BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ (Hatırlatmalar)

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ (Hatırlatmalar)

-2019 VERGİ BEYAN VE ÖDEME ZAMANLARI

İlk TarihSon Tarihazalan sıradaVergiler/Harçlar
01/06/201910/06/201916-31 Mayıs 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/201914/06/201916-31 Mayıs 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/06/201917/06/2019Mayıs 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/201917/06/2019Mayıs 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/201917/06/2019Mayıs 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/06/201917/06/2019Mayıs 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/201917/06/2019Mayıs 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/06/201917/06/2019Mayıs 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/201917/06/2019Mayıs 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/06/201920/06/2019Mayıs 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/201920/06/2019Mayıs 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/06/201920/06/2019Mayıs 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/201920/06/2019Mayıs 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/201920/06/2019Mayıs 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/201920/06/2019Mayıs 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/06/201925/06/20191-15 Haziran 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/06/201925/06/20191-15 Haziran 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/06/201926/06/2019Mayıs 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/201926/06/2019Mayıs 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
01/06/201926/06/2019Mayıs 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/201901/07/2019Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/06/201901/07/2019Mayıs 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/06/201901/07/2019Mayıs 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/06/201901/07/2019Mayıs 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken bazı vergi beyannamelerinin verilme süreleri aşağıdaki gibi olacaktır. 

Beyanname Türü

Beyanname verilme zamanı

Ödeme zamanı

Muhtasar

Takip eden ayın 26’sı

Takip eden ayın 26’sı

Damga Vergisi

Takip eden ayın 26’sı

Takip eden ayın 26’sı

Katma Değer Vergisi

Takip eden ayın 26’sı

Takip eden ayın 26’sı

Yıllık Gelir Vergisi (Basit Usul)

Şubat Ayının son günü

Şubat Ayının son günü

Yıllık Gelir Vergisi

Mart Ayının son günü

Mart Ayının son günü

Kurumlar Vergisi

Nisan Ayının son günü

Nisan Ayının son günü

Geçici Vergi 1. Dönem

17 Mayıs

17 Mayıs

Geçici Vergi 2. Dönem

17 Ağustos

17 Ağustos

Geçici Vergi 3. Dönem

17 Kasım

17 Kasım

Geçici Vergi 4. Dönem

17 Şubat

17 ŞubatSöz konusu sirkülere ulaşmak için tıklayınız.-(E-DEFTER TUTAN MÜKELLEFLERİN BERAT YÜKLEME TAKVİMİ