2022 YILI DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

EYUP YÜCELİ Mali Müşavir - Bağımsız Denetçi
2022 Yılı yaklaşırken Meslek Mensupları ve vergi mükelleflerinin takip ettiği önemli konuların başında defter tutma ve sınıf değiştirme hadleri gelmektedir.

2022 Yılı defter tutma ve sınıf değiştirme hadlerine ilişkin Genel Tebliğ yayımlandı;

21 Kasım 2021 Tarih ve 31696 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 534)
ile;  


2022 YILI İÇİN DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ ;

 

1- Yıllık

 

 

-Alış tutarı

:

400.000.- TL

-Satış tutarı

:

570.000.- TL

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

:

200.000.- TL.

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış hasılatının toplamı

:

400.000.- TL

 

olarak belirlenmiştir 


BUNA GÖRE; 

1)- İŞLETME ESASINDAN BİLANÇODAN ESASINA GEÇİŞ ŞARTLARI:

VUK 177/1. SATIN ALDIKLARI MALLARI OLDUĞU GİBİ VEYA İŞLEDİKTEN SONRA SATAN

2021 Yılı Yıllık Alış tutarı: 400.000.-TL (%20) fazlası = 480.000.- TL VEYA
2021 Yılı Yıllık Satış tutarı: 570.000.- TL (%20) fazlası = 684.000.- TL nı aşanlar. İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir.

VUK 177/2. BİRİNCİ BENTTE YAZILI OLANLARIN DIŞINDAKİ İŞLERLE UĞRAŞANLAR (HİZMET SATIŞI
YAPANLAR)

2021 Yılı Yıllık gayri safi iş hasılatı: 200.000.- TL (%20) fazlası = 240.000.-TL nı aşanlar. İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir.

VUK 177/3. 1 VE 2 NUMARALI BENTLERDE YAZILI İŞLERİN BİRLİKTE YAPANLAR 

2021 Yılı İş hasılatının 5 katı ile yıllık satışlarının toplamı: 400.000 TL (%20) fazlası = 480.000.-TL nı aşanlar. İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir.

177/3 GÖRE ÖRNEK AÇIKLAMA:

İş hasılatı: 50.000 x 5 = 250.000.- TL

Yıllık satış tutarı: 330.000.- TL

250.000+320.000= 580.000.-TL Bu tutar (580.000.-TL ) , 400.000 TL (%20) fazlası olan 480.000 .-TL nı aştığı için Bilanço esasına göre defter tutulacaktır. 

 2)- BİLANÇODAN ESASINDAN İŞLETME ESASINA DÖNÜŞ ŞARTLARI;

177/1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan

2021 Yılı Yıllık Alış tutarı: 400.000.-TL (%20) eksiği = 320.000.-TL VEYA

2021 Yılı Yıllık Satış tutarı: 570.000.- TL (%20) eksiği = 456.000.- TL altında olanlar Bilanço esasından İşletme esasına geçebilirler.

177/2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanlar

2021 Yılı Yıllık gayri safi iş hasılatı: 200.000.- TL (%20) eksiği = 160.000.-TL nın altında olanlar  Bilanço esasından İşletme esasına geçebilirler.

177/3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapanlar

2021 Yılı İş hasılatının 5 katı ile yıllık satışlarının toplamı: 400.000 TL (%20) eksiği = 320.000.-TL altında olanlar Bilanço esasından İşletme esasına geçebilirler.

HESAPLAR DA DİKKATE ALINACAK VERİLER:

Yıllık alış tutarının hesabında, satılan malların tedariki veya üretilebilmesi için kullanılması veya tüketilmesi zorunlu olan ilk madde malzeme ve yardımcı malzemelerin alış tutarları dikkate alınmalıdır.

İşletmede kullanılmak üzere alınan, makine, teçhizat, demirbaş, taşıtların alımı-satımı ve yapılan faaliyet giderleri (SGK primi ve işçilik giderleri, vb. ) alış tutarına dahil edilmeyecektir.
DEFTER BEYAN (İşletme) ESASINDAN BİLANÇO ESASINA GEÇİŞ İÇİN; 

Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden %20’yi aşan bir nispette fazla olursa veya Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran %20′ye kadar bir fazlalık gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak I. sınıfa geçerler. (VUK md. 180) 

BİLANÇO ESASINDAN İŞLETME (DEFTER-BEYAN) ESASINA DÖNÜŞ İÇİN;

Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden %20’yi aşan bir nispette düşük olursa veya arka arkaya üç dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran %20′ye kadar bir düşüklük gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak, II. sınıfa geçebilirler. (VUK md. 179)