YALAN BEYANLAR AFFEDİLMEYECEK!


YALAN BEYANLAR AFFEDİLMEYECEK!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri tamamlanan torba kanun teklifine, kamu alacaklarına ilişkin geniş kapsamlı yapılandırma getiren önergelerle, bazı kritik konularda da düzenlemeler yapıldı. İş dünyasının merak ettiği COVID-19 sebebiyle ödemeleri ekim, kasım, aralık aylarına ertelenen vergiler yapılandırma kapsamı dışında tutuldu. Teklife, Cumhurbaşkanına yapılandırma başvurusu ile ilk taksit ödeme süresini 1 ay uzatma yetkisi verildi. Politik riski bulunan ülkelerde faaliyet gösteren firmalara ise 1 yıla kadar ek süre verilebilecek. Yapılandırma kapsamında olup da kamudan iade alacağı bulunan mükellefler, bu alacaklarını borçlarına mahsup edebilecekler.

“Patronların yalan beyanını affetme söz konusu değil”

Yasa teklifinin görüşmeleri sırasında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Dinçbaş, daha önce çıkarılan 7143 sayılı yeniden yapılandırma kanununda yer alan stok affının bu teklifte neden yer almadığına ilişkin olarak "Bu çalışmanın, en önemli hedefi, tıkanmış olan insanlara bir şekilde bu tıkanmayı gidermek için bir yol göstermek. Stok affı, kasa affı gibi konular bu tıkanmayla ilgili değil" açıklamasını yaptı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dinçbaş, şunları söyledi: "Bunlar aslında kayıt dışı ekonomiye yardım eden elementler. Kasa affını getirdiğiniz zaman özellikle patronların şirketlerindeki fonları çekip kasada varmış gibi göstererek yani yalan miktarlar göstererek vergisini ödemeden işte bonustu maaştı vesaireyi ödemesini sağladıkları bir yöntem. Bunu affederek 'Evet, biz vergi almadan bunu geçiştirmeyi sağlıyoruz’ diyoruz. Böyle bir şey artık söz konusu olmayacak, bunu vurgulamak isterim ama yapılandırma tıkanmış olan insanlarımızın bu tıkanmayı aşmasında yardımcı olacak bir yöntem. Biz buna çok uzun süredir çalışıyoruz ve olabildiğince çok halk kesimini kapsayabilmesi için her kurumla konuşarak bu aşamaya getirdik."

BAĞ-KUR'lulara yapılandırmaya katılma zorunluluğu

Buna göre, kendi adına ve bağımsız çalışanlardan prim borcu olanlar, madde yürürlüğe girdikten itibaren ikinci ayın sonuna kadar borçlarını yatırmamaları veya yapılandırmaya başvurmamaları halinde sigortalılıkları durdurulacak. Ayrıca bu durumdakilerin borçlu bulundukları dönem de sigortalılıklarından sayılmayacak. Bu sürelere ilişkin alacaklar kurum alacağı olarak değerlendirilmeyecek. Ticari kazanç ile serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usülde gelir vergisine tabi olanlar, gelir vergisinden muaf olan esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar ile AŞ’lerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, komandit şirketlerin komandite ortakları ile tarımsal faaliyette bulunanların sigortalılıkları, 1 Kasım 2020’den itibaren yeniden başlatılacak. Yapılandırmaya başvurmadığı halde daha sonradan talep edenler, prime esas kazanç üzerinden hesaplanacak borç tutarını 3 ay içinde ödemeleri halinde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilebilecek. 3 ay içinde borcun tamamı ödenmezse, ödenen kısım faizsiz olarak iade edilecek.

CANAN SAKARYA - HÜSEYİN GÖKÇE /ANKARA