"Mevzuatlar" başlığına bağlı haberler


MUHASEBE DR - YAZARLARIMIZ

MALİ MEVZUATTA YAPILAN SON DÜZENLEMELER

RESMİ GAZETE BUGÜN

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 537)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 20)

42 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı

7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 41)

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yeniden Değerleme Uygulamalarına İlişkin VUK Tebliği Taslağı Hazırlandı

7394 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve KDV'da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7394 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik ile Bazı KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler ile İlgili 2022/2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TÜRMOB Disiplin Kurulu Kararları Resmi Gazetede yayımlandı

2. El Araç Alım-Satımında Özel Matrah ve KDV Uygulaması Özelge

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /59

Önceki Sonraki 1 2 3 4 5  ...