Bağımsız denetim yönetmeliği ile ilgili gelen sorular ve cevapları

Bağımsız denetim yönetmeliği ile ilgili gelen sorular ve cevapları

Bağımsız denetim yönetmeliği ile ilgili gelen sorular ve cevapları

Değerli okurlarımız bugünkü yazımızı sizlerden gelen sorulara ve cevaplarına ayırdım. Gelen sorulardan da görüleceği üzere Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde açıklığa kavuşturulması gereken birçok konu bulunmaktadır. Kamu Gözetimi Kurumu kafalardaki soru işaretini giderici açıklamalar yapmalıdır. Cevaplarımda belirttiğim muğlak konulardaki görüşlerimin şahsi görüşüm olduğunu belirtmek isterim. İlgililere faydalı olmasını diliyorum.Ad Soyad: Z Çelikyay

E-Posta Adresi:

Şehir: Van merkez

Mesaj: Sayın yazarımız ben bu yıl işletme fakültesinden mezun oldum denetci olabilir miyim saygılar


Değerli okurumuz, bağımsız denetçi olabilmeniz için ana hatlarıyla şartları ele alacak olur isek,  öncelikle Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ya da Yeminli Mali Müşavir (YMM) olmanız zorunludur. SMMM olduktan sonra, Kamuya Yararını ilgilendiren Kuruluşların (KAYİK) bağımsız denetimini yapabilmek için en az 15 yıl ve KAYİK dışında kalan firmaların denetimini yapabilmek için en az 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmanız gerekir. Ancak 15 ve 10 yıllık tecrübe tek başına yeterli olmayacaktır. Ayrıca, 3 yıllık uygulamalı mesleki eğitimi tamamlamanız (15 yılın üzerinde mesleki tecrübesi bulunanlarda bu şart aranmayacaktır) ve denetçilik sınavında da başarılı olmanız gerekecektir. Bunlara ilaveten, KAYİK’ler için en az 2 yıl ve diğer firmalar için de en az 1 yıl fiilen bağımsız denetim yapmış olmanız gerekecektir. YMM olmanız durumunda ise 3 yıllık sürenin hesabında tasdik ve vergi denetiminde geçen süre dikkate alınacaktır. YMM’lerde geçiş dönemi haricinde KAYİK harici firmaların bağımsız denetimini yapabilmek için en az 1 yıl fiilen denetçi, kıdemli denetçi veya baş denetçi unvanı ile denetimlerde bulunmak zorundadırlar. (YMM’lerde 31.12.2015 tarihine kadar bu bir yıllık süre şartı aranmayacaktır). KAYİK’ler için aranan 2 yıllık süre şartı ve sınav şartı aranmaya devam edilecektir.      
Ad Soyadı: ETaşdelen

E-Posta Adresi:

Şehir: İzmir

Mesaj: Ekrem Bey merhaba, Öncelikle makaleniz için teşekkür ederim çok ayrıntılı ve anlaşılır bir yazı. Benim size bir sorum olacak ben 1998 yılında SM stajına başladım 2002 yılında SM ve 2009 yılında SMMM oldum SPK bağımsız denetim lisansına aralıkta yapılan sınav ile hak kazandım. Bu arada 4 yıllık Muhasebe mezunuyum. Bu durumda benim uygulamalı eğitime veya denetçi yanında çalışma durumum var mı ?Bilindiği üzere, Yeni TTK’nın 400’üncü maddesinde YMM ve ya SMMM’lerden Kamu Gözetimi Kurumunun yetkilendireceklerinin denetçi olabileceği düzenlenmiştir. 3568 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesi uyarınca, serbest muhasebeci mali müşavirlik stajı, bağımsız çalışan serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir yanında veya şirketlerinde yapılır. Staja başlayabilmek için staja giriş sınavını kazanmak ve Birlik tarafından kurulan Temel Eğitim ve Staj Merkezinin eğitim programını tamamlayıp başarılı olmak şarttır.


 


SM, SMMM, YMM’lerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca meslek mensupları SM, SMMM ve YMM’lerdir. Sizin durumunuza gelince, 2002 yılında SM, 2009 yılında SMMM olmuşsunuz. Bu süreye, 3 yıllık staj ve 4 yıllık eğitimde geçen süre de dahil edilecektir. Bu durumda toplam süreniz; eğitim 4 yıl, staj 3 yıl ve meslekte geçen süre 10 yıl olmak üzere toplamda 17 yıllık tecrübeniz bulunmaktadır ve Yönetmelikteki 15 yıllık süre şartını sağlamış durumdasınız. Nitekim Bağısız Denetim Yönetmeliğinde 15 yıllık süre hesaplanırken, bağımsız denetimde fiilen geçen süreler, 3568 sayılı kanun kapsamında staj dahil meslekte geçen süreler ve lisans ve lisans üstü eğitimde geçen süreler 4 yılla sınırlı olmak üzere dikkate alınacaktır.15 yıllık süreyi doldurduğunuz için 1 yıllık uygulamalı eğitim şartı geçiş sürecinde sizden aranmayacaktır. Ancak KAYİK’ler için aranan 2 yıllık süre şartı aranacaktır. Yine 15 yılı doldurduğunuz için 3 yıllık uygulamalı eğitim şartı da sizde aranmayacaktır.


Ad Soyadı: Emrah

E-Posta Adresi:

Şehir: Ankara

Mesaj: hocam yazınız çok açıklayıcı olmuş, teşekkür ediyoruz. ufak bir sorum olacak, ben SMMM olmaya hak kazandım ama ruhsatı harcı sebebi ile ruhsatımı almadım, bu 15 yıllık süre için hakkın kazanıldığı tarih mi geçerli olur yoksa ruhsatın alındığı tarih mi geçerli olur?Yönetmelikte 15 yıllık süre hesaplanırken, 3568 sayılı Kanun kapsamında staj dahil “meslekte geçen süreler” denilmektedir. Kanaatimce, meslekte geçen süre denildiği için ruhsatın alındığı tarih esas alınacaktır. Nitekim, 3568 sayılı Kanunun 5’inci maddesinde SMMM olabilmek için aranan özel şartlardan biri de SMMM ruhsatının alınmış olmasıdır. Ancak, konu Kamu Gözetimi Kurumuna sorularak görüş istenebilir.


Ad Soyadı: Mkiraz

E-Posta Adresi:

Şehir: Gaziantep

Mesaj: hocam kolay gelsin bizi aydınlattığınız içinde Allah razı olsun sizden bir sorum olacaktı da 15 yıllık tecrübeye sahip olmayan smmm nasıl denetçi olacak bu konuyla ilgili en kısa sürede yazarsanız çok sevinirim çok sağ olun.


Değerli okurumuz, 15 yılın altında tecrübesi olan SMMM’lerin nasıl bağımsız denetçi olabileceklerini 31.12.2012 tarihli köşe yazımızda ele almıştık. Umarım faydalı olmuştur.

Ad Soyadı: Z Ünal

E-Posta Adresi:

Şehir: Bursa

Mesaj: 1997 yılında SMMM oldum 4 yıllık örgün eğitim işletme fakültesi mezunuyum Yıllardır bağlı olarak çalışıyorum. Bürom yok. 15 yıl doldurma hesabında fiili çalışmama bakılacak mı yardımcı olur musunuz. İyi Çalışmalar

Bilindiği gibi, SMMM’lerin YMM olabilmeleri için 10 yıllık tecrübe şartı aranmaktadır. Bu 10 yıllık sürenin hesaplanmasındaki usulün burada da geçerli olabileceğini düşünmekteyim. 

5786 sayılı Kanunun 9’uncu maddesi düzenlemesi uyarınca;
 


Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanlardan bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu bulunanların bu hizmetlerinde geçen süreleri ya da yeminli mali müşavirlik ve serbest muhasebeci mali müşavirlik şirketlerinde geçen hizmet süreleri (5786 sayılı kanundan önce, vergi inceleme yetkisi almış olanların kamu da geçen süreleri dikkate alınmakta, özel sektörde geçen süreleri dikkate alınmamakta idi).


 


Diğer SMMM'lerin ise bir işyerine bağlı olarak çalışanların bu süreleri, YMM olma koşullarından 10 yıllık sürenin hesabında dikkate alınacaktır. Diğer SMMM'ler olarak söz ettiğimiz grupta yer alanlar için birinci derece imza yetkisini haiz olma, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu bulunma gibi koşullar yahut SMMM sıfatı ile çalışmış olma ya da SMMM veya YMM şirketlerinde çalışma koşulu aranmamıştır. Bu gruptakiler için, bir işyerine bağlı olarak çalışma yeterli olmakla birlikte, çalıştıkları işyerlerinde yaptıkları işlerin SMMM mesleğinin konusunda olduğunu kanıtlayarak işyerinden yazı isteyebilirler.1997 yılında SMMM olduğunuza göre, 3 yıllık staj süresi ile 4 yıllık eğitim süresi de dikkate alındığında 15 yıllık süreyi doldurmuş olmaktasınız.
Ekrem BeyMerhabalar2011 yılında SPK Bağımsız Sınavında


Denetim 60


Standartlar 60


SPK Mevzuat 40 şeklinde not alarak 2 dersi geçmiştim. Yönetmelikten anladığım kadarıyla, bu 2 dersten muaf oluyorum. Mesleki deneyim olarak da 10 yılı geçtiğim için Finansal Yönetim dersini verip, 1 yıl da pratik çalışmadan sonra Bağımsız Denetçi yetkisini alıyorum. Teşekkürler, saygılar.Kanaatimce SPK’nın yapmış olduğu sınavdan alınan notlardaki usul aynen SPK şartlarında geçerli olacaktır. Çünkü yönetmelikte sınavın mevzuatları uyarınca geçerli olacağından bahsedilmektedir. Yani, her dersten en az 60 alınmalı ve 3 dersin ortalaması 70 olmalıdır. SPK’nın yaptığı sınavlardan iki alandan 60 alınmış ise Kamu Gözetimi Kurumunun yapacağı 3. alandan ortalamayı tutturabilmek için en az 90 alınmış olmalıdır.Üsdat öncelikle saygılar sunuyorum Merhaba.


Bagımsız denetim yönetmeliği ile ilgili bir konuda fikrinizi öğrenmek istiyorum. 1983 yılında ön lisans diplomam ile muhasebeciliğe başladım. 3568 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi ile SM ünvanı ile mesleğe devam ettim. 2005 yılında lisans diplomamı aldım. 2006 yılında sınavla SMMM ruhsatımı aldım Halen mesleğimi icra etmekteyim. Yayınlanan Bağımsız denetim yönetmeliğinde Mesleki tecrübe 3568 sayılı yasaya göre ruhsat almış SMMM VE YMM ler olarak


yazılmış Bu durumda 15 yıl mesleki tecrübe konusunda benim durumum nedir fikrinizi paylaşırsanız sevinirim.


Sağlıklı ve mutlu iyi seneler diliyorum 31.12.2012SMMM EDEMİRSOY15 yıllık sürenin hesabında 3568 sayılı Kanun kapsamında staj dahil meslekte geçen süreler denilmiştir. Bir SM bağımsız denetçi olamayacaktır. Çünkü, Yeni TTK’nın 400. Maddesinde bağımsız denetçi olabileceklerin SMMM ve YMM’ler olduğu düzenlenmiştir. Ancak, 15 yıllık sürenin hesabında “3568 sayılı Kanun kapsamında staj dahil meslekte geçen süreler” denilmektedir. SM olarak geçen süre de meslekte geçen süredir. Ancak, Kamu Gözetimi Kurumu bu durumu açıklığa kavuşturmalıdır. Benim şahsi kanaatim 15 yıllık sürenin hesabına SM olarak geçen sürenin dahil edileceği yönündedir.

EKREM ÖNCÜ


THE LİRA