"Mevzuatlar" başlığına bağlı haberler


MUHASEBE DR - YAZARLARIMIZ

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 88)

MALİ MEVZUATTA YAPILAN SON DÜZENLEMELER

RESMİ GAZETE BUGÜN

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /57

7334 Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7333 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

SGK Genelgesi 2021/26 (Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu)

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No 530

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No 529

Covid 19 nedeniyle prim ödemelerinin ertelenmesine ilişkin genel yazı

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke, Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MUHASEBE VERGİ SGK DANIŞMA HATTI

Yatırım Teşvik Mevzuatında Değişiklik Yapıldı

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:252)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı

Önceki Sonraki 1 2 3 4 5  ...