MUHASEBEDR.COM NOT DEFTERİ

M.YUSUF BAYGIN, MUHASEBEDR.COM EDİTÖRÜ

MUHASEBEDR.COM NOT DEFTERİ

***

-Haziran Ayında vergi ve muhasebede yapılması gerekenler, mali takvim 

-2 HAZİRAN TARİHİ İTİBARİYLE MALİ MEVZUATTA YAPILAN SON DÜZENLEMELER 

-Deprem Bölgesinde SGK’ya Verilmesi Gereken Belge ve Beyan Verilme Süreleri  

-Yapılandırma Kanunu'nda başvuru süresi haziran sonuna kadar uzatıldı

-Emekli olup çalışmaya devam edecekler için yapılması gereken işlemler

-Yapılandırma kanunu kapsamında işletme kayıtlarının düzeltilmesi ile ilgili çok sorulan sorular 

-Aile Şirketleri Yönetiminde Bitmeyen Sorunlar

-Şirketler neden matrah artırmalı? 

-Deprem Bölgesinde, Mücbir Sebep Haline İlişkin Son Durum ve Yapılması Gereken İşlemler 

-İDARİ PARA CEZALARININ ÖDENMESİ HAKKINDA YENİ UYGULAMA YAPILDI 

-7440 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU REHBERİ VE BROŞÜRÜ 

-Dava Açma Süresi Geçmemiş veya Dava Aşamasındaki Borçların Yapılandırılması Broşürü Yayınlandı 

-İnceleme ve Tarhiyat Aşamasındaki Borçların Yapılandırılması Broşürü 

-İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Broşürü 

-Beyan Edilmemiş Gelir ve Kazançların Beyanı Broşürü 

-MTV ve Taşıtla İlgili İdari Para Cezalarının Yapılandırılması Broşürü Yayınlandı

-Beyan Edilmemiş Gelir ve Kazançların Beyanı Broşürü Yayınlandı

-Gelir İdaresi 7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu Rehberini Yayınlandı

-Gelir İdaresi Matrah ve Vergi Artırımı Rehberini yayınladı 

Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndirimine ilişkin SGK Genelgesi yayımlandı 

-Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Ek Verginin Usul ve Esasları Belirlendi

-2022 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Hazırlanmasına Yönelik Örnek Çalışma'ya buradan ulaşabilirsiniz 

-Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formu Doldururken Dikkat Edilecek Önemli Hususlar ve Son Hatırlatmalar 

-ÖZET DÖVİZ POZİSYON RAPORU VERİLMESİNDE YENİ DÜZENLEME 

-4447 sayılı Kanun'un ek 4 üncü Maddesinde Yer Alan İşsizlik Sigortası Primi Teşvikinin usul ve esaslarının açıklandığı SGK Genelgesi 

-KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 

-TÜM YÖNLERİYLE VERGİ VE SİGORTA BORÇ YAPILANDIRMA REHBERİ 

-Yapılandırma kanunu kapsamında işletme kayıtlarının düzeltilmesi

-47 Sıra No'lu SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı 

-SMMM Staj Yönetmeliği ve süreli mesleki geliştirme eğitimi yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı

-VERGİ VE PRİM AFFI BAŞVURU VE ÖDEME TAKVİMİ 

-MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI UYGULAMA VE HESAPLAMA ARACI  

-NEDEN VERGİ VE MATRAH ARTIRIMI YAPMALISINIZ? 

- 7440 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN'UN MADDE MADDE TAM METNİ 

- Mücbir sebep hali ilan edilen Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş illerinde faaliyet gösteren meslek mensuplarıyla 6/2/2023 tarihi itibariyle aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan ve mücbir sebep ilan edilen yerler dışında işyeri bulunan işverenlerin, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin “SGK Bildirimleri” kısmının verilme süresi ile beyannamelerin verilmesi dolayısıyla tahakkuk eden sigorta primlerinin ödeme sürelerinin ertelenmesi hakkında SGK Genelgesi yayınlandı 

-7256 VE 7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÖDENMESİ GEREKEN VERGİ BORÇ TAKSİTLERİNİN ÖDEME SÜRELERİ YENİDEN BELİRLENDİ 

-KDV ORANLARINDA YENİ DEĞİŞİKLİK YAPILDI 

-DEPREM BÖLGESİ İLE İLGİLİ ALINAN YENİ KARARLAR 

-OHAL Bölgesinde İşten Çıkarma Yasaklandı, Kısa Çalışma ödeneği Uygulaması Hayata Geçirildi. Konuya İlişkin Karar Resmi Gazetede Yayımlandı 

-AFET DURUMLARINDA MALİ MÜŞAVİRLERİN DİKKAT ETMELERİ GEREKEN ÖZELLİKLİ HUSUSLAR REHBERİ

-VERGİ MEVZUATI YÖNÜNDEN BAĞIŞ VE YARDIMLAR REHBERİ 

-06.02.2023 TARİHLİ DEPREMDEN ETKİLENEN İllerde SGK’YA OLAN YÜKÜMLÜLÜKLER YÖNÜYLE YENİ DÜZENLEMELER YAPILDI

-DEPREM BÖLGESİNDE BÜTÜN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER, BEYAN VERME, ÖDEMELER VS ERTELENDİ 

-Deprem Bölgesinde Prim Borçlarının Ödenme Süreleri ile Kuruma Verilmekle Yükümlü Olunan Bilgi, Belge ve Beyannamelerin Verilme Süreleri Ertelendi 

-2023 YILI KONAKLAMA VERGİSİ REHBERİ  

-2023 Yılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İdari Para Cezası Tutarları 

-1 OCAK 2023 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI TUTARI 

-2023 İŞ YÜKÜ ESASLI MUHASEBE MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

-VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01.01.2023 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR LİSTESİ  

-2023 YILINDA UYGULANACAK SGK PARAMETRELERİ

-YENİ VERGİ BEYAN VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

-2023 VERGİ UYGULAMALARI PRATİK BİLGİLER REHBERİ

-01/01/2023-31/12/2023 DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİ ASGARİ ÜCRETE BAĞLI OLARAK DEĞİŞEN PARAMETRELER

- Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar (SGK Genelgesi 2023/3) 

-2023 YILINDA EK MALİ TABLO DÜZENLEME SINIRI 

-2023 SOSYAL GÜVENLİK PRATİK BİLGİLER REHBERİ 

-2023 YILINDA MALİYET HESAPLARININ 7/A VE 7/B SEÇENEKLERİNE GÖRE TUTULMASINA İLİŞKİN HADLER 

-2023 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) TUTARLARI

2023 YILI ASGARİ ÜCRET LEVHASI

-2023 YILI SM, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

-2023 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 

-2023 YILI GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR  

-2023 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar 

-2023 YILINDA İŞLETME HESABI ESASI (DEFTER-BEYAN) VE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

-2023 ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ 

-2023 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI 

-2023 YILINDA UYGULANACAK SGK PRİME ESAS KAZANÇ TUTARLARI

-2023 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

***

MALİ REHBER 2023 

***

-  Devam edecek...

***

M.YUSUF BAYGIN

MuhasebeDr.com

EDİTÖR

[email protected] 

-YASAL UYARI-