"Mevzuatlar" başlığına bağlı haberler


MUHASEBE DR - YAZARLARIMIZ

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR

RESMİ GAZETE BUGÜN

MALİ MEVZUATTA YAPILAN SON DÜZENLEMELER

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Üç Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2948)

Sermaye Hareketleri Genelgesi'nde Değişiklik Yapıldı

SGK 4a ve 4b Gelir ve Aylıkların Tescil ve Emeklilik Yönüyle Kontrolü

İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik

4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10. Md. 1.ve 2. Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/9/2020 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hk.Karar (Karar Sayısı: 2930)

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:4)

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 77)

Covid-19'dan Kaynaklanan Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2915)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2913)

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların ÖTV Oranlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2912)

SGK Genelgesi 2020/35 (4447 Sayılı Kanunda Yer Alan Prim Desteği)

Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişim Standardı Rehberi Yayınlandı

Önceki Sonraki 1 2 3 4 5  ...