"Mevzuatlar" başlığına bağlı haberler


MUHASEBE DR - YAZARLARIMIZ

MALİ MEVZUATTA YAPILAN SON DÜZENLEMELER

RESMİ GAZETE BUGÜN

TÜRMOB Disiplin Kurulu Kararları Resmi Gazetede yayımlandı

Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 12/6/2024 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/24547] Sayılı Kararı

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 435)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 562)

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2024/14)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 75935942-050.01.04-[01/24468] Sayılı Kararı

6698 Sayılı KVKK, Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğü Kriterlerinde Değişiklik

4447 sayılı Kanun’un Geçici 10. Maddesi Kapsamında Ustalık ve Kalfalık Belgelerine Yönelik Uygulama

SGK Genelgesi 2024/8 (Tecil İşlemlerine İlişkin Değişiklikler)

İsrail’in Refah Katliamlarının Lanetlenmesine Dair Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı

7511 Sayılı Türk Ticaret Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 561)

Önceki Sonraki 1 2 3 4 5  ...