2021 YILI DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

EYUP YÜCELİ Mali Müşavir - Bağımsız Denetçi

2021 YILINDA İŞLETME HESABI ESASI (DEFTER-BEYAN) VE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ


2021 Yılı yaklaşmakta iken vergi mükellefleri ve Meslek mensuplarının takip ettiği önemli konuların başında DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ gelmektedir.


Konuya ilişkin bu hadler her yıl genellikle Aralık Ayının son haftasında VUK Genel Tebliği'nin Resmi Gazetede yayımlanmasıyla ilan edilmektedir.


Bilindiği üzere, 2020 Yılı için defter tutma ve sınıf değiştirme hadleri; 27 Aralık 2019 Tarih ve 30991 (2.) Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 513 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile aşağıdaki gibi açıklanmıştı; 


2020 YILI İÇİN DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ ;

 

1- Yıllık

 

 

-Alış tutarı

:

280.000.- TL

-Satış tutarı

:

390.000.- TL

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

:

140.000.- TL.

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış hasılatının toplamı

:

280.000.- TL

 

2021 YILI İÇİN DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ ;


213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesinde, “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre TÜİK'in yurt içi üretici fiyat endeksinde (Yİ-ÜFE) oluşan ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer alıyor.


TÜİK’in açıkladığı verilere göre yeniden değerlemede referans oran yüzde 9.11 olarak görülüyor. Dolayısıyla, 2021 yılında vergi, harç ve cezalara yüzde 9.11 oranında ilave tutar eklenmesi gerekecektir


İşte bu veriler doğrultusunda 2021 Yılında tutulucak defter ve sınıf değiştirme hadlerinin de 9,11 oranında artırılması bekleniyor.


9,11 (Dokuz virgül onbir) Oranı yeniden değerlemeye referans olarak alındığı takdirde;


2021 Yılında İşletme Hesabı Esası (DEFTER-BEYAN) ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri;  1- Yıllık

 

 2020               2021

-Alış tutarı

:

280.000.- TL      305.508-TL

-Satış tutarı

:

390.000.- TL      425.529-TL

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

:

140.000.- TL.     152.754-TL

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış hasılatının toplamı

:

280.000.- TL       305.508-TL


Olarak değerlendirilebilecektir.


ANCAK; Aralık Ayının muhtemelen son haftasında Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek olan VUK Genel Tebliği'nde netleşecek rakamların baz alınması gerektiği unutulmamalıdır. 


DEFTER BEYAN (İşletme) ESASINDAN BİLANÇO ESASINA GEÇİŞ İÇİN; 


Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden %20’yi aşan bir nispette fazla olursa veya Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran %20′ye kadar bir fazlalık gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak I. sınıfa geçerler. (VUK md. 180) 


BİLANÇO ESASINDAN İŞLETME (DEFTER-BEYAN) ESASINA DÖNÜŞ İÇİN;


Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden %20’yi aşan bir nispette düşük olursa veya arka arkaya üç dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran %20′ye kadar bir düşüklük gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak, II. sınıfa geçebilirler. (VUK md. 179) 


Değerli Meslek mensuplarına ve mükelleflere hatırlatır iyi çalışmalar dilerim...


Sağlıcakla kalınız... 


EYUP YÜCELİ

Mali Müşavir - Bağımsız Denetçi

eyuceli@hotmail.com 

info@muhasebedr.com 


-2020 Yılı Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri 


-2020  Yılı Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Uygulaması (TÜRMOB Özel Mevzuat Sirküleri)

-2019 Yılı Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri 


-YASAL UYARI-


DİĞER YAZILARI

-FİRMALARIN FİZİKİ YA DA BANKALAR ARACILIĞIYLA YAPTIĞI ALTIN ALIŞ SATIŞINDA VERGİ UYGULAMASI 

-Riskli Şirketlerin Maliye Tarafından Re'sen Kapatılmasında Yeni Uygulama 

-Bir iş yerinde hizmet akdi ile çalışan SMMM büro açalir mi? 

-Zararına Satılan İkinci El Araçlarda Fatura, Vergi ve Muhasebe İşlemleri 

-30 Nisan'da Sevk Edilen Malın Faturası 1 Mayıs'a Kesilebilir Mi?

-İşverenler dikkat, işçi çıkarmak yasaklandı

-7244 Sayılı Sosyo Ekonomik Tedbirleri İçeren Kanun Kime Ne Getiriyor? 

-2020 Yılı Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri