"Mevzuatlar" başlığına bağlı haberler


MUHASEBE DR - YAZARLARIMIZ

6435 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar Resmi Gazetede Yayımlandı

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 6434)

322 Seri No'lu Gelir Vergisi Tebliğ Taslağı Yayımlanmıştır

EKİM AYI VERGİ ÖZELGELERİ

MALİ MEVZUATTA YAPILAN SON DÜZENLEMELER

RESMİ GAZETE BUGÜN

7421 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:15)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:16)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542)

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6417)

147 Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlandı

YMM Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Sirküler/3 Yayımlandı

SGK Genelgesi 2022/20 (Yemek bedeli hk)

21 Seri No'lu Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Yayımlandı

Önceki Sonraki 1 2 3 4 5  ...