Yeni Teşvik 5 Puanlık Destekle Birlikte Nasıl Uygulanacak? (Ahmet Metin Aysoy)

Yeni Teşvik 5 Puanlık Destekle Birlikte Nasıl Uygulanacak? (Ahmet Metin Aysoy)

Yeni Teşvik 5 Puanlık Destekle Birlikte Nasıl Uygulanacak? (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi) 27.04.2015

23 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 6645 sayılı Yasa’nın 28.maddesi ile 4447 sayılı Kanuna geçici 15.madde ilave edildi. 4447 sayılı Kanun Geçici 15.madde teşviki olarak adlandırılan bu sigorta prim desteği, 5510 sayılı Yasa’nın 81.maddesinde yer alan 5 puanlık sigorta prim desteği ile birlikte uygulanacak.

A- 4447 sayılı Yasa Geçici 15.Madde TeşvikininKapsamı

18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların;Programın bitimini müteakip en geç üç ay içinde programı tamamladıkları meslek alanında özel sektör işverenleri tarafından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınması İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmasıkaydıyla, işe alındıkları işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi hâlinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay süre ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranına göre ve aynı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan tutar Fondan karşılanır. 30/06/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programlarının katılımcıları için bu fıkradaki süreler 6 ay artırımlı uygulanır.

B-Yeni Teşvik İle 5 puanlık Desteğin Birlikte Uygulanması

4447 sayılı Kanunun geçici 15'inci maddesi kapsamına giren bir sigortalı için öncelikle 5510 sayılı Kanun'un 81'inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan 5 puanlık prim desteğinden, ardından 4447 sayılı Kanun'un geçici 15’inci maddesinde öngörülen teşvikten yararlanılacaktır.

Örnek:

1.7.2015-31.12.2015 döneminde 1.273.50 TL asgari ücret alan teşvik kapsamında olan sigortalı için;

5510 sayılı Yasa prim teşviki  1.273.50X 5/100 = 63.68 TL.

6645 sayılı Yasa(4447/15) prim teşviki  1.273,50X 15,5/100 = 197.39 TL.

Ahmet Metin Aysoy SGK E.Başmüfettişi27.04.2015-AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI-MuhasebeDR.Com’a SORU, görüş yada öneri için lütfen tıklayınız*MuhasebeDR.ComTÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU