Yap-İşlet-Devret Modeli Müşavirlik Hizmetlerinde 5 Puanlık Teşvik Uygulanır mı? (Ahmet Metin Aysoy)

Yap-İşlet-Devret Modeli Müşavirlik Hizmetlerinde 5 Puanlık Teşvik Uygulanır mı? (Ahmet Metin Aysoy)

Yap-İşlet-Devret Modeli Müşavirlik Hizmetlerinde 5 Puanlık Teşvik Uygulanır mı? (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi)

Yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştirilen projelerde 5 puanlık işveren hissesi sigorta prim desteğinin uygulanması konusunda tereddüt ve tartışmalar dikkat çekmektedir.  Bugünkü yazımızda, yap-işlet-devret modeli  müşavirlik hizmetlerinde 5 puanlık sigorta teşvikinin uygulanıp uygulanamayacağını ele alacağız.

Mevzuat

5510 sayılı Kanun

Madde 81-5  puanlık işveren hissesi sigorta prim desteği; 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

3996 sayılı Kanun

Madde 12 –(Ek fıkra: 13/2/2011-6111/133 md.) Yap-işlet-devret modeli ile yapılacak projelerde ilgili idaresince 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olunmadan yapım ve işletme sürelerinde müşavirlik hizmet alımı yapılabilir.

Madde 14 – 4 üncü maddede belirtilen Bakanlar Kurulu Kararına göre gerçekleştirilecek yatırımlar 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir.

Değerlendirme ve Sonuç

.2886 ve 4734 sayılı Kanunlara tabi işlerde 5 puanlık destek uygulanmaz.

.Yap-işlet-devret modeli ile Bakanlar Kurulu Kararına göre yapılacak yatırımlar 2886 sayılı Kanuna tabi değildir.

. Yap-işlet-devret modeli ile yapılacak projelerde ilgili idaresince  4734 sayılı  Kanuna tabi olunmadan yapım ve işletme sürelerinde müşavirlik hizmet alımı yapılabilir.

. Bu kapsamdaki müşavirlik hizmetleri iş yerlerinde çalıştırılacak sigortalılar ile ilgili olarak, 5 puanlık sigorta prim desteği uygulanacaktır.

Ahmet Metin Aysoy

 SGK E.Başmüfettişi

AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU