"Mevzuatlar" başlığına bağlı haberler


MUHASEBE DR - YAZARLARIMIZ

MALİ MEVZUATTA YAPILAN SON DÜZENLEMELER

RESMİ GAZETE BUGÜN

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun Yeni Yayınlanan Karar Özetleri

MUHASEBE VERGİ SGK DANIŞMA HATTI

3579 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler/3

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3556)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35)

SGK Genelgesi 2021/3 (Meslek Mensupları Bakımından Beyannamenin Ertelenmesi)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 525)

VUK Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 526)

Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3506)

Önceki Sonraki 1 2 3 4 5  ...