Youtuber’ların vergilendirilmesinde son durum

Youtuber’ların vergilendirilmesinde son durum

26 Ekim 2021 tarihinde çıkan 7338 sayılı Kanun ile önemli bazı vergisel düzenlemeler yapılmıştır. Bunlardan birisi de, internet ortamında sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin (bundan sonra mükellef olarak adlandırılacaktır.) elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlara getirilen istisna ile ilgili.

Bu istisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır. Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım itibariyle %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve beyan etmek ile yükümlüdür. Yapılan tevkifat nihai vergilendirme olup, ayrıca vergilendirme yapılmayacaktır. Mükelleflerin ayrıca başka faaliyetlerinden elde edilen kazançlarının bulunması istisnadan faydalanmasına engel değildir. İstisna kazançların toplamı Gelir Vergisi Kanununun 103’üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2021 yılı için 650.000-TL) aşanlar ile faaliyete ilişkin tüm gelirlerini bildirilen banka hesabı üzerinden tahsil etmeyenler istisnadan faydalanamamaktadırlar.

Düzenlemenin Mükelleflere Getirdiği Kolaylıklar

Düzenlemeden önce sosyal medya aracılığı ile gelir elde eden kişiler, mükellefiyet tesis ettirmek zorundaydılar. Mükellefiyet tesisinde oda kayıtları başta olmak üzere ilk kuruluşta yapılacak giderler ile bağ-kur ödemeleri ve mali müşavirlik gibi bazı giderlere katlanılma zorunluluğu, getirilen yeni düzenleme ile kaldırılmıştır.

Yeni düzenleme ile, ilgili yılda belirtilen sınırı (2021 yılı için 650.000-TL) aşmayan kişiler vergi dairesi nezdinde mükellefiyet açtırmayacaklarından, yukarıda belirtilen giderlere de katlanmayacaklardır.

Bildirilen Banka Hesabına Gönderilen Paraların Durumu

Daha önce belirtildiği gibi bildirilen banka hesabına gönderilen paraların sosyal ağ üzerinden yapılan faaliyetler kapsamında olması durumunda tevkifat yapılıp nihai vergilendirme sağlanacaktır. Ancak, söz konusu banka hesabına gönderilen paraların mahiyeti farklı olabilir. Şöyle ki, youtuber faaliyetinde bulunan kişinin diğer faaliyetler kapsamında elde ettiği kazançlarda olabilir ve diğer faaliyetlerden elde edilen kazançların bildirilen banka hesabına gönderilmesi vergilendirmede kayba neden olabilir. Çünkü ilgili banka hesabına gönderilen paralar üzerinden yüzde 15 vergi tevkifatı yapılırken, diğer kazançlarda daha yüksek bir vergi oranı uygulanması gerekebilir.

Ayrıca, bildirilen banka hesabına mükellef adına vergilendirme kapsamına girmeyen ödemelerde yatırılabilir, bu ödemelerin vergilendirilmesi mükellefler açısından mağduriyetlere yol açabilir. Bu nedenle Mükelleflerin bildirim yaptıkları banka hesaplarını sadece internet üzerinden yapılan yayınlar kapsamında gönderilen paralar açısından kullanması gerekmektedir.

Kesinti Sonrası Elde Kalacak Paranın Tutarına Dikkat

Dikkat edilmesi gereken konulardan birisi de, banka hesabına yatırılacak 2021 yılı için 650.000-TL tutarının vergilendirildikten sonra elde kalacak olan tutar olmadığına dikkat etmek gerekir. Aksi takdirde sınır aşılıp mükellefler istisna hakkını kaybedebilirler. Örneğin 2021 yılında bildirim yapılan banka hesabına 650.000-TL yattığı durumda, elde edilen net tutar söz konusu tutara yüzde 15 tevkifat oranı uygulandıktan sonra kalan 552.500-TL(650.000*0,15) olacaktır. Elimde kalacak para tutarı 650.000-TL olacak düşüncesiyle bu tutarın üstünde bankaya para yatırılması durumunda istisna şartları ihlal edilip vergi ve vergi cezaları ile muhatap olunabilir.

Bilgi ve Belgelerin Muhafaza Edilmesi Faydalı Olabilir

Youtuber faaliyetinden elde ettiği kazancı yıllık belirlenen sınırın altında kalan kişiler, bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin olmadığını düşünebilirler. Faaliyetleri ile ilgili yaptıkları harcamalarına ait fatura vs. belgeleri muhafaza etmemeleri yüksek kazanç durumunda daha fazla vergi ödenmesine neden olabilir. Şöyle ki, youtuberların kazançları izlenme sayıları ile doğru orantılıdır. Bir anda yüksek izlenme seviyesine ulaşarak beklenenden fazla kazanç elde edilebilmesi ve 2021 yılı için sınır olan 650.000-TL kazanç sınırının aşılması durumunda Maliye idaresi ile muhatap olma durumu söz konusudur. Dolayısıyla, youtuber’lık faaliyetlerine ilişkin yapılan harcamalara ait fatura vs. belgeleri muhafaza edip, ibraz etmeleri gerekli olması halinde daha az vergi ve vergi cezası ile karşılaşabilinir.

Katma Değer Vergisi Açısından Değerlendirilmesi

Katma Değer Vergisi Kanununda ticari kapsamda yapılan mal teslimi ve/veya hizmet ifaları katma değer vergisine tabidir. Youtuber’ların elde etmiş oldukları kazanç ticari kazanç kapsamında olduğu için, söz konusu kazanç üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.

Ancak 7338 sayılı kanunun 55’inci maddesi ile ilgili yılda belirtilen(2021 yılı için 650.000-TL) istisna sınırını aşmayanlar için KDV istisnası getirilmiştir. Dolayısıyla 2021 yılı için 650.000-TL tutarına kadar kazanç elde edenler KDV açısından vergilendirilmeyeceklerdir.

Ayrıca,  mükelleflerin kazançları ilgili yılda belirtilen sınırı aşınca KDV açısından yükümlülük doğmaktadır. Bu durumda faaliyetleri ile ilgili yapılan harcamaların fatura vs. belgelerini muhafaza etmek daha az KDV ödenmesini sağlayacaktır. Belgelerin saklanması konusunu ciddiye almakta fayda vardır.