Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 539) Resmi Gazete'de Yayımlandı

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 539) Resmi Gazete'de Yayımlandı

Yapılan düzenleme ile; 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Ek 1 inci maddesinde yer alan yetkiye istinaden uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri vergilerle bunlara ilişkin vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin yetkisi ile yetkili uzlaşma komisyonlarının nasıl tespit edileceğine dair düzenlemeler yapılmıştır.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.