Kısmi Süreli Çalışanlar Fazla Sürelerle Çalışma Yapabilir mi?

Kısmi Süreli Çalışanlar Fazla Sürelerle Çalışma Yapabilir mi?

Kısmi Süreli(Part-Time) Çalışanlar Fazla Sürelerle Çalışma Yapabilir mi ?  (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi)

Ilginç bir soru:

Haftada 15 saat part-time çalışıyorum. Ancak, geçen hafta 40 saat çalıştım. Fazla çalışmam karşılığı ne kadar alırım?

Cevap:

Kısmi süreli çalışanlara fazla sürelerle çalışma yaptırılıp yaptırılamayacağına ilişkin olarak 4857 sayılı İş Kanunda bir hüküm bulunmamaktadır.

Ancak, İş Kanununa ilişkin " Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinde " bu konuda düzenleme öngörülmüş kısmi sürelerle çalışanlara fazla sürelerle çalışma yaptırılamayacağı belirtilmiştir. ( Yön.m.7/2)

Ancak bu yasağa rağmen işçi fazla saatlerle çalışma yapmış ise;

Çalıştığı saatten fazla çalışmanın kırkbeş saate ( haftalık yasal çalışma süresine)kadar olan çalışma süresi fazla süreli çalışma olup, yüzde yirmibeş artırımlı ödenmelidir. (1)

Yargıtay'a göre, iş sözleşmesi ile kararlaştırılan haftalık yirmi iki buçuk saatten fazla çalışmanın kırkbeş saate kadar olan çalışma süresi fazla süreli çalışma kabul edilerek ücret alacağı buna göre hesaplanmalıdır. (2)

(1) İş Hukuku Dersleri Prof.Dr. Nuri Çelik, Prof.Dr. Nurşen Caniklioğlu, Prof.Dr. Talat Canbolat

(2) Yarg.22 HD. 9.3.2014 , E.2013/3027 K.2014/7495 Çalışma ve Toplum

Ahmet Metin Aysoy

 SGK E.Başmüfettişi

–AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU