VUK Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 436)

VUK Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 436)28 Haziran 2014  CUMARTESİResmî GazeteSayı : 29044
Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 431)’NDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 436)29/12/2013 tarihli ve 28866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 431)’nin 8 inci maddesinde yer alan “1/7/2014” ibaresi “1/1/2015” olarak değiştirilmiştir.

Tebliğ olunur.

**Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 431)