"Mevzuatlar" başlığına bağlı haberler


MUHASEBE DR - YAZARLARIMIZ

MALİ MEVZUATTA YAPILAN SON DÜZENLEMELER

RESMİ GAZETE BUGÜN

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 13/09/2023 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/19078] Sayılı Kararı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 13/09/2023 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/19075] Sayılı Kararı

TÜRMOB Disiplin Kurulu Kararları Resmi Gazetede yayımlandı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 47)

7597 Sayılı Orta Vadeli Program'a İlişkin Karar Resmi Gazetede Yayımlandı

SGK Genelgesi 2023/25 (Asgari Ücret Desteği Hk)

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 83)

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Vergi Levhası Yükümlülüğü Hakkında Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlandı

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 47 Seri No.lu Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 19) Resmi gazetede yayımlandı

Önceki Sonraki 1 2 3 4 5  ...