Zarar Eden Firma Bile 2 Bin 500 Lira Ödemek Zorunda

Cengiz TÜRK Mali Müşavir

Zarar Eden Bile 2 Bin 500 Lira Ödemek Zorunda.

 

2020 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 22,58 olarak Resmi Gazetede yayımlandı.Yeniden değerleme oranı 2020 yılında vergisel açıdan bir çok işleme ekonomik olarak etki etmektedir.

Vergi mükellefleri vergisel işlemleri sonucu hazırlamış oldukları bildirim ve beyannameleri tabi oldukları kanunlar ve mevzuatlarda belirlenen sürelerde ilgili kurumlara vermek veya bildirmek ile birlikte aşağıda özetle belirtilen beyanname ve bildirimler için belirlenen maktu vergileri de ödemek zorundadırlar.

2020  yılında bir gelir vergisi mükllefi zarar etse bile aşağıda belirtilen beyanname çeşitlerini vermek zorunda olması nedeniyle bile yıllık yaklaşık 2.500 TL. bir maktu vergi ile karşı karşıya kalmaktadır.

Bir gelir vergisi mükellefinin 2020 yılı içinde gerçekleştirmiş olduğu iş ve işlemler için bir yılda:

– 12 adet KDV beyannamesi,12 x 59 =708 TL.

– 12 adet Muhtasar beyanname,12x 59=708 TL.

– 12 adet SGK aylık Hizmet prim bildirgesi,12 x 44=528 TL.

– 4 adet geçici vergi beyannamesi,4 x 89=356 TL

– 1 adet gelir vergisi beyannamesi 89+44=133 TL. vermesi halinde toplam en az 2.433,00 TL ödemek zorunda kalmaktadır.

S.M.M.M Cengiz TÜRK