BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ (Hatırlatmalar)

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ (Hatırlatmalar)

-ARALIK 2018 VERGİ BEYAN VE ÖDEME ZAMANLARI

BaşlangıçBitişAçıklama
01/12/201810/12/201816-30 Kasım 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/201811/12/201816-30 Kasım 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/12/201817/12/2018Kasım 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/201817/12/2018Kasım 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/201817/12/2018Kasım 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/12/201817/12/2018Kasım 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/201817/12/2018Kasım 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/201817/12/2018Kasım 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/12/201817/12/2018Kasım 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/12/201820/12/2018Kasım 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/201820/12/2018Kasım 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/201820/12/2018Kasım 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/201820/12/2018Kasım 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/12/201820/12/2018Kasım 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/201820/12/2018Kasım 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/201824/12/2018Kasım 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/12/201824/12/2018Kasım 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/12/201824/12/2018Kasım 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
16/12/201825/12/20181-15 Aralık 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
16/12/201825/12/20181-15 Aralık 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01/12/201826/12/2018Kasım 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/12/201826/12/2018Kasım 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/12/201826/12/2018Kasım 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/12/201831/12/20182017 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
01/12/201831/12/2018Kasım 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/12/201831/12/2018Kasım 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/12/201831/12/2018Kasım 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/201831/12/20182019 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki

NOT: Veriler Gelir İdaresi Başkanlığından Alınmıştır!


Outlook, Google Takvim vb. uygulamalarda kullanmak üzere hazırlanan dijital Vergi Takvimine ulaşmak için tıklayınız. 


HAZIRLAYAN GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI


(E-DEFTER TUTAN MÜKELLEFLERİN BERAT YÜKLEME TAKVİMİ için tıklayınız)

-2018 MUHASEBE, MALİ MEVZUAT, VERGİ, SOSYAL GÜVENLİK, İŞ VE ÇALIŞMA HAYATI GÜNDEMİ

GÜNDEMDE ÖNE ÇIKAN KONULAR