Yeni Nesil Yazar Kasa “Bilgi Fişleri” Kılavuzu ve Açıklamalar

Yeni Nesil ÖKC “Bilgi Fişleri” Kılavuzu ve Açıklamalar

İÇİNDEKİLER:

1. YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ UYGULAMASI .......................................................................... 4

2. YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR BİLGİ FİŞİ DÜZENLEME ESASLARI ...................................... 5

3. YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARDAN BİLGİ FİŞİ DÜZENLENMESİ GEREKEN DURUMLAR..... 5

4. BİLGİ FİŞLERİ ÜZERİNDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER................................................................... 6

5. BİLGİ FİŞLERİNİN İRSALİYE YERİNE KULLANILABİLMESİ....................................................................... 7

6. BİLGİ FİŞLERİ İLE POS SLİPLERİN BÜTÜNLEŞİK OLMASI ....................................................................... 7

7. BİLGİ FİŞLERİNİN İŞLEMLERİN MAHİYETİNE UYGUN OLARAK DÜZENLENMESİ VE MALİ BELGEYE

DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ZORUNLULUĞU .................................................................................................. 8

8. YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARDA YAPILACAK KAYIT.......................................................... 8

9. İŞLEM TÜRLERİ İTİBARİYLE DÜZENLENECEK BİLGİ FİŞLERİ VE FORMATI ............................................. 8

9.1. FATURALI SATIŞLARA İLİŞKİN OLARAK YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARDAN

DÜZENLENECEK BİLGİ FİŞLERİ.............................................................................................................. 8

9.1.1. SATICININ E-FATURA UYGULAMASINA KAYITLI OLMADIĞI DURUMLARDA.......................... 9

9.1.1.1. Müşteriye Matbaa Baskılı Seri-Sıra Numaralı Kağıt Fatura Verilmesi Durumunda ........ 9

9.1.1.2. ÖKC Fişinin İşletmede Düzenlenip Tahsilatın (Nakit veya Kartlı) Daha Sonra

Müşteriden Yapılması Durumunda ............................................................................................. 9

9.1.2. SATICININ E-FATURA UYGULAMASINA KAYITLI OLDUĞU DURUMLARDA .......................... 10

9.1.2.1. Müşteri Mükellef ve e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olmadığı Durumda..................... 10

9.1.2.2. Müşteri Mükellef ve e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olduğu Durumda........................ 10

9.1.2.3. Müşteri Nihai Tüketici Olduğu Durumda...................................................................... 11

9.1.3. SATICININ e-ARŞİV FATURASI UYGULAMASINA KAYITLI OLDUĞU DURUMLARDA ............ 11

9.1.3.1. Müşteri Mükellef ve e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olmadığı Durumda.................... 11

9.1.3.2. Müşteri Mükellef ve e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olduğu Durumda........................ 11

9.1.3.3. Müşteri Nihai Tüketici Olduğu Durumda...................................................................... 11

9.1.4. FATURADA BİLGİ FİŞLERİNE İLİŞKİN OLARAK BULUNACAK BİLGİLER................................... 12

9.2. YEMEK FİŞİ/YEMEK KARTI İLE YAPILAN TAHSİLATLARA İLİŞKİN BİLGİ FİŞLERİ............................ 12

9.3. ÖN TAHSİLAT (AVANS) İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BİLGİ FİŞLERİ........................................................ 13

9.4. OTOPARK GİRİŞ İŞLEMLERİNDE DÜZENLENECEK BİLGİ FİŞLERİ.................................................. 14

9.5. FATURA TAHSİLATI İŞLEMLERİNDE DÜZENLENECEK BİLGİ FİŞLERİ............................................. 14

9.5.1. Fatura Tahsilatı İşleminde İlave Ücret Alınmaması Halinde ................................................ 14

YN ÖKC BİLGİ FİŞLERİ TEKNİK KILAVUZU

YN ÖKC BİLGİ FİŞLERİ DÜZENLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLARA İLİŞKİN TEKNİK KILAVUZ Sürüm 3.0 Sayfa | 3

9.5.2. Fatura Tahsilatı İşleminde İlave Ücret Alınması Halinde ..................................................... 15

9.6. CARİ HESAP TAHSİLATLARINDA DÜZENLENECEK BİLGİ FİŞLERİ:................................................. 15

9.7. SİNEMA İŞLETMELERİNDE DÜZENLENECEK e- BİLET BİLGİ FİŞLERİ VE AYLIK SATIŞ RAPORU..... 16

9.7.1. Her Bir e-Biletin Bilgi Fişine Dönüştürülmesi:...................................................................... 16

9.7.2. Düzenlenen e-Biletlerin Topluca e-Bilet Bilgi Fişine Dönüştürülmesi: ................................ 16

9.7.3. e-Bilet Bilgi Fişleri Aylık Satış Raporunda Yer Alacak Bilgiler:.............................................. 17

9.8. e-SERBEST MESLEK MAKBUZU BİLGİ FİŞLERİ.............................................................................. 17

9.9. e-MÜSTAHSİL MAKBUZU BİLGİ FİŞLERİ ...................................................................................... 17

9.10. e-İRSALİYE BİLGİ FİŞLERİ .......................................................................................................... 18

10. ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK TEKNİK UYARLAMA.................................. 18

BİLGİ FİŞLERİ ÖRNEKLERİ....................................................................................................................... 19

KILAVUZA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

GELİR İDARESİ