VUK ve TTK’na Göre Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları

VUK ve TTK’na Göre Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları

VERGİ USUL KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE TUTULACAK

DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa

çıkarılarak 19 Aralık 2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazetede

yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ ile 13 Aralık 2011 tarihli ve

28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Sıra Numaralı Elektronik

Defter Genel Tebliği hükümlerine göre 2018 yılında tutulacak defterler ve

tasdik durumları

TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK ZAMANLARI (TURMOB SİRKÜLER)

MuhasebeD.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU

-2018 YILI DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ

-2018 YILI İÇİN DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMA DOSYASI

GÜNDEMDE ÖNE ÇIKAN KONULAR

YAYINLANAN SON DAKİKA MEVZUATLAR 

MUHASEBE MAKALELERİ

MUHASEBE HABERLERİ 

VERGİ MAKALELERİ

SOSYAL GÜVENLİK HABERLERİ