Yeni Evim Projesi Kapsamında Yaşanan Olumsuzluklar ve Çözüm Önerileri

Mustafa BAYGIN SMMM Emlak Müşaviri


"Yeni Evim Projesi" kapsamında yaşanan olumsuzluklar ve çözüm önerileri


Hükûmet, özellikle Orta Gelirli Vatandaşlarını konut sâhîbi yapmak isterken, farkına varmadan, Vatandaşın işlerini daha da zora girdirdi.

 

Hükûmet bir taşta iki kuş vurmak isterken, Vatandaşın âleyhine olacak şekilde, “ÇAYIN TAŞI İLE ÇAYIN KUŞUNU VURDURMAYA” başlattı.

 

Ânlâtmaya çalışalım.

 

Ancak, Hükûmet, öncelikle, hem Hazine ve Maliye Bakanlığı ve hem deÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı mârîfetiyle,  15 Aralık 2022 Tarihi ve öncesini baz alarak, ilâna verilmiş tüm Gâyr-î Menkûllerin fiyatlarını listeleyerek, envanterine, kayıt altına aldırmalıdır.

 

Hükûmet’in, Müteahhitleri de düşünerek, onların elindeki stokların nâkde dönmesi, ekonominin işler hâle gelmesi için “YENİ EVİM” projesinde, ikinci bir aşama başlatarak, Orta gelirli vatandaşlarının da ev sâhîbi olmalarını kolaylaştıracak, çözüm önerileri, finansman kolaylığı getirirken, ne yazık ki, müteahhitler, kendi lehlerine olanı, ayaklarına kurşun sıkarcasına, vatandaşın âleyhine olacak şekilde, fiyat artışlarına sarılmayı kazanç görmekten kaçınmamışlardır.

 

Fırsatçılar Zam Yapıyorsa, Devlet’te gereken Cezayı Bindirsin

Evet, Hükûmet’in Yılın son günlerinde ve yeni yılın başlarında detaylarıyla açıkladığı

“Yeni Evim Projesi” ile düşmesi beklenen konut fiyatlarının yükseltilmesine sebebiyet verdirmiş oldu.


Fırsatçılar, İnternet portallarındaki satılık ev fiyatlarını asgari yüzde 25 artış yaparak Hükûmetin projesine katkı sunmak yerine SABOTAJ GİRİŞİMİNDE bulunmuş oldular. Devlet bunları öncelikle tesbit ederek, kayıtlı fiyatlarının asgari 3 katı kadar, ûsûlsüzlük ve iyi niyeti kötüye kullanma açısından maddi ceza ile cezalandırılmalarına, cezalarını da en geç ÜÇ AY İÇİNDE ödemelerine, ödeme gücü yoksa satıştaki menkulünü, vatandaş lehine, TOKİ mârîfetiyle satıp tâhsil etmelidir.


Yoksa diğer türlü hiçbir yaptırım bu fırsatçıları bildiği yanlışlardan caydırmaya yetmeyecektir.

Hükûmet de, “Seçim öncesi böyle bir işe kalkışamam” derse, sandıkta, Millet, gereğini yapmayana gerekeni yapacaktır.


Fâhiş zamların araştırılması, incelenmesi diye oyalama tâktiği güdülmeden, Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Finans ve Teknoloji Ofisi aracılığıyla behemâhâl çözebilecek kâbiliyet ve yeteneklere sâhîp olduklarından dolayı o kadar kolay ve hızlıdır.


Bakanlıklar kurulan komisyon aracılığıyla fahiş zam yapanları inceliyor.

 

Devlet Vatandaşı İçin Fedâkârlık Yapabilir

 

Hükûmet haklı olarak, Devletin gelirlerini arttırma amacına yönelik olarak, Tapuda, satışların Râyiç değerden değil, gerçek satış değerinden gösterilmesi uygulamasını başlattı ki doğrusu da buydu.


Ancak, Orta Gelirli Vatandaşlarını konut sâhîbi yapma kârârının hayata geçirilebilmesinin önündeki en büyük engel olarak, Konut Fiyâtları ile Râyiç Bedelleri arasındaki Fark projeyi kâdûk bırakıyor.


Çünkü geçmişten gelen, en büyük sıkıntıları da yüklenerek günümüze kadar ulaştırılan düşük vergi ödeme aracı olarak değerlendirilen ve Belediyelerde gösterilen düşük râyiç bedeller, Hükûmet’in uygulamaya aldığı“Yeni Evim Projesi” önündeki birincil en büyük engel olarak vatandaşın karşısına çıkmaya başladı.

 

Gerçek Fiyat ile Rayiç bedel arasındaki farklar, Sermâye İradı, Emlak, Gelir Kazanç Artış Vergileri olarak alıcı ve satıcı arasında çözümlenemez bir problem olarak engel teşkil etmektedir.


Emlâk Râyiç değerine göre Finansal Destek almak isteyen vatandaş, evi alabilecek finansı sağlayamıyor. Gerçek fiyattan Finans sağlayacak olsa, satıcı Râyiç bedel üzerindeki TAPU SATIŞ DEĞERİNİ kâbûl etmiyor. Bu durumda da çözümsüzlük baş gösteriyor.


Hükûmet, bu durumdaki satışlardan bir defâya mâhsûs olmak üzere, BelediyeRâyiç değeri üzerinde kalan kısmın fazlasından her hangi bir nâm adı altında rüsum ve vergi tâhsil edilmesinden vâzgeçtiğini beyân ederse, uygulamaya alınan, “Orta Gelirli Vatandaşlarını konut sâhîbi yapma” uygulaması da hâyât bulmuş olacaktır.

                                                                                                                                  

Finans Sağlayıcıların Gelir Tablosu İstemeleri

 

Vatandaş, Devletin sağlamış olduğu imkânlardan istifâde ederek, gelirine göre, bir konuta sâhîbi olmak için, kampanya kapsamındaki oranlarda Finans kaynakları sağlayan kurum ve kuruluşlara gittiğinde,ne gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek tâksit bedelleri belirlenebilmesi için mââş bordroları tâlep edilmektedir.


Ne yazık ki, TBMM’de yasalaşma süreci 15 Ocak 2023’e yetişmeyen mââşların varlığını, aksaklığını görmezden gelenler de yine aynı finans sağlayıcılar olmaktadır.


Hâlbûki İlgili Bakanlıklar Müzekkere ile bu işi, ilgili birimlerine gönderebilir ve “2022 Yılı bordrosu ile gelenlerin mââşlarının üzerine mânûel Yüzde 30 Artış ekleyerek hesâplamayı yapabilirsiniz” demiş olsalar, vatandaşın yanında olduklarını da isbât etmiş olacaklardı.

Böyle bir çözüm önerisini dahi yapılmaması, vatandaşın gerçekten ihtiyaçlarına çözüm sunulduğu inancını zayıflatıyor ve güven müessesesini zedeliyor.

.

 

Finans Sağlayıcıların Evrâk Düşkünlükleri

 

Finans sağlayıcıların yetkilileri veya çalışanları, Gâyr-î Menkûlün Tapu kayıtları ve satıcısı hakkında resmi belge talep ediyor.

Ancak günümüz teknolojisinde, Özellikle de Pandemi Sürecinde, Finans kuruluşları başta olmak üzere,birçokresmî iş ve işlemlerin işleyişleri evlerden, uzaktan erişim ile gerçekleştirildiği göz önünde bulundurulduğunda, hâssâten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı gerekli evrakların erişime açılmasını sağlayarak vatandaşı, canından bezdirecek, evrak otokrasisinden kurtarabilir. Bu erişim sağlandığı halde ilgili kişiler işi zorlaştırıyorlarsa da onlar hakkında işten çıkartma başta olmak üzere gerekli cezâ-î müeyyideler uygulanabilir.

 

 

Şikâyetler kampanyayı ortaklaşa yürüten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na iletildi. İki bakanlığın bilgilendirilmesinin ardından "Yeni Evim" kampanyasının internet sitesine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) logosu da eklendi.

Sonuç olarak:

 

Hükûmet uygulamaya aldığıOrta Gelirli Vatandaşlarını Konut Sâhîbi Yapma” projesinden medet ûmârak, 15 Aralık 2022 tarihinden sonraki gün ve tarihlerde, fiyatlarını değiştirenler, hem ticâri, hem de mâlî açıdan cezâ-î müeyyidelere çarptırılmalı. Konut sâhîbi olmak isteyen vatandaşlar, kurumlar arası gidiş gelişlerle canlarındanbezdirlmeden, sunulan imkânlardan en kolay şekilde istifâde ettirlmeli, Devlet olarak Vatandaşın lehine olan durumlarda kendi hâklarından (BelediyeRâyiç değeri üzerinde kalan kısmın fazlasından doğacak her türlü rüsûm ve vergi tâhsil edilmekten)vazgeçebilmelidir.


Geçen Yıl, 15 Aralık 20022 tarihinden sonraki günlerde, Emlak ofisleri, Müteahhit, Konut Geliştiren ve kampanyaya dâhîl olan firmalardan veya bunların ilgili ofislerinden.Ön anlaşma ve kât’î anlaşma yapmış, ancak finans sektörlerinin yeni mââş bordrolarının yetişmemesi nedeniyle kredisini tamamlayamamış olanlar başta olmak üzere“Yeni Evim Projesi”kapsamında bir an önce faydalandırılmaları sağlanmalı, hatta Şubat Ay’ına sarkıtılmaması için âzâmî özen ve dikkâtin gösterilmesi lâzımdır.


MUSTAFA BAYGIN

SMMM EMLAK MÜŞAVİRİ