Yeni Varlık Barışına İlişkin Tebliğ Düzenlemesi

YENİ VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN TEBLİĞDÜZENLEMESİ

Bazı  Varlıkların  Ekonomiye  Kazandırılması  Hakkında  1  Seri  No.lu Genel Tebliğ ile7186 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 90’ncımadde ile ilgili açıklamalar yapıldı.

YENİ VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN TEBLİĞDÜZENLEMESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRMOB