Vergi Kanunlarında yapılan son değişiklikler


18 Ocak 2019 Tarihli ve 30659 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7161 sayılı “Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile mesleğimizi ilgilendiren GVK, KVK, KDVK, ÖTVK ,ve Borçlar Kanunun da, değişiklikler yapılmıştır.


İSTANBUL SMMM ODASI

***