"Beyanname Rehberi" başlığına bağlı haberler


MUHASEBE DR - YAZARLARIMIZ

MUHASEBEDR.COM NOT DEFTERİ

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ (Hatırlatmalar)

2024 Yılı İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri

2 No'lu KDV Beyanının Verilme ve Ödenme Süreleri Neden Öne Çekiliyor?

Aralık Ayı Muhasebe ve Vergi Takvimi

Depremlerden Etkilenen Bazı Yerlerde Mücbir Sebep Hali Uzatıldı

E-Defterlerin Oluşturulma, İmzalama Süresi ile Beratların Yüklenme Süresi Uzatıldı

2 Nolu Katma Değer Vergisi (KDV) Beyannamesinin Verilme ve Ödenme Süresinde Değişiklik

Katma Değer Vergisi (KDV) Uygulamalarına İlişkin Yeni Düzenleme

Deprem Bölgesi İçin Vergi Beyan ve Ödeme Sürelerine İlişkin Önemli Hatırlatma

TCMB Özet Döviz Pozisyon Raporu bildirimi kapsamı değiştirildi

İşe Yeni Başlayan Serbest Meslek Erbabının Hak ve Ödevleri Rehberi Yayımlandı

İşe Yeni Başlayan Ticari Kazanç Mükelleflerinin Hak ve Ödevleri Rehberi Yayımlandı

Kasım Ayı Muhasebe Vergi Takvimi

Ekim Ayı Muhasebe Vergi Takvimi

Önceki Sonraki 1 2 3 4 5  ...