MUHASEBEDR.COM NOT DEFTERİ

M.YUSUF BAYGIN, MALÎ MÜŞAVİR, MUHASEBEDR.COM EDİTÖRÜ

MUHASEBEDR.COM NOT DEFTERİ

M.YUSUF BAYGIN

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, MuhasebeDr.com Editörü 

***

-Vergi uyuşmazlıkları nasıl yönetilmeli?

-Orta Vadeli Programda yer alan vergisel konular... 

-KDV Genel Tebliği ile Katma Değer Vergisi uygulamalarında değişiklikler yapıldı 

-Orta vadeli program'da yer alan vergisel hedefler

-İkinci el motorlu kara taşıtlarının alım satımı 

-7597 Sayılı Orta Vadeli Program'a İlişkin Karar Yayımlandı

-Vergi, resim ve harç istisnası belgesinin zamanında alınması 

-Eylül Ayı Muhasebe, Vergi Takvimi

-Anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin görevleri ve mali hakları 

-2024 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri 

-Hangi altın alım satımında vergi var?

-AirBnb Üzerinden Gelir Elde Edenler Nelere Dikkat Etmek Zorunda?

-Ek MTV masraf olarak yazılabilir mi? 

--İrsaliye Ve Faturada Karekod Bulundurma Zorunluluğu ne zaman başlıyor? 

-Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki Rehberi

-Yapılandırma - matrah ve vergi artırımı imkânları özel bazı durumlar için devam ediyor 

-TÜRMOB’dan kapsamlı ‘mali reform’ önerisi

-Döviz Cinsinden Düzenlenen Faturalarda Kur Farkı Nasıl Uygulanır?

-KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ DIŞINDA KALAN diğer mükellefler ile diğer kişiler gerçek faydalanıcı bilgisini her yılın Ağustos ayı sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığı İNTERNET VERGİ DAİRESİ sisteminden elektronik ortamda YENİDEN bildirmek zorundadır.

-Ek Motorlu Taşıtlar Vergisinde bilinmesi gereken ince noktalar

-Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki Broşürü Yayınlandı

-Konut Satışlarında KDV uygulamasına ilişkin en son değişiklikler

- MALİ MEVZUATTA YAPILAN SON DÜZENLEMELER 

-Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı ürünlerde geri kazanım katılım payı yüzde 100 artırılırken poşet için 38,5 kuruş olan katılım payı değişmedi. 

-Deprem Bölgesinde, Mücbir Sebep Haline İlişkin Son Durum ve Yapılması Gereken İşlemler 

-TÜRMOB Disiplin Kurulu Kararları Resmi Gazetede yayımlandı 

-Temmuz asgari ücreti ile işverenin SGK hesaplarında neler değişti?

-Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile İslâhiye ve Nurdağında SGK bildirim süreleri uzatıldı 

-Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin 1 Seri No'lu Genel Tebliğ Yayımlandı

-Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere Önemli Hatırlatma 

-Sosyal güvenlikte zamanaşımı ve zamanaşımına giren borçlarla ilgili SGK uygulaması

-2023 yılı için getirilen MTV düzenlemesi 

-VUK'a göre defter ve belgelerin saklanması ve süreler 

-BAĞ-KUR’DAN HİZMET KAZANMANIN YOLLARI 

-Anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin görevleri ve mali hakları


***

-E-fatura uygulamasının kapsamı genişliyor ; 2022 yılında 3 milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı/cirosu olan tüm mükelleflerin sektör ayrımı olmaksızın 1 Temmuz 2023 tarihine kadar e-faturaya veya e-arşiv faturaya, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren e-defter uygulamasına geçmeleri gerekiyor. 

-Aftan ve yapılandırmadan yararlanmada son durum

-20 vergi inceleme konusu 

-Deprem Felaketinde Defter ve Belgeleri Kaybolan Mükellefler Ne Yapmalı?

-Adi ortaklığın sermaye şirketlerine devri veya dönüşmesinde vergileme 

-Haziran Ayında vergi ve muhasebede yapılması gerekenler, mali takvim 

-16 HAZİRAN TARİHİ İTİBARİYLE MALİ MEVZUATTA YAPILAN SON DÜZENLEMELER 

-Deprem Bölgesinde SGK’ya Verilmesi Gereken Belge ve Beyan Verilme Süreleri  

-Yapılandırma Kanunu'nda başvuru süresi haziran sonuna kadar uzatıldı

-Emekli olup çalışmaya devam edecekler için yapılması gereken işlemler

-Yapılandırma kanunu kapsamında işletme kayıtlarının düzeltilmesi ile ilgili çok sorulan sorular 

-Aile Şirketleri Yönetiminde Bitmeyen Sorunlar

-Şirketler neden matrah artırmalı? 

-Deprem Bölgesinde, Mücbir Sebep Haline İlişkin Son Durum ve Yapılması Gereken İşlemler 

-İDARİ PARA CEZALARININ ÖDENMESİ HAKKINDA YENİ UYGULAMA YAPILDI 

-7440 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU REHBERİ VE BROŞÜRÜ 

-Dava Açma Süresi Geçmemiş veya Dava Aşamasındaki Borçların Yapılandırılması Broşürü Yayınlandı 

-İnceleme ve Tarhiyat Aşamasındaki Borçların Yapılandırılması Broşürü 

-İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Broşürü 

-Beyan Edilmemiş Gelir ve Kazançların Beyanı Broşürü 

-MTV ve Taşıtla İlgili İdari Para Cezalarının Yapılandırılması Broşürü Yayınlandı

-Beyan Edilmemiş Gelir ve Kazançların Beyanı Broşürü Yayınlandı

-Gelir İdaresi 7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu Rehberini Yayınlandı

-Gelir İdaresi Matrah ve Vergi Artırımı Rehberini yayınladı 

Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndirimine ilişkin SGK Genelgesi yayımlandı 

-Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Ek Verginin Usul ve Esasları Belirlendi

-2022 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Hazırlanmasına Yönelik Örnek Çalışma'ya buradan ulaşabilirsiniz 

-Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formu Doldururken Dikkat Edilecek Önemli Hususlar ve Son Hatırlatmalar 

-ÖZET DÖVİZ POZİSYON RAPORU VERİLMESİNDE YENİ DÜZENLEME 

-4447 sayılı Kanun'un ek 4 üncü Maddesinde Yer Alan İşsizlik Sigortası Primi Teşvikinin usul ve esaslarının açıklandığı SGK Genelgesi 

-KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 

-TÜM YÖNLERİYLE VERGİ VE SİGORTA BORÇ YAPILANDIRMA REHBERİ 

-Yapılandırma kanunu kapsamında işletme kayıtlarının düzeltilmesi

-47 Sıra No'lu SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı 

-SMMM Staj Yönetmeliği ve süreli mesleki geliştirme eğitimi yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı

-VERGİ VE PRİM AFFI BAŞVURU VE ÖDEME TAKVİMİ 

-MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI UYGULAMA VE HESAPLAMA ARACI  

-NEDEN VERGİ VE MATRAH ARTIRIMI YAPMALISINIZ? 

- 7440 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN'UN MADDE MADDE TAM METNİ 

- Mücbir sebep hali ilan edilen Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş illerinde faaliyet gösteren meslek mensuplarıyla 6/2/2023 tarihi itibariyle aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan ve mücbir sebep ilan edilen yerler dışında işyeri bulunan işverenlerin, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin “SGK Bildirimleri” kısmının verilme süresi ile beyannamelerin verilmesi dolayısıyla tahakkuk eden sigorta primlerinin ödeme sürelerinin ertelenmesi hakkında SGK Genelgesi yayınlandı 

-7256 VE 7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÖDENMESİ GEREKEN VERGİ BORÇ TAKSİTLERİNİN ÖDEME SÜRELERİ YENİDEN BELİRLENDİ 

-KDV ORANLARINDA YENİ DEĞİŞİKLİK YAPILDI 

-DEPREM BÖLGESİ İLE İLGİLİ ALINAN YENİ KARARLAR 

-OHAL Bölgesinde İşten Çıkarma Yasaklandı, Kısa Çalışma ödeneği Uygulaması Hayata Geçirildi. Konuya İlişkin Karar Resmi Gazetede Yayımlandı 

-AFET DURUMLARINDA MALİ MÜŞAVİRLERİN DİKKAT ETMELERİ GEREKEN ÖZELLİKLİ HUSUSLAR REHBERİ

-VERGİ MEVZUATI YÖNÜNDEN BAĞIŞ VE YARDIMLAR REHBERİ 

-06.02.2023 TARİHLİ DEPREMDEN ETKİLENEN İllerde SGK’YA OLAN YÜKÜMLÜLÜKLER YÖNÜYLE YENİ DÜZENLEMELER YAPILDI

-DEPREM BÖLGESİNDE BÜTÜN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER, BEYAN VERME, ÖDEMELER VS ERTELENDİ 

-Deprem Bölgesinde Prim Borçlarının Ödenme Süreleri ile Kuruma Verilmekle Yükümlü Olunan Bilgi, Belge ve Beyannamelerin Verilme Süreleri Ertelendi 

-2023 YILI KONAKLAMA VERGİSİ REHBERİ  

-2023 Yılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İdari Para Cezası Tutarları 

-1 OCAK 2023 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI TUTARI 

-2023 İŞ YÜKÜ ESASLI MUHASEBE MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

-VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01.01.2023 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR LİSTESİ  

-2023 YILINDA UYGULANACAK SGK PARAMETRELERİ

-YENİ VERGİ BEYAN VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

-2023 VERGİ UYGULAMALARI PRATİK BİLGİLER REHBERİ

-01/01/2023-31/12/2023 DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİ ASGARİ ÜCRETE BAĞLI OLARAK DEĞİŞEN PARAMETRELER

- Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar (SGK Genelgesi 2023/3) 

-2023 YILINDA EK MALİ TABLO DÜZENLEME SINIRI 

-2023 SOSYAL GÜVENLİK PRATİK BİLGİLER REHBERİ 

-2023 YILINDA MALİYET HESAPLARININ 7/A VE 7/B SEÇENEKLERİNE GÖRE TUTULMASINA İLİŞKİN HADLER 

-2023 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) TUTARLARI

2023 YILI ASGARİ ÜCRET LEVHASI

-2023 YILI SM, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

-2023 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 

-2023 YILI GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR  

-2023 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar 

-2023 YILINDA İŞLETME HESABI ESASI (DEFTER-BEYAN) VE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

-2023 ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ 

-2023 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI 

-2023 YILINDA UYGULANACAK SGK PRİME ESAS KAZANÇ TUTARLARI

-2023 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

***

MALİ REHBER 2023 

***

[email protected] 

-YASAL UYARI-