Vergi, Sigorta Affı ve Matrah Artırımı Yasa Teklifi Meclis'e Sunuldu

Yapılandırma kanun teklifi TBMM’ye sunuldu
24 maddeden oluşan yapılandırma kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu. Teklife göre, 362 milyar liralık alacak yapılandırılacak, matrah artırımında yüzde 20 vergi alınacak, ilk taksit ise 31 Mayıs'ta ödenecek.

Yapılandırma kanun teklifi TBMM’ye sunuldu

24 maddeden oluşan yapılandırma kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu. Teklife göre, 362 milyar liralık alacak yapılandırılacak, matrah artırımında yüzde 20 vergi alınacak, ilk taksit ise 31 Mayıs'ta ödenecek

Kamuya olan borçların faizlerinin önemli bir kısmının silinerek, anaparasının 48 aya kadar taksitlendirilmesini öngören torba kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. Teklif yürütme ve yürürlük dahil toplam 24 maddeden oluşuyor. Teklifin önemli maddelerinden matrah artırımında, artırılan matrah için yüzde 20 vergi alınması öngörülüyor. Yapılandırma için 30 Nisan 2023’e kadar başvurma şartı getirilirken, ilk taksit ödemesi ise 31 Mayıs’ta yapılacak, toplam taksit sayısı 48 ayı aşmayacak.

Teklif ile birlikte 31 Aralık 2022’ye kadar oluşmuş borçlar yapılandırmaya konu olacak. Bu kapsamda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na (YİKOB) olan borçlar yapılandırma kapsamına alınacak.

İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar da yapılandırma kapsamında beyan edilecek.

Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş vergilerin ödenmemiş kısmı ile bunlara bağlı gecikme faizi ve zamları, vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları, idari para cezaları, gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri, asılların bağlı olmaksızın kesilen idari para cezaları(yüzde 50’si ödenirse, yüzde 50’si silinecek), ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergiler de aynı imkanlardan yararlanacak.

Matrah artırımı hangi koşullarda yapılacak?
Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri verdikleri yıllık beyannamelerinde (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) vergiye esas alınan matrahlarını, 30 Nisan 2023’e kadar artırmak için başvuruda bulunabilecekler.

Matrah artırımı asgari olarak, 2018 takvim yılı için %35, 2019 takvim yılı için %30, 2020 takvim yılı için %25, 2021 takvim yılı için %20 oranında yapılacak.

Artırılan matrah için yüzde 20 oranında vergi alınacak. Ancak matrah artırılan döneme ilişkin beyanname zamanında verilmiş ve tahakkuk eden vergiler ödenmişse, matrah artırımının vergisi yüzde 15 olarak uygulanacak.

Matrahı artırıp ödemesini zamanında yerine getiren mükelleflere vergi incelemesi yapılmayacak.

Kayıtlarda yer almayan makinelerin KDV’sinin yarısı ödenecek
İşletme mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar için, bedellerin yarısı esas alınarak KDV hesaplanarak süresi içinde ödenerek kayda alınacak. Bu işleme ilişkin geçmişe dönük vergi cezası uygulanmayacak.

Kesinleşmiş SGK alacakları YİÜFE’ye endekslenecek
2022 yılı Aralık ayından önce prim, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi gibi SGK’ye olan borçların asılları, kanunun yayımı tarihine kadar geçen sürede YİÜFE’ye endekslenecek. Öngörülen sürede ödeme yapılması halinde gecikme cezası ve zammından vaz geçilecek.

İlk taksit 31 Mayıs
Yapılandırmadan yararlanmak isteyenler 30 Nisan 2023’e kadar başvuracaklar. Ödeme en fazla 48 ay taksitlendirilecek ve ilk taksit ödemesi 31 Mayıs 2023’te yapılacak. Cumhurbaşkanı, başvuru ve ilk taksit ödeme süresini 1 ay uzatabilecek.

Ödemenin peşin yapılması halinde YİÜFE’ye endekslenen tutarın yüzde 90’ının tahsilinden vazgeçilecek.

Taksitle yapılacak ödemelerde şu katsayılar uygulanacak:

1) On iki eşit taksit için (1,09),
2) On sekiz eşit taksit için (1,135),
3) Yirmi dört eşit taksit için (1,18),
4) Otuz altı eşit taksit için (1,27),
5) Kırk sekiz eşit taksit için (1,36)

Bundan önceki iki yapılandırmadan (7256 ve 7326) yararlanmış olup taksit ödemeleri devam edenler, isterlerse yeni yapılandırma imkanından da yararlanabilecekler. Bu durumda kalan taksitler için bu kanunda öngörülen gecikme faizleri hesaplanacak.

 361.8 milyar liralık alacak borç kapsamında
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş düzenlediği basın toplantısında 361.8 milyar liralık alacağın borç yapılandırması kapsamında olacağını belirterek, "700 milyar lira toplam alacak var bunun 300 milyar civarı donuk alacaklar şeklinde. Bizim bu yapılandırmaya dahil olacağını düşündüğümüz 362 milyar liralık borç yapılandırılacak. Bunun vergi aslı da toplam 196 milyar lira civarında" dedi. 2 bin liranın altındaki borçların hiçbir işleme gerek kalmadan kendiliğinden düşeceğini belirten Elitaş, 2 bin liranın altında borcu olanların sayısının 7 milyon 691 bin 666 kişi olduğu söyledi.

Geçmiş dönemde gerçekleştirilen yapılandırma düzenlemelerinden farklı olarak taksit sayısının 48 aya çıkarıldığını ifade eden Elitaş, yapılandırmaya devam edilebilmesi için ilk iki taksitin ödenmesi gerektiğini söyledi. Elitaş, teklifle 3 taksiti ödememiş olanlara ve borçlarının son taksitini izleyen ayın sonuna kadar ödeme imkanı sağladıklarını söyledi. Elitaş, mükelleflere 2018-2021 tarihleri arasında matrah artırımı getirdiklerini belirterek, matrah artırımı kapsamında hesaplanan vergilerin peşin ya da 12 ay da taksitler halinde ödenebileceğini, peşin ödenmesi halinde vergi aslından yüzde 10 indirim yapılacağını belirtti. Önceden olduğu gibi defter ve kayıtlarını oynayan, sahte belge düzenleyen, terör suçundan hüküm giyenlerin matrah artırımından faydalanamayacağını ifade etti.

İlk evim projesine damga vergisi istisnası
Yasa teklifinde yapılandırma dışında yer alan diğer düzenlemeler hakkında bilgi veren Elitaş, İlk evim projesinde yapım işlerinde bu yıl sonuna kadar damga vergisi istisnası getirildiğini belirten Elitaş, ar-ge tasarım ve destek personelinin merkez ve bölge dışı çalışma sürelerinin yüzde 100’e kadar çıkarılmasına imkan sağlandığı belirti

Eş değer eşyanın kullanımının yolu açılıyor
İştirak hissesinde pay alımlarında yapılan finansman giderlerini devir sonrası devir alan grup tarafından gider yazılabilmesine imkan sağlandığını belirten Elitaş, Sigortacılık Kanununda düzenleme yapılarak hasarların giderilmesi ve tazminat ödemelerinde eşdeğer veya yeniden kullanılabilir parçaların kullanılmasına imkân sağlandığın söyledi.

Teklifte, genç girişimcilerin kazançlarına sağlanan gelir vergisi istisnasının tutarı 75 bin liradan 150 bin liraya çıkarılıyor. Şüyuun izalesi yoluyla yapılan taşınmaz satışlarında, her bir devir ve iktisap işlemi için devir ve iktisap sayısına bakılmaksızın her bir taşınmazda devir eden ve devir alanlardan birer adet asgari maktu harç alınması sağlanmakta. Boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan ve sürekli akış hâlinde olan malların ithaline ilişkin olarak ithalatın yapıldığı vergilendirme dönemine ait katma değer vergisi beyannamesinin verilme süresi sonuna kadar ödenen katma değer vergisinin, ithalatın yapıldığı dönemde indirim konusu yapılabilmesi imkânı getirilmekte. Amatör sporcuların yetiştirilmesi amacıyla amatör spor faaliyetleri ve alt yapı yatırımlarının desteklenmesine yönelik düzenleme yapılmakta.

Soruları da yanıtlana Elitaş, vergisini düzenli ödeyenlerin cezalandırıldığı konusunda gelen eleştirilerin hatırlatılması üzerine vergi idarelerinin tahakkuk tahsilat oranının yüzde 90 olduğunu belirterek, “Biz bu yapılandırmayı yüzde 10’luk kısımla ilgili gerçekleştirmiş oluyoruz. Onların da mutlaka kendilerine göre zorunlu sebepleri vardır, ödeme kabiliyetlerini kaybetmiş olabilirler. Biz burada vergi alacaklarından vazgeçmiyoruz sadece cezalar, faizler, ferilerle ilgili bir düzenleme yapıyoruz” dedi.

EYT düzenlemesi 5 madde 30 Ocak’ta Meclise sunulacak
Elitaş, gazetecilerin sorusu üzerine EYT düzenlemesinin yürürlük ve yürütme dahil toplam 5 maddeden oluştuğunu 30 Ocak Pazartesi günü Meclis Başkanlığına sunulacağını belirterek, kapsamına ilişkin olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamayı hatırlatarak bunun dışında farklı bir düzenleme olmadığını ifade etti.