"Mevzuatlar" başlığına bağlı haberler


MUHASEBE DR - YAZARLARIMIZ

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR

RESMİ GAZETE BUGÜN

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /54

MALİ MEVZUATTA YAPILAN SON DÜZENLEMELER

4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10. Md.1. ve 2. Fıkralarında Belirtilen Sürelerin Bir Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2707)

Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2706)

SGK Genelgesi 2020/21 (2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik hk)

7247 Sayılı Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2020/9, K: 2020/2)

7246 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

SGK Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

SGK Genelgesi 2020/20 (İşveren İşlemleri Genelgesi)

81 İl Valiliğine LGS ve YKS Tedbirleri Genelgesi

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YMM ve SMMM Sınavlarına ilişkin duyuru

Önceki Sonraki 1 2 3 4 5  ...