Vergi İstisnaları ve Avantajları Tek Tek Kaldırılıyor

Erol Çember Yeminli mali müşavir

Vergi İstisnaları ve Avantajları Tek Tek Kaldırılıyor

Her sene Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca üç yıllık bir perspektif ile hazırlanan Orta Vadeli Program (OVP), , Cumhurbaşkanı Kararıyla resmileşmektedir. Program dönemi boyunca, kamu kurumlarının bütçelerinin hazırlanmasında, yasal ve idari düzenlemelerin gerçekleştirilmesinde, karar alma ve uygulama süreçlerinde OVP’de yer verilen amaç ve önceliklerle tam uyum sağlanması esastır.

Merkezi yönetim bütçesi hazırlık sürecini başlatan OVP, makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminlerini, bütçe dengesi ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren temel politika dokümanıdır.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalarda, OVP ile planlanan 2024 yılı vergi gelirleri artışının yüzde 73, ancak aynı yıl için enflasyon beklentisine baktığımızda yüzde 33 olduğunu yazmıştım. Vergi gelirleri artışının enflasyon beklentisinin çok üzerinde planlanmasından, 2024 yılında vergi gelirlerinde ekstra bir artışın öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

Bu artışı gerçekleştirmenin yollarından birisi de OVP de belirtildiği gibi istisna, muafiyet ve indirimlerin kaldırılması yoluyla olacağı anlaşılıyor.

Devamı için tıklayınız

Erol çember

https://cemberymm.com.tr/Vergi-Istisnalari-ve-Avantajlari-Tek-Tek-Kaldiriliyor-478u.html