FİRMALARIN ALTIN ALIŞ SATIŞINDA VERGİ UYGULAMASI

EYÜP YÜCELİ Mali Müşavir - Denetçi

FİRMALARIN FİZİKİ YA DA BANKALAR ARACILIĞIYLA YAPTIĞI ALTIN ALIŞ SATIŞINDA VERGİ UYGULAMASI 

EYÜP YÜCELİ
Mali Müşavir - Denetçi

Son zamanlarda kuyumculuk, altın alım satımı işiyle iştigal etmeyen gerçek ve tüzel kişiliğe haiz firmalar asli işlerinin dışında tasarruf  ve yatırım amaçlı olarak paralarını fiziki ya da bankalar aracılığıyla fiziki olmayan gram altında değerlendirmektedir.

Örneğin, bir tekstil, inşaat yada petrol ürünleri ticareti yapan şirketlerin bankalarda Türk lirası, döviz gibi hesapları dışında ayrıca GRAM ALTIN hesabı da açtırdıkları ve milyonlarca liraya gram altın alarak paralarının değer kaybetmesini önledikleri gibi gram altın fiyatlarının yükselmesiyle hatırı sayılır kazanç elde ettikleri görülmektedir.

Peki bu kazançların vergisel durumu nedir?
Fiziki ya da bankalar aracılığıyla fiziki olmayan gram altın alım satımıyla elde edilen kazançlar nasıl vergilendirilmektedir?

Bahse konu altın mevduat hesaplarıyla tasarruflar altın olarak değerlendirilirken, hesap sahibine altın olarak faiz getirisi elde etme imkanı sağladığı gibi altın hesabı açılımı, faiz tutarı, vergi kesintileri de gram altın cinsinden olmaktadır.

Vadeli altın mevduat hesaplarında diğer mevduat hesaplarında olduğu gibi vadeden elde edilen faiz kazancına vergi stopajı uygulanmaktadır

Vadesiz altın hesaplarında ise diğer vadesiz hesaplarda olduğu üzere faiz kazancı olmadığından dolayı herhangi bir vergileme söz konusu olmamaktadır.

ALTIN ALIŞ SATIŞINDAN ELDE EDİLEN KAZANCIN GELİR VERGİSİ YÖNÜNDEN VERGİLENDİRİLMESİ

Gelir Vergisi Kanununa göre ticari faaliyet kapsamında yapılmayan ya da ticari faaliyetle bağlantısı bulunmayan tasarrufun korunması amacı güden;

-Altın alım satımı sonucu oluşan olumlu farklar,

-Bankadan vadeli altın hesap açtırmak suretiyle elde edilen faizler,

-Altına endeksli menkul kıymetin elden çıkarılması sonucu oluşan kazançlar ticari kazanç kapsamında değerlendirilmediğinden her hangi bir gelir vergisine de tabi değildir  

ALTIN ALIŞ SATIŞINDAN ELDE EDİLEN KAZANCIN KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN VERGİLENDİRİLMESİ

Kurumlar Vergisi Kanununa göre; kurumlar vergisinin, mükellefin bir hesap döneminde elde ettiği safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunununda zikredilen ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı belirtilmektedir.

Dolayısıyla kurumlar vergisi ödemesi olmayacaktır.

ALTIN ALIŞ SATIŞINDAN  ELDE EDİLEN KAZANCIN KATMA DEĞER VERGİSİ  YÖNÜNDEN VERGİLENDİRİLMESİ

Herhangi bir ticari kazanca girmeyen ya da bağlantısı bulunmayan fiziken ya da banka üzerinden fiziki olmayan gram altın alım-satım işleminin Katma Değer Vergisi Kanununun konusuna girmemesi nedeni ve istisnalar kapsamında değerlendirilmesi sonucu Katma Değer Vergisi (KDV) uygulaması söz konusu değildir.

ALTIN ALIŞ SATIŞINDA BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ 

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu gereğince bankadan alınan gram altınlara döviz alımlarında olduğu gibi alış bedeli üzerinde binde iki BSMV uygulanmaktadır. 

Sonuç olarak;  Ticari amaç  gözetmeksizin yatırımcı olarak fiziki yada bankadan fiziki olmayan gram altın alım satımlarından elde edilen kazançların, Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisine tabi olmadığı anlaşılmaktadır.

Sağlıcakla kalınız...

KAYNAKLAR: 

- 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu,

- 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu,

- 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

- 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu

- Doğan ÇENGEL, YMM, Alomaliye.com  

- Mehmet Bingöl, Finansgundem.com