Yaşa takılmadan kimler, nasıl emekli olur?

Yaşa takılmadan kimler, nasıl emekli olur?

Yaş şartı aranmayan emeklilik

Bildiğiniz gibi engellilere sosyal güvenlikte çeşitli pozitif toleranslar uygulanmaktadır. Bunlardan biri de vergi indirim belgesi ile engelli emeklilik türüdür.

Bugün 4-a (SSK) statüsünde çalışan engellilerin emekliliğini işleyeceğim. 01.10.2008 tarihinden itibaren de 4-b’lilere de (Bağkur) engelli emeklilik imkanı sağlanmış olup detaylı olarak başka bir yazımda da bu konuyu işleyeceğim. 4-a’lı engellilerin emekli olma yollarından biri de sakatlık vergi indirim belgesi almaktır. Bu uygulamadan 1 Ekim 2008’den önce sigortalı olup kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış sigortalılar yararlanabilir.

Bu sigortalılar hakkında 5510 sayılı Kanun’un geçici 10. Maddesi’ne göre işlem yapılır. (1 Ekim 2008’den sonra sigortalı olanlar hakkında sakatlık vergi indirimi yerine Kurum Sağlık Kurulu‘nca verilecek rapora göre özürlü erken emekliliği uygulaması yapılmaktadır) Sakatlık vergi indirimi alan sigortalılar, SGK tarafından kolay emekli edilmektedirler.

Engelli (özürlü) emekliliği doğuştan ya da çalışmaya başlamadan önce sakat kalmış kişiye tanınan erken emeklilik hakkıdır. Öte yandan çalışmaya başladıktan sonra ortaya çıkıp da, %40-60 arası olan özür durumlarında da malullük değil, özürlü sıfatıyla erken emeklilik hakkı tanınmaktadır.

VERGİ İNDİRİM BELGESİ İÇİN MÜRACAAT YERLERİ-İllerde; Defterdarlık Gelir Müdürlüğü, (İstanbul için:Çalışılan işyerinin bağlı olduğu Büyük Mükellefler veya Silivri Vergi Dairesi ise ilgili vergi dairelerine; diğer vergi daireleri ise Mükellef Hizmetleri Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğü Engelli Servisine müracaat edilmelidir.)

-Bağımsız vergi dairesi bulunan ilçelerde; Vergi Dairesi Müdürlüğü,

-Diğer ilçelerde; Mal Müdürlükleri.

VERGİ İNDİRİM BELGESİ İÇİN GEREKLİ BELGELEREngelli Hizmet Erbabı İçin:

-Çalıştığı işyerinden alınacak çalıştığına dair işveren tarafından imzalanıp kaşelenmiş dilekçe

-Nüfus cüzdanı

-1 Adet Fotoğraf

-İlgili yönetmeliğe uygun engelli Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya hastane tarafından aslı gibidir onaylı örneği yada noter tasdikli örneği

-Müracaat formu

NOT: 01.10.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN İLK DEFA SGK’LI OLANLARDAN VERGİ İNDİRİM BELGESİ İSTENMMEKTEDİR.Aşağıdaki 1 no’lu tabloda 30.09.2008 ve öncesi sigorta başlangıcı olanların engelli emeklilik şartları belirtilmiş olup, 2 no’lu tabloda ise 01.10.2008 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı olanların engelli emeklilik şartları belirtilmiştir.

MUSTAFA İŞCAN

MİLLİ GAZETE