2024 Yılı İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri

2024 Yılı defter tutma ve sınıf değiştirme hadleri


EYÜP YÜCELİ
MuhasebeDr.com
Genel Yayın Yönetmeni 

GÜNCELLEME TARİHİ: 30.12.2023 Saat: 19.36

2023 Yıl sonu itibarıyla Enflasyon muhasebesinin de uygulanacağı, muhasebe sistemi içerisinde Defter tutma ve sınıf değiştirme hadlerine ilişkin veriler Meslek mensupları ve vergi mükelleflerinin takip ettiği önemli konuların başında geliyor
2023 Yılında işletme hesabı esası (Defter-Beyan sistemi) ve bilanço esasına göre defter tutma ve sınıf değiştirme hadleri ; (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No 544)

 

1- Yıllık

 

 

-Alış tutarı

:

 .890.000.- TL

-Satış tutarı

:

1.270.000.- TL

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

:

440.000.- TL.

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış hasılatının toplamı olarak uygulanmıştı.

:

890.000.- TL

 

***2024 Yılı için uygulanacak rakamlar ise, 

 30 Aralık 2023 Tarihli ve 32415 Sayılı 2. Mükerrer Resmi gazetede yayımlanan  556 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile açıklanmıştır


Buna göre; 2024 Yılında işletme hesabı esası (Defter-Beyan sistemi) ve bilanço esasına göre defter tutma ve sınıf değiştirme hadleri ;  

1- Yıllık

 

 

-Alış tutarı

:

 1.400.000.- TL

-Satış tutarı

:

 2.000.000..- TL

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

:

   690.000..- TL.

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış hasılatının toplamı...

:

  1.400.000.- TL

 

BUNA GÖRE 2024 YILI 


1)- İŞLETME ESASINDAN BİLANÇO ESASINA GEÇİŞ ŞARTLARI:

VUK 177/1. SATIN ALDIKLARI MALLARI OLDUĞU GİBİ VEYA İŞLEDİKTEN SONRA SATANLAR

2023 Yılı Yıllık Alış tutarı: 1.400.000.-TL (%20) fazlası = 1.680.000..- TL VEYA
2023 Yılı Yıllık Satış tutarı: 2.000.000.- TL (%20) fazlası = 2.400.000..- TL nı aşanlar. İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir.

VUK 177/2. BİRİNCİ BENTTE YAZILI OLANLARIN DIŞINDAKİ İŞLERLE UĞRAŞANLAR (HİZMET SATIŞI
YAPANLAR)

2023 Yılı Yıllık gayri safi iş hasılatı: 690.000.- TL (%20) fazlası = 828.000.-TL nı aşanlar. İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir.

VUK 177/3. 1 VE 2 NUMARALI BENTLERDE YAZILI İŞLERİN BİRLİKTE YAPANLAR 

2023 Yılı İş hasılatının 5 katı ile yıllık satışlarının toplamı: 1.400.000.- TL (%20) fazlası = 1.680.000.-TL nı aşanlar. İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir.


Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden %20’yi aşan bir nispette fazla olursa veya Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran %20′ye kadar bir fazlalık gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak I. sınıfa geçerler. (VUK md. 180) 

BİLANÇO ESASINDAN İŞLETME (DEFTER-BEYAN) ESASINA DÖNÜŞ İÇİN;

Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden %20’yi aşan bir nispette düşük olursa veya arka arkaya üç dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran %20′ye kadar bir düşüklük gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak, II. sınıfa geçebilirler. (VUK md. 179)