"Mevzuatlar" başlığına bağlı haberler


MUHASEBE DR - YAZARLARIMIZ

RESMİ GAZETE BUGÜN

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2)

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)

7440 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesinin Yedinci Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ (Seri No: 1)

Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 5)

2 Seri No.lu 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır

Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

SGK Genelgesi 2023/14 (7440 Sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırılması)

7441 Sayılı Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması Hakkında Kanun

MALİ MEVZUATTA YAPILAN SON DÜZENLEMELER

7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1) Taslağı Hazırlanmıştır

7440 Sayılı Kanunun Araç Muayenelerine Dair Tebliğ (Seri No:1) Taslağı Hazırlanmıştır

SGK Genelgesi 2023/13 (7438 Sayılı EYT Uygulaması hk)

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Önceki Sonraki 1 2 3 4 5  ...