Vergi ve Matrah Artırımı, Stok Affı ve Varlık Barışında Takvim

Vergi ve varlık barışında takvim

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7326 sayılı Kanun’la birçok konuda düzenleme yapıldı. Bu makalenin yazıldığı gün itibariyle henüz Resmî Gazete’de yayımlanmayan kanunda yer alan her bir düzenlemenin takvimi de farklı. Öte yandan 11 Kasım 2020 tarih ve 7256 sayılı Kanun’la yapılan varlık barışı uygulaması da devam ediyor. Varlık barışında süre azalıyor.

İzlemekte zorlananlar için, her iki Kanun kapsamında yararlanılabilecek işlemlere ilişkin takvimi aşağıda özetledim.

  1. Kesinleşmiş borçların yapılandırılması

Başvuru süresi sonu

31 Ağustos 2021

Peşin ödemede son ödeme tarihi

30 Eylül 2021

Taksitle ödemede, ödeme dönemleri

6, 9, 12 ve 18 taksitte ödeme seçeneği.

İlk taksit Eylül 2021 olmak üzere birer ay atlamalı.

  1. Kesinleşmemiş veya dava aşamasında olan borçların yapılandırılması

Başvuru süresi sonu

31 Ağustos 2021

Peşin ödemede son ödeme tarihi

30 Eylül 2021

Taksitle ödemede, ödeme dönemleri

6, 9, 12 ve 18 taksitte ödeme seçeneği.

İlk taksit Eylül 2021 olmak üzere birer ay atlamalı.

  1. İnceleme sonucu salınan vergiler

Başvuru süresi

İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün.

Ödeme süresi

İlk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksit.

  1. Matrah artırımı

Başvuru süresi sonu

31 Ağustos 2021

Peşin ödemede son ödeme tarihi

30 Eylül 2021

Taksitle ödemede, ödeme dönemleri

Azami 6 eşit taksitte ödeme seçeneği

Taksit ödeme dönemleri: Eylül/2021, Kasım/2021, Ocak/2022, Mart/2022, Mayıs/2022, Temmuz/2022

  1. Pişmanlıkla veya kendiliğinden verilecek beyannameler

Başvuru süresi sonu

31 Ağustos 2021

Peşin ödemede son ödeme tarihi

30 Eylül 2021

Taksitle ödemede, ödeme dönemleri

6, 9, 12 ve 18 taksitte ödeme seçeneği.

İlk taksit Eylül/2021 olmak üzere birer ay atlamalı.

  1. Muhasebe düzeltmeleri

a) İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayda alınması

Bildirim ve kayıt süresi sonu

31 Ağustos 2021

Sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanması ve beyanı

Bildirimin verildiği ay.

Hesaplanan KDV’nin ödeme süresi

KDV beyanname verme süresi içinde ödenir.

b) İşletmede mevcut olmadığı halde kayıtlarda yer alan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayıtlardan çıkartılması

Fatura düzenleme süresi sonu

31 Ağustos 2021

Hesaplanan KDV ödeme süresi

Hesaplanan vergi üç eşit taksitte ödenir. Taksit dönemleri: İlk taksit beyanname verme süresi içinde, diğer taksitler izleyen ikinci ve dördüncü ayda.

c)   Kasa hesabının düzeltilmesi

Beyan süresi sonu

31 Ağustos 2021

Ödeme süresi sonu

% 3 vergi beyanname verme süresi içinde ödenir.

d)  Ortaklardan alacaklar hesabının düzeltilmesi

Beyan süresi sonu

31 Ağustos 2021

Ödeme süresi sonu

% 3 vergi beyanname verme süresi içinde ödenir.

  1. Varlık barışı

İşlem

Tarih

Yurt dışı varlıklar

Banka veya aracı kurumlara bildirim

30 Haziran 2021

Türkiye’ye getirme veya banka veya aracı kurumdaki bir hesaba transfer

Bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay

Varlığın yurt dışındaki kredilerin kapatılmasında kullanılması

30 Haziran 2021

Yurt içi varlıklar

Vergi dairesine beyanı

30 Haziran 2021

Yasal defterlere kayıt

30 Haziran 2021

Recep BIYIK

tr.pwc.com