BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ (Hatırlatmalar)

2021 Yılı Vergi/Muhasebe Takvimi

-2021 VERGİ BEYAN VE ÖDEME ZAMANLARI 

Ay/Yıl

İlk TarihSon Tarihazalan sıradaVERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ
01/12/202109/12/202116-30 Kasım 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/12/202110/12/202116-30 Kasım 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/202115/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/12/202115/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/12/202115/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/202115/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/202115/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/12/202115/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/202115/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/202120/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/202120/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/202120/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/202120/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/12/202120/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/202120/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/12/202124/12/20211-15 Aralık 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
16/12/202127/12/20211-15 Aralık 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/202127/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/202127/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/12/202127/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/202131/12/20212020 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
01/12/202131/12/20212022 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki
01/12/202131/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/12/202131/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/202131/12/20212020 Dönemi Ülke Bazlı Rapor (Ek-6)
17/11/202031/12/2021Yurt Dışı ve Yurt İçi Bazı Varlıkların Bildirilmesi (4196 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)
01/10/202131/12/2021Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Eylül 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/12/202131/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/12/202131/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/12/202131/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/202128/02/2022Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Kasım 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/12/202131/03/2022Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerin, Kasım 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/12/202105/05/2022Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerin, Kasım 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi2021 YILI MUHASEBE - VERGİ - SGK PARAMETRELERİ 

-2021 Yılı SGK Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar  

-2021 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

-VUK'TA YER ALAN VE 01.01.2021'DEN İTİBAREN UYGULANACAK  HAD VE TUTARLARA İLİŞKİN LİSTE 

-01.01.2021'DEN İTİBAREN BEYANNAMELERDE UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTAR VE ORANLARI

-2021 YILINDA İŞLETME HESABI ESASI (DEFTER-BEYAN) VE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

-Yeniden Değerleme Oranında Artırılan Had ve Tutarlar (GVK Genel Tebliği (Seri No: 313)

-2021 YILI  VERGİ HARÇ TUTARLARI 

-2021 YILI MOTORLU ARAÇLAR VERGİSİ (MTV) TUTARLARI TARİFESİ 

-2021 YILI ASGARİ ÜCRET VE BORDRO PARAMETRELERİ 

-2021 YILI ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ TABLO

-2021 YILI SGK İDARİ PARA CEZALARI

-2021 YILI BEYAN SINIRLARI, İNDİRİM VE İSTİSNA TUTARLARI

-2021 YILI BEYANNAMELERİNİN İMZALATTIRILMASI ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN TUTARLAR 

-2021 YILINDA MALİYET HESAPLARININ 7/A VE 7/B SEÇENEKLERİNE GÖRE TUTULMASINA İLİŞKİN HADLER

-2021 YILINDA EK MALİ TABLO DÜZENLEME SINIRI

-2021 YILI MUHASEBE VE VERGİ CEZALARI 

****

-YAYIMLANAN SON DAKİKA MEVZUATLAR

***

-MUHASEBE HABERLERİ 

-MUHASEBE MAKALELERİ

-SOSYAL GÜVENLİK HABERLERİ

-SİGORTA MAKALELERİ

-STAJ-STAJYER HABERLERİ

-ÇALIŞMA HAYATI HABERLERİ

PRATİK BİLGİLER

-EKONOMİ HABERLERİ

-VERGİ HABERLERİMuhasebeDR.Com
TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU