Vergi Levhalarının Oluşturulmasında Bilinmesi Gerekenler

VERGİ LEVHASI 31 MAYIS 2021 GÜN SONUNA KADAR OLUŞTURULACAK
VERGİ LEVHALARININ BULUNDURULACAĞI YERLER

 Gelir/Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından, Gelir/Kurumlar Vergisi
beyannamelerinin verilmesinden sonra VERGİ LEVHASI, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem
sistemi tarafından beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturulmakta ve mükellefin
internet vergi dairesi hesabına aktarılmaktadır.

Vergi Levhaları, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Yıllık beyannamelerinin verilmesinden
itibaren 31 Mayıs’a kadar GİB İnternet Vergi Dairesi sisteminden oluşturulacaktır.
Gerek meslek mensuplarımızın kendilerine ve müşterilerine ait 2020 Takvim yılına ait Vergi
Levhalarını GİB İnternet sitesinden aşağıda belirttiğimiz yolu izleyerek oluşturacaklar.

 GİB’in www.gib.gov.tr adresine giriş yapınız.

 e-İşlemler seçeneği ile internet Vergi Dairesi sistemine giriş yapılacak,

 İnternet vergi dairesi hizmetleri sayfası,

 Kullanıcı girişinden E-beyanname gönderdiğiniz ve size ait olan kullanıcı kodu, parola
ve şifrenizi yazarak giriş butonuna basınız. (Vergi Dairesinden şifre alan müşteriniz
varsa; müşteriniz kendi kullanıcı kodu, parola ve şifresini girecektir.)

 Giriş yapıldıktan sonra gelen sayfadaki Genel Sorgulama ve Hesaplama İşlemleri
butonuna basınız. E-VERGİ LEVHASI seçeneğini tıklayınız.

 Gelir Vergisi Mükellefleri için, mükellef vergi kimlik numarası ve TC numarasını birlikte
giriniz. (Adi ortaklıkta, Kolektif Şirket Ortaklığında her ortak için ayrı, ayrı giriniz)

 Kurumlar Vergisi mükellefleri için (Anonim Şirket - Limited Şirket) Şirketin kimlik
numarası (hesap numarası) girilecektir. Kurumlar Vergisi mükellefleri için TC kimlik
numarası bölümü boş bırakılacaktır.

 Vergi Levhasını oluşturunuz. İstediğiniz rengi seçerek yeterli sayıda son üç yıla ilişkin
barkodlu VERGİ LEVHASINI bastırınız. Gereğinde daha sonra kullanmak üzere
kopyasını bilgisayarınızda saklamanızı öneriyoruz. 

VERGİ LEVHALARININ BULUNDURULACAĞI YERLER:

 VUK 5. Maddede yapılan değişiklik ile Vergi levhalarının asılma zorunluluğu yoktur.
İsteyen mükellefler levhalarını asabilirler. Ancak, Vergi levhalarının aşağıda belirtilen yerlerde
bulundurulması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayanlara her tespitte 213 Sayılı VUK
353/4.Maddeye göre özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Vergi levhası almak mecburiyetinde olan mükellefler levhaları iş yerlerinin;
a) Merkezlerinde,
b) Şubelerinde,
c) Satış mağazalarında,
d) Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için
açtıkları yazıhanelerinde,

e) Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında (taşıt işletmesi ifadesi, ücret karşılığında yolcu
veya eşya taşımacılığını ifade ettiğinden, diğer iş kollarında faaliyet gösteren
mükelleflerin taşıtlarında vergi levhası bulundurma mecburiyetleri
bulunmamaktadır.) yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulunduracaklardır.

İş yerinde birden fazla kat veya reyon olması halinde her kat veya reyon için ayrı birer levha
alma ve bulundurma zorunluluğu yoktur.

408 Sayılı VUK Genel Tebliğine göre birden fazla yerde vergi levhası bulundurmak
mecburiyetinde olan mükellefler (Merkez, şube, satış mağazası gibi) ile levhalarını başka
kurumlara ibraz edecek mükellefler vergi levhalarının internet vergi dairesinden ihtiyaç
duydukları adet kadar çıktısını alabilecektir.

Çalışmalarınızda kolaylıklar ve sağlıklı günler dilerim.

Saygılarımla,

Yücel AKDEMİR
İSMMMO Başkanı