"Mevzuatlar" başlığına bağlı haberler


MUHASEBE DR - YAZARLARIMIZ

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR

RESMİ GAZETE BUGÜN

MALİ MEVZUATTA YAPILAN SON DÜZENLEMELER

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2151)

7222 Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6 Puanlık Sigorta Prim Teşvikinde Süre Uzatımı Hakkında 2137 Sayılı Karar

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 517)

7221 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Şubat Ayında Meclis'e Sunulan Kanun Teklifleri

SGK Genelgesi 2020/3 (7196 Sayılı Kanun Hk)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 30)

2020 MUHASEBE, VERGİ, SGK PARAMETRELERİ

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7)

Önceki Sonraki 1 2 3 4 5  ...