Yaşlı memurla evlenen yarım maaş alır (Ahmet Metin Aysoy)

Yaşlı memurla evlenen yarım maaş alır (Ahmet Metin Aysoy)

Yaşlı memurla evlenen yarım maaş alır (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi)

Memur emekli mevzuatı çok ilginç. SSK ve BAĞ-KUR mevzuatından çok farklı.

Diyeceksiniz ki, memur, işçi ve serbest çalışanın emekliliği 5510 sayılı Yasa ile eşitlendi

Doğru. Ama, 5510 sayılı Yasa’ ya eklenen geçici maddeler uyarınca, 2008 yılı Ekim ay başından önce : memuriyet hizmeti olanlar, emekli ve dul- yetim aylığı bağlananlar hakkında eski emeklilik mevzuatı (5434 sayılı Kanun) uygulanmaya devam ediyor.

Bu nedenle, 2008 yılı Ekim ay başından evvel memuriyet hizmeti olan:

Memur erkek veya memur kadın eşinden 30 yaş veya daha büyük ise ölümünde eşine yarı oranda dul aylığı bağlanır.

Yani normalde %75 olan dul aylığı oranı, yukarda belirtilen yaş farkı nedeniyle %37,5 olarak uygulanır.

Ancak bu evlilikten çocukları olmuş ise veya evlilik en az 10 yıl önce yapılmış ise, bu indirme yapılmaz.

Ahmet Metin Aysoy

SGK E.Başmüfettişi

AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU