Vergi ve Muhasebe Uygulamalarında Yeni Düzenlemeler

EYUP YÜCELİ Mali Müşavir - Denetçi

VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARINA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER 


eyuceli@hotmail.com 


Meslek mensuplarının ajandasında bulunması gereken yeni uygulama ve düzenlemeler her geçen gün daha da artmaktadır. 

İşte Meslek mensuplarının ajandasında bulunması gereken en son uygulama ve düzenlemelerden bazıları ;


 1- KDV’de yüzde 1,5 oranı uygulamaya giriyor 

Toplu Taşıma Otobüs İşletmeleri İçin Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulünde Katma Değer Vergisi Oranı %1,5 Olarak Belirlendi 

Cumhurbaşkanlığı'nın Hasılat esaslı vergilendirme usulü uygulanacak sektör ve vergi oranı hakkındaki kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar Mart ayında yürürlüğe girecek. Uygulamanın detayları için tıklayınız 

 

2- Kurumlar vergisinde 17 Seri No’lu tebliğ ile yeni değişiklikler öngörülüyor 

Konuya ilişkin 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 17 Seri No.lu Tebliğin yayımlanması bekleniyor 

İlgili tebliğde, Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatiflerde ortak dışı işlemlerin vergilendirilmesi, 

Fon ve yatırım ortaklıklarının istisna kazançları üzerinden yapılacak vergi kesintisi ve kapsamı, İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler üzerinden yapılacak vergi kesintisi ve konuya ilişkin uygulamalar yer alıyor. İlgili uygulama bilgilerine bakmak için tıklayınız  


3- Sertifikalı yayınevlerinden satılan kitaplarda KDV uygulaması değişmiştir. 

7161 Sayılı kanun 17. maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13’üncü maddesine (n) bendi eklenmiştir.

“n) Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi,” Katma değer vergisinden istisnadır. 

Yapılan düzenle ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayıncılık sertifikası verilen yayıncıların kitap ve süreli yayın teslimleri KDV’den istisna edilmiştir.  

Sertifikalı yayınevi İstisna uyguladığı satışlar için düzenleyeceği Faturada KDV göstermeyecektir. Faturanın üzerine aşağıdaki cümlenin yazılması gerekir. “3065 Sayılı KDVK 13/n bendi gereği istisna uygulanmıştır.”  

Yayımcılardan KDV ödemeden satın alınan kitap ve süreli yayınların Toptan ve perakende satışlarına KDV uygulanacaktır. 

Ancak, Sertifikalı yayınevinden direkt olarak gerek internet gerekse başka yollardan NİHAİ TÜKETİCİYE yapılan satışlara KDV UYGULANMAYACAKTIR. 

Bu düzenleme ile okur kitabı kitapçıdan satın alırsa % 8 KDV ödeyecek, Yayınevinden alırsa KDV ödemeyecektir. Detay bilgileri okumak  için tıklayınız  


4- 505 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2018 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar tespit edilerek Resmi gazetede ilan edilmiştir. İlan edilen kurlara ulaşmak ıçın tıklayınız 


5- 7162 Sayılı Kanunla Vergi Mevzuatında önemli bazı değişikliklere gidilmiştir

Buna göre; 7162 Sayılı Kanunla Vergi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler “Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi veya İkale Sözleşmesi Kapsamında Yapılan Ödemeler Üzerinden Kesilen Gelir Vergisinin Hizmet Erbabına Red ve İade Edilmesi” konu edilmiştir. Konuya ilişkin detaylar için tıklayınız 


6- 7161 sayılı Kanunla önemli değişiklikler yapılmıştır

7161 sayılı “Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile mesleğimizi ilgilendiren GVK, KVK, KDVK, ÖTVK ,ve Borçlar Kanunun da, değişiklikler yapılmıştır. Detay bilgilere buradan ulaşabilirsiniz 


7- 2019 Yılı 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları  yeniden belirlenmiştir.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu‘nda Kabahat Olarak Tanımlanan Fiil/Fiiller ile bunlara bağlı kesilecek cezalara buradan ulaşabilirsiniz 


8- 2019 Yılı Maliyet hesaplarının 7/A ve 7/B'ye göre tutulmasına ilişkin hadler açıklanmıştır.

2018 Yılı Aktif Toplamı 3,449,600 TL veya Net Satışlar Toplamı 6,898,900 TL’nin aşan üretim ve hizmet işletmeleri,  2019 yılında maliyet hesaplarını 7⁄A seçeneğine göre tutmak zorundadırlar.

2018 Yılı Aktif Toplamı 3,449,600 TL veya Net Satışlar Toplamı 6,898,900 TL’nin altında kalan üretim ve hizmet işletmeleri ile ticaret işletmeleri ise 2019 yılında 7/A veya 7/B seçeneklerinden herhangi birini seçebilirler.  Detaylar için tıklayınız 


9- 2019 Yılında Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı Yeniden Belirlenmiştir. 

2018 yılı aktif toplamı 20.697.300 TL veya net satışlar toplamı 45.993.700 TL’yi aşan mükelleflerin, 2019 yılında verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine temel mali tabloların yanı sıra ek mali tabloları da eklemeleri gerekmektedir.

Bu kapsamda, ek mali tablolardan sadece kar dağıtım tablosunun eklenmesi yeterlidir. Ek bilgiler için tıklayınız 


10- 2019 Yılı Beyannamelerinin Muhasebecilere İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Tutarlar Açıklanmıştır.

Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden 2018 yılı faaliyet  döneminde aktif toplamı 9.913.000 TL ve net satışlar toplamı 19.820.000 TL'yi aşmayan mükellefler, 2019 yılı beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar. Detaylar için tıklayınız 

11- Diğer muhasebe vergi ve mali mevzuat uygulama ve değişikliklerine ilişkin MuhasebeDR Editörlerince hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz 

Bütün muhasebe meslek camiasını yakından ilgilendiren güncel bilgileri 7 gün 24 saat aralıksız kullanıcı ve ziyaretçilerimize ulaştıran Editör kardeşlerimize sizler adına teşekkür eder başarılarının devamını dilerim. Emeklerine ellerine sağlık.

Esen kalınız...


DİĞER YAZILARI