Yetiştirme Yurdunda Yetişen Kişiyi İşe Almanın Büyük Avantajı Nedir? (Ahmet Metin Aysoy)

Yetiştirme Yurdunda Yetişen Kişiyi İşe Almanın Büyük Avantajı Nedir? (Ahmet Metin Aysoy)

Yetiştirme Yurdunda Yetişen Kişiyi İşe Almanın Büyük Avantajı Nedir? (Ahmet Metin Aysoy, SGK Eski Başmüfettiş) 16.05.2015

Yetiştirme yurtlarında yetişen(sosyal hizmetler elinde yetişen)gençleri işe almak sosyal sorumluluğun önemli bir yönü.

Bunun yanında, iş alemince pek bilinmeyen önemli avantajı var;  2828 veya 5395 sayılı Yasalara göre koruma ve bakıma altına alınan ve reşit olduktan sonra da en az iki yıl süre ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal modellerinden faydalanmış kişiyi işe alırsanız, asgari ücret üzerinden hesaplanacak sigorta priminin (sgk)  priminin ve işsizlik sigorta priminin tamamı Devlet (Hazine) tarafından karşılanır.

Tam %37,5 maliyet avantajı sağlarsınız;

-%34,5 sigorta (sgk) pirimi.

-%3 işsizlik sigorta primi.

Üstelik 5 yıl süreyle bu maliyet tasarufundan faydalanmaya devam edersiniz.

Bu teşvikten yararlanmak için;

-Sigortalının teşvik kapsamında olduğunun, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından alınacak yazıyla belgelenmesi,

-Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde verilmesi ve primlerin(teşvik dışında kalan sigortalılar) zamanında ödenmesi,

Gerekmektedir.

Ahmet Metin Aysoy

 SGK E.Başmüfettişi

16.05.2015

AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU