2021 YILI DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

EYUP YÜCELİ Mali Müşavir - Bağımsız Denetçi

2021 YILINDA İŞLETME HESABI ESASI (DEFTER-BEYAN) VE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ


*** (2022 YILI DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ SAYFASINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ) ***


(Güncelleme; 30.12.2020)


2021 Yılı yaklaşırken vergi mükellefleri ve Meslek mensuplarının takip ettiği önemli konuların başında DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ gelmektedir.


2021 Yılı için defter tutma ve sınıf değiştirme hadleri; 29 Aralık 2020 Tarih ve 31349 (1. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 522 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile aşağıdaki gibi açıklanmıştı; 


2021 YILI İÇİN DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ ;

 

1- Yıllık

 

 

-Alış tutarı

:

300.000.- TL

-Satış tutarı

:

420.000.- TL

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

:

150.000.- TL.

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış hasılatının toplamı

:

300.000.- TL

 

olarak açıklanmıştır . 522 SAYILI VUK GENEL TEBLİĞİNE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ 


DEFTER BEYAN (İşletme) ESASINDAN BİLANÇO ESASINA GEÇİŞ İÇİN; 


Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden %20’yi aşan bir nispette fazla olursa veya Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran %20′ye kadar bir fazlalık gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak I. sınıfa geçerler. (VUK md. 180) 


1)- İŞLETME ESASINDAN BİLANÇODAN ESASINA GEÇİŞ ŞARTLARI:


VUK 177/1. SATIN ALDIKLARI MALLARI OLDUĞU GİBİ VEYA İŞLEDİKTEN SONRA SATAN


2020 Yılı Yıllık Alış tutarı: 300.000 .-TL (%20) fazlası = 360.000 .- TL VEYA


2020 Yılı Yıllık Satış tutarı: 420.000 .- TL (%20) fazlası = 504.000 .- TL nı aşanlar. İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir.


VUK 177/2. BİRİNCİ BENTTE YAZILI OLANLARIN DIŞINDAKİ İŞLERLE UĞRAŞANLAR


2020 Yılı Yıllık gayri safi iş hasılatı: 150.000.- TL (%20) fazlası = 180.000 .-TL nı aşanlar. İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir.


VUK 177/3. 1 VE 2 NUMARALI BENTLERDE YAZILI İŞLERİN BİRLİKTE YAPANLAR


2020 Yılı İş hasılatının 5 katı ile yıllık satışlarının toplamı: 300.000 TL (%20) fazlası = 360.000 .-TL nı aşanlar. İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir.


177/3 GÖRE ÖRNEK AÇIKLAMA:


İş hasılatı: 60.000 x 5 = 300.000.- TL


Yıllık satış tutarı: 220.000.- TL


300.000+220.000= 520.000.-TL Bu tutar (520.000.-TL ) , 420.000 TL (%20) fazlası olan 504.000 .-TL nı aştığı için Bilanço esasına göre defter tutulacaktır.BİLANÇO ESASINDAN İŞLETME (DEFTER-BEYAN) ESASINA DÖNÜŞ İÇİN;


Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden %20’yi aşan bir nispette düşük olursa veya arka arkaya üç dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran %20′ye kadar bir düşüklük gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak, II. sınıfa geçebilirler. (VUK md. 179) 


2)- BİLANÇODAN ESASINDAN İŞLETME ESASINA DÖNÜŞ ŞARTLARI;


177/1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan


2020 Yılı Yıllık Alış tutarı: 300.000 .-TL (%20) eksiği = 240.000.-TL VEYA


2020 Yılı Yıllık Satış tutarı: 420.000 .- TL (%20) eksiği = 336.000.- TL altında olanlar Bilanço esasından İşletme esasına geçebilirler.


177/2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanlar


2020 Yılı Yıllık gayri safi iş hasılatı: 150.000.- TL (%20) eksiği = 120.000 -TL nın altında olanlar Bilanço esasından İşletme esasına geçebilirler.

177/3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapanlar


2020 Yılı İş hasılatının 5 katı ile yıllık satışlarının toplamı: 300.000 TL (%20) eksiği = 240.000.-TL altında olanlar Bilanço esasından İşletme esasına geçebilirler


(TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ ; 2021 YILINDA İŞLETME HESABI ESASI VE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ İÇİN TIKLAYINIZ)


(İSTANBUL SMMM ODASININ DETAYLI AÇIKLAMASI İÇİN TIKLAYINIZ)


(ANKARA SMMM ODASININ KARŞILAŞTIRMALI TABLOSUNA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ)


Değerli Meslek mensuplarına ve mükelleflere hatırlatır iyi çalışmalar dilerim...


Sağlıcakla kalınız... 


EYUP YÜCELİ

Mali Müşavir - Bağımsız Denetçi

[email protected] 

[email protected] 


KAYNAKLAR:

-İSTANBUL SMMM ODASI BİLDİRİMİ

-VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 522)

***

2021 YILINDA UYGULANACAK MİKTAR, TUTAR, ORAN VE HADLER  LİSTESİ

-VUK'TA YER ALAN VE 01.01.2021'DEN İTİBAREN UYGULANACAK  HAD VE TUTARLARA İLİŞKİN LİSTE 

-01.01.2021'DEN İTİBAREN BEYANNAMELERDE UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTAR VE ORANLARI

-2021 YILINDA İŞLETME HESABI ESASI (DEFTER-BEYAN) VE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

-Yeniden Değerleme Oranında Artırılan Had ve Tutarlar (GVK Genel Tebliği (Seri No: 313)

-2021 YILI  VERGİ HARÇ TUTARLARI 

-2021 YILI MOTORLU ARAÇLAR VERGİSİ (MTV) TUTARLARI TARİFESİ 


****


-2020 Yılı Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri 


-2020  Yılı Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Uygulaması (TÜRMOB Özel Mevzuat Sirküleri)

-2019 Yılı Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri 


-YASAL UYARI-


DİĞER YAZILARI

-FİRMALARIN FİZİKİ YA DA BANKALAR ARACILIĞIYLA YAPTIĞI ALTIN ALIŞ SATIŞINDA VERGİ UYGULAMASI 

-Riskli Şirketlerin Maliye Tarafından Re'sen Kapatılmasında Yeni Uygulama 

-Bir iş yerinde hizmet akdi ile çalışan SMMM büro açalir mi? 

-Zararına Satılan İkinci El Araçlarda Fatura, Vergi ve Muhasebe İşlemleri 

-30 Nisan'da Sevk Edilen Malın Faturası 1 Mayıs'a Kesilebilir Mi?

-İşverenler dikkat, işçi çıkarmak yasaklandı

-7244 Sayılı Sosyo Ekonomik Tedbirleri İçeren Kanun Kime Ne Getiriyor? 

-2020 Yılı Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri