Vergi incelemeleri durdurulmalı! Borcu olmayanlara yüzde 10 indirim uygulanmalı

Vergi incelemeleri durdurulmalı! Borcu olmayan mükellefe yüzde 10 indirim uygulanmalı!

Değerli okurlar, Meclise sunulan Af Tasarısı bugüne kadar yapılan benzer afların tüm kalemlerini içeriyor. Ancak bazı ufak tefek farklar ve özel af düzenlemeleri var.

Özel aftan kastım;

1. Boru hatları ile ithal edilen akışkanlar ve elektrik telleri ile ithal edilen elektrik ile ilgili KDV konusundaki geriye doğru da yapılan düzenleme.

2.Uzunca bir süredir eleştirilen borcu aşağıya itikle (debt push down) finansman yöntemine ilişkin sorunu geriye dönük (davası devam edenlerle ilgili) olarak da çözen düzenleme.

Ortaklar cari hesabı, kasa hesabı ve işletme kayıtlarının (emtia, demirbaş ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerle ilgili olarak) düzeltilebilmesi hükümleri yeni tasarıda da var.

7 günde bitmeyen incelemeler yapılamayacak

Ben bugün daha önceki aflardan farklı önemli bir ayrıntının altını çizmek ve huzurlarınızda Mali İdare’ye seslenmek istiyorum.

Tasarıda ilk defa, vergi incelemesi devam eden mükelleflerle ilgili, önceki yıllardan farklı olarak kısa bir süre getirildi. Şayet af kanunu çıkar çıkmaz matrah artırımında bulunulur ve vergi incelemesi 7 günde bitirilemezse, matrah artırımına ilişkin konuda incelemeye devam edilemiyor/tarhiyat yapılamıyor.

İncelemeleri durdurun

Bu konuda tüm mükelleflere eşit ve adil uygulama yapılabilmesi için;

Mevcut incelemelerin bu tasarı kanunlaşıp matrah artırımına ilişkin süre bitene kadar durdurulması, Veya incelemesi devam eden mükellefe matrah artırımında bulunup bulunmayacağının sorulması ve şayet matrah artırımında bulunmayacaksa incelemeye devam edilmesi, Bu süre zarfında bu tasarı kapsamına giren konularda incelemeye başlanılmaması, alelacele incelemelerin sonuçlandırılmaması, hakkaniyete uygun olacaktır

Borcu olmayan mükellefe yüzde 10 indirim

Önce İzmirli iş insanları sonra Ordu SMMMO’nun eski başkanı, TÜRMOB Disiplin Kurulu Üyesi Bahadır Baş haklı olarak vergilerini düzenli olarak ödeyen mükelleflere de bir imkan getirilmesi hususunu dillendirdi.

Bu konu artık ortalaması 2 senenin altına inmiş olan af döngüsünün demirbaş konusu ve ne yazık ki getirilen %5’lik iyi mükellef indirimi, bir sürü şarta bağlı olduğu ve başından beri ihtilaflara yol açtığı gibi, bir sorun çıktığında daha önce yararlandığınız indirimi de geri ödemek zorunda kalıyorsunuz.

Velhasıl yetersiz ve adeta demoklesin kılıcı gibi. Affederken şartsız şurtsuz, kolay ve cömert, ancak düzenli mükellef tanımına ve onlara bir imkan sağlamaya gelince bu kadar cimri olunmasını anlamak mümkün değil.

Vergiye uyumlu mükelleflere bu kanunda getirilen en önemli imkan, “şayet devam eden davalarınız veya inceleme aşamasındaki tarhiyatlarla ilgili bu kanundan yararlanırsanız bunu olumsuz şart ihlali saymayacağız” şeklinde.

Taslağın tüm maddelerinin sonu daha önce ödeyenlere geçmiş olsun cümlesi ile bitmektedir.

Nerede okuduğumu şimdi hatırlayamıyorum lakin her seferinde hak verdiğim bir cümle aklıma geliyor: “Türkiye borçlular ve suçlular cenneti.”

Bu tasarıya borcu olmayan mükellefler için de acilen bir madde eklenmeli, örneğin hiçbir şarta bağlı olmadan, şayet mükellefin o an vergi dairesine borcu yoksa ödenecek vergide %10 indirime gidilmelidir.

Zeki GÜNDÜZ