"Mevzuatlar" başlığına bağlı haberler


MUHASEBE DR - YAZARLARIMIZ

MALİ MEVZUATTA YAPILAN SON DÜZENLEMELER

RESMİ GAZETE BUGÜN

YMM Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Sirküler/2

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 40)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 318)

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SGK Genelgesi 2022/1 (2022 Prime esas kazançların alt ve üst sınırları)

Yeni Kanun Teklifi ile Yapılması Öngörülen Bazı Düzenlemeler

Enflasyon Düzeltmesine İlişkin VUK Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı

31 Aralık 2021 Tarihli ve 31706 Sayılı Mükerrer Resmî Gazeteler

KDV Oran ve Süresi Hakkında 5047 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5046)

31 Aralık 2021 Tarihli ve 31706 Sayılı Resmî Gazete

30 Aralık 2021 Tarihli ve 31705 Sayılı Mükerrer Resmî Gazeteler

319 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliğ Taslağı Yayımlandı

Önceki Sonraki 1 2 3 4 5  ...