Ücretsiz izinde genel sağlık sigortalılığının devam etmesinde ayırıma dikkat! (Ahmet Metin Aysoy)

Ücretsiz izinde genel sağlık sigortalılığının devam etmesinde ayırıma dikkat! (Ahmet Metin Aysoy)

Ücretsiz izinde genel sağlık sigortalılığının devam etmesinde ayırıma dikkat! (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi)

Ücretsiz izinde genel sağlık sigortalılığının devam etmesinde, memur ve işçi arasında önemli farklılık söz konusudur.

A-İşçi

5510 sayılı Yasa'nın 4/a maddesi kapsamında sigortalı olanların, 4857 sayılı Yasada ücretsiz izinli sayıldıkları haller haricinde ayrıca bir takvim yılı içerisinde toplam bir ayı aşmayan ücretsiz izin sürelerinde genel sağlık sigortalılıkları devam eder.

B-Memur

-5510 sayılı Yasa'nın yürürlüğe girmesinden evvel memur olanların aylıksız izin kullanmaları halinde, süre kısıtlaması olmaksızın aylıksız izinli oldukarı sürelerde genel sağlık sigortalılıkları devam eder

-İlk defa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının  (c) bendi kapsamında sayılanların en fazla bir yıllık aylıksız izin sürelerinde genel sağlık sigortalılıkları devam eder.

-4/ c bendi kapsamında askerlik görevi nedeniyle aylıksız izinli sayılanlardan ise bakmakla yükümlü kişisi bulunanların, yedek subay okulu öğrencillik süreleri de dahil olmak üzere aylıksız izinli oldukları sürede genel sağlık sigortalılıkları devam eder.

Ahmet Metin Aysoy

SGK E.Başmüfettişi

AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU