"Mevzuatlar" başlığına bağlı haberler


MuhasebeDR ; YAZARLARIMIZ

RESMİ GAZETE BUGÜN

SGK Asgari İşçilik Hesabında Kullanılan 2019 Yapı Birim Maliyetleri

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR

Ba-Bs Bildirimlerine İlişkin Gelir İdaresi Özelgeleri

İkinci el taşınmaz tesliminde KDV matrahı

Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmelik (Karar Sayısı: 822)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 307)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 306)

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değ.Yap. Dair Tebliğ

Amortisman Oranlarında Yeni Düzenleme

3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu

Eski Nesil Yazar Kasa Kullanan Mükelleflerin Dikkatine

VUK Genel Tebliği (Sıra No: 333)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 506)

Borç ve Risk Yönetiminin Koord. ve Yürütülmesine İlişkin Usuller Hakkında Yönetmelik

SGK, Konut Kapıcılığı İşyerlerini Kolay İşverenlik Kapsamına Aldı

Önceki Sonraki 1 2 3 4 5  ...