BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ (Hatırlatmalar)

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ (Hatırlatmalar)

-2019 VERGİ BEYAN VE ÖDEME ZAMANLARI

Vergi Takvimi

İlk TarihSon Tarihazalan sıradaVergiler/Harçlar
01/11/201902/12/20196736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 17. Taksit Ödemesi
01/11/201902/12/20197020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 15. Taksit Ödemesi
01/11/201902/12/20197143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 8. Taksit Ödemesi
01/11/201902/12/20192018 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi
01/11/201902/12/2019Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/11/201902/12/20192019 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/11/201902/12/20192019 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
01/11/201902/12/2019Ekim 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/201902/12/2019Ekim 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlkişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/11/201902/12/2019Ekim 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/12/201910/12/201916-30 Kasım 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/201910/12/201916-30 Kasım 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/12/201916/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/201916/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/201916/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/12/201916/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/201916/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/201916/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/12/201916/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/12/201920/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/201920/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/201920/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/201920/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/201920/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/201920/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
16/12/201924/12/20191-15 Aralık 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
16/12/201925/12/20191-15 Aralık 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01/12/201926/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
01/12/201926/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/201926/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/201931/12/20192018 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
01/12/201931/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/12/201931/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/12/201931/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/201931/12/20192020 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki

İlk TarihSon Tarihazalan sıradaVergiler/Harçlar
01/11/201911/11/201916-31 Ekim 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/11/201911/11/201916-31 Ekim 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/201915/11/2019Ekim 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/11/201915/11/2019Ekim 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/201915/11/2019Ekim 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/201915/11/2019Ekim 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/11/201915/11/2019Ekim 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/201915/11/2019Ekim 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/11/201915/11/2019Ekim 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/201918/11/20192019 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/201918/11/20192019 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/201920/11/2019Ekim 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/201920/11/2019Ekim 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/201920/11/2019Ekim 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/201920/11/2019Ekim 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/11/201920/11/2019Ekim 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/201920/11/2019Ekim 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/11/201925/11/20191-15 Kasım 2019 Dönemine ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01/11/201926/11/2019Ekim 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
01/11/201926/11/2019Ekim 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/201926/11/2019Ekim 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/11/201926/11/20191-15 Kasım 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/11/201902/12/20192019 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/11/201902/12/20192019 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
01/11/201902/12/2019Ekim 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/201902/12/2019Ekim 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlkişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/11/201902/12/2019Ekim 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/11/201902/12/20196736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 17. Taksit Ödemesi
01/11/201902/12/20197020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 15. Taksit Ödemesi
01/11/201902/12/20197143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 8. Taksit Ödemesi
01/11/201902/12/20192018 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi
01/11/201902/12/2019Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi

1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken bazı vergi beyannamelerinin verilme süreleri aşağıdaki gibi olacaktır. 

Beyanname Türü

Beyanname verilme zamanı

Ödeme zamanı

Muhtasar

Takip eden ayın 26’sı

Takip eden ayın 26’sı

Damga Vergisi

Takip eden ayın 26’sı

Takip eden ayın 26’sı

Katma Değer Vergisi

Takip eden ayın 26’sı

Takip eden ayın 26’sı

Yıllık Gelir Vergisi (Basit Usul)

Şubat Ayının son günü

Şubat Ayının son günü

Yıllık Gelir Vergisi

Mart Ayının son günü

Mart Ayının son günü

Kurumlar Vergisi

Nisan Ayının son günü

Nisan Ayının son günü

Geçici Vergi 1. Dönem

17 Mayıs

17 Mayıs

Geçici Vergi 2. Dönem

17 Ağustos

17 Ağustos

Geçici Vergi 3. Dönem

17 Kasım

17 Kasım

Geçici Vergi 4. Dönem

17 Şubat

17 ŞubatSöz konusu sirkülere ulaşmak için tıklayınız

.-(E-DEFTER TUTAN MÜKELLEFLERİN BERAT YÜKLEME TAKVİMİ 


-2019 YILI MALİ REHBERİ - VERGİ REHBERİ  (24.01.2019)


-2019 YILI MUHASEBE ÜCRET TARİFELERİ  (23.01.2019)