YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ

Türkiye’de çalışmak için başvuruda bulunan veya çalışan,

 Bir işveren yanında mesleki eğitim görmek üzere başvuruda

bulunan veya görmekte olan,

 Staj yapmak üzere başvuruda bulunan veya staj yapan yabancılar

ile,

 Türkiye’de geçici nitelikte hizmet sunumu amacıyla bulunan

sınır ötesi hizmet sunucusu yabancılar,

 Yabancı çalıştıran veya çalıştırmak üzere başvuruda bulunan

gerçek ve tüzel kişiler yer almaktadır.

İş ve Sosyal Güvenlik Komitemizin yapmış olduğu bu çalışma,

değişen dünya düzeninde yaşanan insan göçünün, ülkemiz sınırları

içinde de artarak devam ettiği gerçeği ile ihtiyaca yönelik olarak

hazırlanmıştır. Yabancı istihdamı taleplerini almak, değerlendirmek

ve uluslararası işgücünün etkilerini izlemek üzere ‘Yabancı Başvuru,

Değerlendirme ve İzleme Sistemini’, kurma görevini Çalışma ve

Sosyal Güvenlik Bakanlığı üstlenmiş bulunmaktadır. Bu sistem dâ-

hilinde çalışma izninin alınmasında izlenecek yol haritasını,çalışmamızdadetayları

ile bulabilirsiniz.

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ tamamına ulaşmak için tıklayınız

KAYNAK:  İSTANBUL SMMMO BAŞKANLIĞI