Uyumlu Yazılım Firmalarının ve e-Defter Mükelleflerinin Dikkatine!

UYUMLU YAZILIM FİRMALARININ VE E-DEFTER MÜKELLEFLERİNİN DİKKATİNE!

Bilindiği üzere e-Defter uygulamasında yapılan geliştirme ile birlikte 22.5.2024 tarihi itibarıyla
yüklenecek paketler için geçerli olmak üzere; e-Defter ve berat dosyalarının “eşanlı olarak”
aynı zamanda e-Defter uygulaması üzerinden veya web servis aracılığıyla Gelir İdaresi
Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenme imkânı getirilmiştir.

Bu kapsamda www.edefter.gov.tr adresinde 22.05.2024 tarihli bilgilendirme duyurusu
yayımlanarak yeni uygulama devreye alınmıştır.
Öteden bu yana alınmakta olan Defter Raporu Beratı, yukarıda bahsedilen uygulama
kapsamında diğer beratlarla müteselsil olarak “eş anlı olarak” aynı zamanda yüklenmesi
gereken bir paket değildir.

Ayrıca, 2024/2 ve 2024/1-3 dönemlerinden başlamak üzere Defter Raporu Beratının yeni
uygulama kapsamında gönderilmesine ilişkin çalışmalar devam etmekte olduğundan,
Başkanlığımız tarafından yeni bir belirleme yapılarak duyurulana kadar, Defter Raporu Beratı
gönderimi yapılmayacaktır.

Bu husus mevcut durumda, e-Defter ve berat dosyalarının yüklenmesine engel teşkil etmemekte
ve söz konusu dosyalar yüklenebilmektedir.

Duyurulur.

GİB