Yapay zeka ile işletmelerde insan kaynakları yönetimi

Ali Rıza Değer MuhasebeDr Yazarı


YAPAY ZEKÂ İLE İŞLETMELERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ...

Merhaba Sevgili Dostlarım,

Sizlerin de çok iyi bildiği gibi, artık günümüzde hemen hemen her konuda fikir sahibi olan ve en çok tartışılan konular arasında yer alan, Yapay Zekâ Argümanları’ nın; işletmelerin mevcut ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda, özellikle “Çalışanlar” açısından, dijital insan kaynakları yönetimi konusuna da, müdahil olmaması düşünülemezdi, diye düşünüyorum! J  

Bir işletmenin, kurumsal gelişimi ve sürdürülebilirliğinin; sadece finansal başarılar ve sektörel pazar payları ile sınırlı olmadığını hepimiz biliyoruz. Şirketlerin ürün veya hizmetleri açısından marka değerleri ile işveren marka (iş arayan veya iş değiştirmek isteyen potansiyel adayların sektörde en çok çalışmak istedikleri şirketler arasına girmek) değerini arttırmak konusunda, iç ve dış paydaşlarıyla olan ilişkileri her zaman en ön plana çıktığından, özellikle üst yönetim kadrolarınızın; Tüm çalışanlarınız ile olan ilişkilerini organize eden + Şirketi bir arada tutan + Koruyan + Geliştiren… Kritik bir yapı taşı olarak “İnsan Kaynakları Departmanı”, tüm marka değerinizin temelini oluşturmakta!..

Yine hatırlayacağınız üzere “İnsan Kaynakları Yönetimi”, işletmelerin kapasitelerine göre; Sosyal güvenlik ve iş kanunu ile ilgili yasal gereklilikleri + Ücret bordrolarının hazırlanmasını + İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını + Özlük dosyalarının hazırlanmasını + İşe alım süreçleri ve oryantasyon programlarını + Kariyer planlamalarını + Prim ve izin politikalarını + SGK ve İŞKUR tarafından sağlanan tüm teşvikleri + Emeklilik ve işten ayrılma süreçlerindeki yasal prosedürleri + Mobbing önlemlerini… De kapsar!

Eğer Siz de, işletmenizin insan kaynakları ve performans yönetiminde (Bireysel + Departman ve Kurumsal / olarak; Planlama + Takip Etme + Geliştirme + Derecelendirme + Ödüllendirme) yapay zekâ uygulama örneklerinden yararlanarak ve de personel devir hızınızı azaltarak (Yani, çalışan memnuniyetine önem vererek) maliyetlerinizi azaltmak istiyorsanız, doğru yerdesiniz!

Microsoft Bing bu konuda, özellikle kaynak göstererek aşağıdaki açıklamalara yer veriyor...

İnsan kaynakları yönetimi, işletmelerin iş planı ve organizasyon şeması çerçevesinde, mevcut çalışanlarını; eğitmek + geliştirmek + değerlendirmek + gerekli durumlarda işe alım yapmak + kariyer planlarını desteklemek + görev tanımlarına göre kurum içi açık iletişim kültürü ile geri bildirim organizasyonunu sağlamak + işveren markası olmak + Vs. konularda görev yapan bir departmandır. Yapay zekâ, insan kaynakları yönetiminde birçok fayda sağlayabilir. Örneğin;

*) İhtiyaçlar çerçevesinde İşe alım sürecini hızlandırmak, adayları tarayıp değerlendirmek, işe uygunluğunu belirlemek ve iletişim kurmak için sohbet robotları kullanmak!

*) Çalışanların; performansını + motivasyonunu + işe bağlılıklarını + işten ayrılma risklerini, analiz etmek ve iyileştirme önerilerinde bulunmak!
*) Çalışanların eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve kişiselleştirilmiş öğrenme planları sunmak!

*) İnsan kaynakları politikalarınız ile ilgili avantajları veya dezavantajları + izin talepleri gibi bilgileri sağlamak için sohbet robotları kullanmak!

*) İhbar + kıdem tazminatı + ödüllendirme + kariyer planlaması gibi alanlarda; özelleştirme veya kıyaslamalar yapmak!

*) Yapay zekâ ile insan kaynakları yönetimi, şirketlerin; çalışan deneyimini artırmasına + verimliliği ve kaliteyi yükseltmesine + maliyetleri azaltmasına ve sektörel rekabet avantajı elde etmesine yardımcı olabilir!  

Yapay zekâ, insan kaynakları yönetiminin geleceğinde, önemli bir rol oynayacaktır!..

Kaynaklar ise şöyle; www.zavvy.io/tr/blog + www.idenfit.com/blog + https://medium.com +
www.researchgate.net/publication + www.researchgate.net/profile + www.krcyonetim.com
https://krcyonetim.com/hizmetlerimiz/insan-kaynaklari-danismanligi + www.marmarayelken

Teknolojinin hızla geliştiği günümüz iş dünyasında, işletmelerin; özellikle insan kaynakları yönetiminde sektörel rakipleri arasında öne çıkabilmek için, sürekli olarak yeni ve etkili insan kaynakları ve performans yönetimi stratejileri arayışı içinde olduğu bir gerçek!  

Ayrıca, genç jenerasyon açısından İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, dijital insan kaynakları yönetimide çok önemli bir ivme kazandı. Şirketler; işe alım süreçlerinde potansiyel çalışanlarına ulaşmak ve markalarını güçlü bir “İşveren Markası” haline getirebilmek için, özel dijital platformları aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor!..

Bakalım bu konularda Chat GPT / Ne diyor?

İnsan Kaynakları Yönetimi…

İnsan kaynakları yönetimi (İKY), bir işletme için en önemli kaynak olan “İnsan” faktörünü, etkili bir şekilde yönetme ve geliştirme süreçlerini içeren, bir yönetim disiplinidir.  

İKY; çalışanların işlemlerinin yapılması, işe alım, eğitim, performans değerlendirmesi, kariyer geliştirme, çalışan ilişkileri, ücret ve maaş yönetimi gibi, insan kaynakları ile ilgili tüm paket seçeneklerine, uygulamalarına ve eklentilerine yardımcı olur.

İKY nın temel hedefi; iş gücü planlaması (İşletmenin; İnsan kaynakları ihtiyaçlarını belirlemek + Eksikleri öngörmek ve bu ihtiyaçları karşılamak için stratejiler geliştirmek) dır!

Kısaca, İKY; bir işletmenin en önemli varlıkları olan çalışanlarını, etkili bir şekilde yönetmeyi amaçlayan bir işlevdir. İKY, çalışanların; işe alımlarını, eğitimlerini, gelişimlerini, performans değerlendirmelerini, maaş ve yan haklarını, çok kapsamlı bir şekilde yönetir!..

Yapay Zekâ ile İnsan Kaynakları Yönetimi…

Artık, yapay zekâ; insan kaynakları yönetimi alanında önemli bir rol oynuyor ve birçok şirket organizasyonları için, insan kaynakları yapay zekâ teknolojilerini kullanarak, işlerini daha verimli ve etkili bir şekilde yönetmeye çalışıyor!

Yapay zekâ ile insan kaynakları yönetimi arasındaki ilişkinin temel noktası; işe alım süreçlerini iyileştirerek, daha hızlı bir şekilde doğru adayları bulmaktır. Cv tarama + Büyük veri analizleri + Adaylar arası eşleştirme +Mülakat teknik değerlendirmeleri + Grupların otomatik olarak toplanması + Adayların kişiselleştirilmesi gibi alanlar, yapay zekâ teknolojilerini ön plana çıkarmaktadır!

Yapay Zeka ile İnsan Kaynakları Yönetimi Entegrasyonu…

Yapay zeka ile insan kaynakları yönetiminin entegrasyonu; İşe alım + Eğitim + Performans değerlendirmeleri + Çalışan deneyimi ve diğer insan kaynakları seçeneklerinin belirlenmesi için, yapay zeka teknolojilerinin kullanılmaya başlamasıyla oluşur!

Bu entegrasyon, insan kaynakları yönetimini; otomasyon teknolojileriyle, iş süreçlerini ve kararlarını optimize ederek, veri odaklı ve veri tabanına dayalı bir şekilde, daha verimli ve daha hızlı bir hale getirir!..

Bu açıklamalardan sonra, konunun önemini yansıtmak açısından “Peryön / Popüler Yönetim Dergisi” Ağustos 2023 Sayısı kapak konusu “Dijital İK’da Yapay Zekâ Dönemi” ne ve bu konu ile ilgili yapılan “İnsan kaynakları dünyası, uzun zamandır Dijital İK’yı konuşuyor. Şirketler bu yeni döneme uyum sağlamaya hazırlanırken, radikal değişiklik yapay zekâ uygulamalarıyla geldi. İşe alımdan eğitimlere, performans değerlendirmesinden kariyer planlamasına kadar birçok süreç, yapay zekâ uygulamaları ile yürütülüyor. İnsan kaynakları profesyonellerinin, dönüşümünü de zorunlu hale getiren bu süreç; senkronizasyon, iletişim, data uzmanlığı gibi yeni fonksiyonlara odaklanmayı gerektiriyor!” şeklindeki açıklamalara da, dikkatinizi çekmek istiyorum!

Ancak, konuyla ilgili açıklamalar sonrasında, yapay zekâ ile insan kaynakları yönetimi için; “Dikensiz gül bahçesi değil! Her yeni teknoloji, avantajının yanında riskleri ve dezavantajları da beraberinde getiriyor. Özellikle, yapay zekâ algoritmalarının çok yeni olduğu göz önüne alınırsa; değiştirilmesi, desteklenmesi ve geliştirilmesi gereken yönlerinin olduğu biliniyor!”
şeklindeki açıklamayı da dikkate almakta fayda var. Kontrolu elden bırakmamak gerekiyor!..

İş dünyasında “Yapay Zekâ ve Dijital İK” ile daha mutlu bir gelecek için…

Sevgi ve saygılarımla

ALİ RIZA DEĞER