Vergi Borcu Ertelemesi Nereden Nasıl Öğrenilecek?


 Bilindiği üzere 518 Seri no’lu Vergi Usul Genel Tebliği ile Mücbir sebep kapsamında
olan mükelleflerin Mart-Nisan ve Mayıs/2020 Dönemlerine ait Katma Değer Vergisi ve
Muhtasar Beyannameler (Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannameleri Dâhil), BA-BS formu ve
Berat yükleme süreleri ile vergilerin ödeme tarihleri ertelenmiştir.

518 Sayılı VUK genel tebliğine göre TÜM GELİR VERGİSİ Mükellefleri ile Tebliğde
belirtilen Mücbir sebep kapsamındaki KURUMLAR VERGİ Mükelleflerinin hangilerinin
ertelemeden yararlanıp, yararlanamayacağı konusundaki sorun çözülmüştür.
Buna göre;


İSTANBUL SMMM ODASI