Yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair 91 sayılı karar

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 91)

14 Eylül 2018 Tarihli ve 30535 Sayılı Resmî Gazete

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 91)