Yeni iş kurmak isteyenlere devlet desteği

Yeni iş kurmak isteyenlere devlet desteği

 Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 5 bin, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10 bin lira geri ödemesiz destek sağlanıyor

PERFORMANS DESTEĞİ

İşletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi ve istihdam sayısına göre belirleniyor. Destek tutarı hesaplanırken ilgili dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde 4(a) kapsamındaki tüm personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı dikkate alınıyor. Her bir performans dönemi sonunda, işletmenin ilgili dönemde gerçekleştirdiği toplam prim gün sayısına göre;


Birinci performans dönemi için

180-539 olan işletmeye 5 bin lira,

540-1.079 olan işletmeye 10 bin lira,

1.080 ve üstü olan işletmeye 20 bin lira, 

İkinci performans dönemi için

360-1.079 olan işletmeye 5 bin lira, - 1.080-1.439 olan işletmeye 15 bin lira, 1.440 ve üstü olan işletmeye 20 bin lira performans desteği sağlanıyor. Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5 bin lira eklenerek en fazla 50 bin liraya kadar destek veriliyor.


SERTİFİKA DESTEĞİ

Girişimcinin kurduğu işletme için gerekli mesleki ve teknik sertifikalar için geri ödemesiz 5 bin liraya kadar destek sağlanıyor.


ÖNCE EĞİTİM, SONRA DESTEK

Girişimcinin, işletmesini kurmadan önce girişimcilik eğitimini tamamlaması gerekiyor. 

(www.finansgundem.com