VERGİ İŞLEMLERİNDE YAPILAN YENİ DEĞİŞİKLİKLER

EYÜP YÜCELİ MuhasebeDr.com Genel Yayın Yönetmeni

VERGİ İŞLEMLERİNDE YAPILAN YENİ DEĞİŞİKLİKLER 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, 18 Ocak 2023 Tarih ve 32077 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 546 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ile vergi işlem ve uygulamalarında değişikliğe gidilmiştir. 

Buna göre;

Ticaret Siciline tescili zorunlu işlemlerden olan; 

-İşe başlama bildirimleri,
-Şube açılış kapanış bildirimleri,
-Merkez / şube adres değişikliği bildirimleri, 
-Tür değişiklikleri bildirimleri,
-Tasfiyeye giriş, tasfiyeden vazgeçme bildirimleri,
-Tasfiye sonu işi terk bırakma bildirimi,
-Unvan değişikliği bildirimi işlemlerinin Ticaret Siciline tescil edilen işlemlerinin hangilerinin Vergi Dairesine bildirilip bildirilmeyeceği hususuna açıklık getirilmektedir.

546 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile kısaca aşağıdaki  yeni uygulamalara yer verilmiştir; 

Ticaret siciline tescil edilen işlemlere ilişkin bilgilerin Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Maliyeye bildirim çalışmalarının tamamlandığı, 14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen “Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan bildirim” başlıklı 170/A maddesinde yer alan, “Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu Kanuna göre mükelleflerin bildirmeye mecbur olduğu bilgilerin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından Maliyeye yazılı veya elektronik olarak bildirilmesi durumunda, bu bildirimi mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul etmeye, bu şekilde kabul edilecek bildirimleri faaliyet konusu, gelir unsuru ile mükellefiyet, vergi, iş yeri ve şirket türlerini ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak tespit etmeye ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” hükmünün verdiği yetkiye istinaden anılan Bakanlık tarafından yapılan bildirimlerin mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul edilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla bu Tebliğin hazırlandığı belirtilmektedir.

Bu Tebliğ ile; 

Ticaret siciline tescil edilen,
işe başlama,
merkez/şube adres değişikliği,
ilave iş yeri/şube açılış,
ilave iş yeri/şube kapanış,
tür değişikliği,
tasfiyeye giriş/tasfiyeden dönüş,
tasfiye kapanış ve unvan değişikliği işlemlerinden Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Maliyeye bildirilenler için mükellefler tarafından tekrar vergi dairelerine bildirim yapılması zorunluluğu kaldırılmaktadır.

Bu Tebliğde verilen bilgilere göre, Vergi dairelerine bildirim zorunluluğu kaldırılan işlemler için mükellefler tarafından 2022 yılında vergi dairelerine yaklaşık 675.000 bildirimın yapıldığı anımsatılmaktadır 

Bu bağlamda, söz konusu bildirimlerin elektronik ortamda Ticaret Bakanlığından alınması sayesinde mükelleflerin vergi dairelerine başvuruda bulunmasından kaynaklanan zaman kayıplarının önlenmesi ve vergi dairelerindeki verimliliğin  artırılmasının öngörüldüğü belirtilmektedir.


Sağlıcakla kalınız...

EYÜP YÜCELİ
MuhasebeDr.com Genel Yayın Yönetmeni