"Mevzuatlar" başlığına bağlı haberler


MUHASEBE DR - YAZARLARIMIZ

4447 Sayılı Kanunun Geçici 27 nci Maddesinde Yer Alan Prim Desteği (SGK Genelesi 2020/50)

MALİ MEVZUATTA YAPILAN SON DÜZENLEMELER

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)

7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR

RESMİ GAZETE BUGÜN

7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1)

İSTANBUL 2021 YILI DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi...

SGK Genelgesi 2020/46 (5510 Sayılı Kanunun 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması)

SGK Genelgesi 2020/45 (7256 sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırılması)

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

7255 Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun

Vergi Usul Kanunu Sirküleri /132

Önceki Sonraki 1 2 3 4 5  ...