"Mevzuatlar" başlığına bağlı haberler


MUHASEBE DR - YAZARLARIMIZ

MALİ MEVZUATTA YAPILAN SON DÜZENLEMELER

RESMİ GAZETE BUGÜN

SGK Genelgesi 2021/16 (5510 Sayılı Kanunun Ek 17 nci Maddesinin 1.Fıkrası)

SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik

SGK Genelgesi 2021/14 (Prim destekleri hk)

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/134

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 314)

7318 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 19)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3931)

Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında (Karar Sayısı: 3929)

4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10. Md. 1. ve 2.Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 30/6/2021 Tarihine Kadar Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3930)

TÜRMOB Disiplin Kurulu Kararı Resmi Gazetede Yayımlandı

SGK Genelgesi 2021/13 (2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik)

1283 Sayılı ABD Başkanı Biden’ın 24 Nisan 2021 Tarihli Açıklamasının Kınanması, Yok Hükmünde Sayılmasına Dair Karar

Önceki Sonraki 1 2 3 4 5  ...