TÜRMOB Disiplin Kurulu Kararları Resmi Gazetede yayımlandı

TÜRMOB Disiplin Kurulu kararları Resmi Gazetede yayımlandı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları
Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

29 Mart 2024 Tarihli ve 32504 Sayılı Resmî Gazete 

1- Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 32*******64 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mesut İLKER’e Oda Disiplin Kurulu’nun 18.05.2023 gün ve 2023/11
sayılı kararı ile “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza
kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 23.12.2023 tarihinde başlanmıştır.

2- İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 39*******38 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Aydoğan GÖNCÜ’ye Oda Disiplin Kurulu’nun 24.02.2021 gün ve
213 ve 214 sayılı kararları ile 2 ayrı “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası
verilmiş, söz konusu kararlara yapılan itirazın yasal süresi içerisinde olmadığı anlaşıldığından,
itirazlar süre yönünden reddedilmiştir. Cezaların uygulanmasına 09.04.2023 tarihinde başlanmış
olup, 11.04.2024 tarihinde son bulacaktır.

3- İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 16*******52 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Önder CENGİZ’e Oda Disiplin Kurulu’nun 07.04.2021
gün ve 230, 231 sayılı kararları ile 2 ayrı “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma”
cezası, 28.09.2022 gün ve 46, 51, 52, 57, 60, 61, 62, 63, 65 sayılı kararları ile 9 ayrı “12 Ay
Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezaları verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen
cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Ayrıca meslek mensubuna Birlik Disiplin Kurulu’nun
29.03.2022 gün ve 2022/K-9148/897 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten
Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezaların uygulanmasına 18.03.2023 tarihinde başlanmış olup,
29.09.2033 tarihinde son bulacaktır.

4- Diyarbakır Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 29*******78 T.C.
Kimlik No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mehmet Yavuz AKBABA’ya Oda Disiplin
Kurulu’nun 22.09.2020 gün ve 022, 18.03.2021 gün ve 001, 30.09.2021 gün ve 023, 19.11.2021
gün ve 028 sayılı kararları ile 4 ayrı “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası
verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezaların
uygulanmasına 20.02.2024 tarihinde başlanmış olup, 23.02.2028 tarihinde son bulacaktır.

5- Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 25*******40 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yalçın AKGÜN’e Oda Disiplin Kurulu’nun 20.09.2023
gün ve 2023/K-345/5, 2023/K-345/6, 2023/K-345/7, 2023/K-345/8, 2023/K-345/9, 2023/K345/10, 2023/K-345/12, 2023/K-345/14 2023/K-345/15 ve 07.06.2023 gün ve 2023/K-343/11
sayılı kararı ile 10 ayrı “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar
kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 25.02.2024 tarihinde başlanmıştır.

6- Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 19*******52 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Ogün ÜSTÜNKURUCU’ya Birlik Disiplin Kurulu’nun 12.05.2023
gün ve 2023/K-9956/483 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma”
cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına daha önce almış olduğu disiplin cezası esas alınarak
03.03.2025 tarihinde başlanacak olup, 03.03.2026 tarihinde son bulacaktır.
Düzeltme: 22.02.2024 tarih ve 32468 sayılı Resmî Gazete’de yer alan ilanımızın 6
numaralı bölümünde “Nadim Uzun” ismi sehven yazılmış olup, Adana Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası üyesi 40*******98 T.C. Kimlik No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ümit
GÜNIŞILDAR’a Birlik Disiplin Kurulu’nun 12.05.2023 gün ve 2023/K-9957/484, 2023/K9958/485 sayılı kararları ile 2 adet “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına daha önce almış olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten
alıkoyma cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 24.08.2027 tarihinde başlanacak olup, 25.08.2028
tarihinde son bulacaktır.
3008/1-1

***

22 Şubat 2024 Tarihli ve 32468 Sayılı Resmî Gazete

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1-İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 26*******90 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Metin AĞIR’a Birlik Disiplin Kurulu’nun 02.02.2023
gün, 2023/K-9685/212 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma”
cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 02.10.2023 tarihinde başlanmış olup, 02.10.2024
tarihinde son bulacaktır.

2-İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 16*******42 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İmam ÖZCAN’a Birlik Disiplin Kurulu’nun 11.11.2022
gün, 2022/K-9493/20 ve 21.09.2022 gün, 20022/K-9451/1199 sayılı kararları ile iki ayrı “6 Ay
Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına
15.10.2023 tarihinde başlanmış olup, 16.10.2024 tarihinde son bulacaktır.

3-İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 44*******62 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Ferat UZER’e Birlik Disiplin Kurulu’nun 21.09.2022 gün, 2022/K9452/1200 ve 21.09.2022 gün, 20022/K-9453/1201 sayılı kararları ile iki ayrı “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 15.10.2023
tarihinde başlanmış olup, 16.10.2024 tarihinde son bulacaktır.

4-Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 25*******40 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yalçın AKGÜN’e Oda Disiplin Kurulu’nun 07.06.2023
gün ve 2023/K-343/6, 2023/K-343/7, 2023/K-343/8, 2023/K-343/9, 2023/K-343/10 sayılı kararı
ile 5 ayrı “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden
kesinleşmiştir. Cezaların uygulanmasına 16.01.2024 tarihinde başlanmıştır.

5-Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 17*******90 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Fatma TEMEL’e Birlik Disiplin Kurulu’nun 13.04.2023
gün, 2023/K-9847/374 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma”
cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 18.01.2024 tarihinde başlanmış olup, 18.07.2024
tarihinde son bulacaktır.

6-Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 40*******98 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Nadim UZUN’a Birlik Disiplin Kurulu’nun 12.05.2023
gün ve 2023/K-9957/484, 2023/K-9958/485 sayılı kararları ile 2 adet “6 Ay Geçici Olarak
Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına daha önce almış
olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 24.08.2027
tarihinde başlanacak olup, 25.08.2028 tarihinde son bulacaktır.

7-Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 11*******38 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mahmut ÖZER’e Birlik Disiplin Kurulu’nun
17.03.2023 gün, 2023/K-9798/325 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten
Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 16.01.2024 tarihinde başlanmış olup,
16.01.2025 tarihinde son bulacaktır.

8-Düzce Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 40*******48 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Cihat İNAN’a Birlik Disiplin Kurulu’nun 02.02.2023
gün, 2023/K-9711/238 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma”
cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 28.12.2023 tarihinde başlanmış olup, 28.06.2024
tarihinde son bulacaktır.

9-Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 60*******60 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Serkan KARAİSMAİLOĞLU’na Oda Disiplin
Kurulu’nun 15.09.2023 gün ve 2023/16 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten
Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın
uygulanmasına 13.01.2024 tarihinde başlanmış olup, 13.01.2025 tarihinde son bulacaktır.

10-İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 32*******44 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Vedat ERİLLİ’ye Birlik Disiplin Kurulu’nun 21.09.2022 gün ve
2022/K-9449/1197 ve 2022/K-9450/1198 sayılı kararları ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki
Faaliyetten Alıkoyma” cezası ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası
verilmiştir. Cezaların uygulanmasına daha önce almış olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten
alıkoyma cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 09.11.2035 tarihinde başlanacak olup, 10.05.2037
tarihinde son bulacaktır.

11-Tokat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 31*******06 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Fahrettin SELÇUK’a Oda Disiplin Kurulu’nun
20.11.2023 gün ve 145, 146 ve 147 sayılı kararı ile 3 ayrı “6 Ay Geçici Olarak Mesleki
Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden
kesinleşmiştir. Cezaların uygulanmasına 03.02.2024 tarihinde başlanmış olup, 05.08.2025
tarihinde son bulacaktır.

12-Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 10*******96 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Halil İbrahim ERSOY’a Birlik Disiplin Kurulu’nun 09.12.2022 gün,
2022/K-9601/128 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası
verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 06.12.2023 tarihinde başlanmış olup, 06.06.2024 tarihinde
son bulacaktır.

13-Hatay Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 46*******90 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Asım BALTACI’ya Birlik Disiplin Kurulu’nun 28.04.2023 gün,
2023/K-9897/424 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası
verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 13.01.2024 tarihinde başlanmış olup, 13.07.2024 tarihinde
son bulacaktır.

14-İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 17*******88 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Abdulhalük ATİK’e Oda Disiplin Kurulu’nun
30.12.2020 gün ve 2020/K-3237-3432, 2020/3231-3426, 2020/3229-3424, 2020/3225-3420,
2020/3227-3422, 2020/3235-3430 sayılı kararları ile 6 ayrı “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş,
söz konusu kararlara yapılan itirazın yasal süresi içerisinde olmadığı anlaşıldığından, itirazlar süre
yönünden reddedilmiştir. Cezaların uygulanmasına 03.07.2021 tarihinde başlanmıştır.

1755/1-1

****

30 Ocak 2024 Tarihli ve 32445 Sayılı Resmî Gazete

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1-Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 63*******14 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mehmet DOĞAN’a Oda Disiplin Kurulu’nun
06.09.2023 gün, 2023/117-59-03, 06.09.2023 gün, 2023/118-59-02, 06.09.2023, 2023/119-59-01
sayılı kararları ile 3 ayrı “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş,
süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezaların uygulanmasına daha
önce almış olduğu disiplin cezaları esas alınarak 18.02.2027 tarihinde başlanacak olup,
20.08.2028 tarihinde son bulacaktır.

2-Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 11*******20 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Erdal ÖREN’e Oda Disiplin Kurulu’nun 20.09.2023 gün ve 2023/72-
61-01, 2023/71-61-02, 2023/70-61-03, 2023/69-61-04, 2023/68-61-05, 2023/67-61-06, 2023/66-
61-07, 2023/180-61-08, 2023/179-61-09, 2023/284-61-10, 2023/283-61-11, 2023/108-61-12,
2023/107-61-13, 2023/106-61-14, 2023/105-61-15 sayılı kararı ile 15 ayrı “Meslekten Çıkarma”
cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezaların
uygulanmasına 07.12.2023 tarihinde başlanmıştır.

3-Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 19*******78 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Eyüp ÖZER’e Birlik Disiplin Kurulu’nun 02.02.2023
gün, 2023/K-9680/207 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma”
cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 13.12.2023 tarihinde başlanmış olup, 13.06.2024
tarihinde son bulacaktır.

4-Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 13*******32 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Ekrem DÖNMEZ’e Birlik Disiplin Kurulu’nun 02.02.2023 gün,
2023/K-9679/206 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası
verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 13.12.2023 tarihinde başlanmış olup, 13.12.2024 tarihinde
son bulacaktır.

5-Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 10*******16 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Metin SERÇE’ye Oda Disiplin Kurulu’nun 03.11.2023 gün ve 011-01
sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde
itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 30.12.2023 tarihinde
başlanmış olup, 30.12.2024 tarihinde son bulacaktır.

6-Hatay Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 47*******86 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hüseyin ÇAKIR’a Birlik Disiplin Kurulu’nun
06.01.2023 gün, 2023/K-9660/187 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten
Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 30.11.2023 tarihinde başlanmış olup,
30.11.2024 tarihinde son bulacaktır.

7-Trabzon Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 40*******70 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Davut KAYA’ya Oda Disiplin Kurulu’nun 02.08.2023 gün ve 06
sayılı kararı ile “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza
kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 05.01.2024 tarihinde başlanmıştır.

8-İskenderun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 50*******14 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Nadim UZUN’a Birlik Disiplin Kurulu’nun 22.08.2022
gün ve 2022/K-9401/1149, 2022/K-9402/1150 sayılı kararları ile 2 adet “6 Ay Geçici Olarak
Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına daha önce almış
olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 19.04.2024
tarihinde başlanacak olup, 20.04.2025 tarihinde son bulacaktır.

9-Elazığ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 30*******30 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ahmet Sertaç DEĞER’e Birlik Disiplin Kurulu’nun
11.11.2022 gün, 2022/K-9500/27 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten
Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 10.12.2023 tarihinde başlanmış olup,
10.06.2024 tarihinde son bulacaktır.

10-Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 21*******38 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mahmut DUZCAN’a Birlik Disiplin Kurulu’nun
29.11.2022 gün, 2022/K-9549/76, 2022/K-9550/77 sayılı, 24.02.2023 gün, 2023/K-9756/283
sayılı kararları ile üç adet “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir.
Ayrıca, Oda Disiplin Kurulunun 09.03.2023 gün ve 2023/07 sayılı kararı ile meslek mensubuna
“6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen
ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezaların uygulanmasına daha önce almış olduğu geçici olarak
mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 05.05.2024 tarihinde başlanacak
olup, 08.05.2026 tarihinde son bulacaktır.

11-Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 48*******76 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Abdulkadir EDECAN’a Birlik Disiplin Kurulu’nun
09.12.2022 gün, 2022/K-9608/135 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten
Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 10.01.2024 tarihinde başlanmış olup,
10.07.2024 tarihinde son bulacaktır.

12-Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 41*******16 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Abdullah ÇİFTLİK’e Birlik Disiplin Kurulu’nun 02.02.2023 gün,
2023/K-9689/216, 2023/K-9690/217 sayılı kararları ile iki adet “12 Ay Geçici Olarak Mesleki
Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Ayrıca, Oda Disiplin Kurulunun 25.10.2023 gün ve
2023/295-66-10 sayılı kararı ile meslek mensubuna “3 Yıl Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten
Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir.
Cezaların uygulanmasına 05.01.2024 tarihinde başlanmış olup, 07.01.2029 tarihinde son
bulacaktır.

13-Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 15*******34 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mehmet Kaan YAVAŞ’a Birlik Disiplin Kurulu’nun
17.03.2023 gün, 2023/K-9777/304 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten
Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 04.01.2024 tarihinde başlanmış olup,
04.01.2025 tarihinde son bulacaktır.

14-İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi 16*******00 T.C. Kimlik No.lu,
Yeminli Mali Müşavir Hüseyin TÜZ’e Birlik Disiplin Kurulu’nun 17.03.2023 gün, 2023/K9812/339 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir.
Cezanın uygulanmasına daha önce almış olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma
cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 04.03.2030 tarihinde başlanacak olup, 04.03.2031 tarihinde son
bulacaktır.

1080/1-1

****

03 Ocak 2024 Tarihli ve 32418 Sayılı Resmî Gazete

1-Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 63*******14 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mehmet DOĞAN’a Oda Disiplin Kurulu’nun
07.06.2023 gün, 2023/141-50-04, 07.06.2023 gün, 2023/140-50-031, 07.06.2023, 2023/24-50-02
ve 19.04.2023, 2023/74-48-01 sayılı kararları ile 4 ayrı “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten
Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir.
Cezaların uygulanmasına daha önce almış olduğu disiplin cezaları esas alınarak 14.02.2025
tarihinde başlanacak olup, 17.02.2027 tarihinde son bulacaktır.

2-Manisa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 11*******56 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Arif BİLGİÇ’e Oda Disiplin Kurulu’nun 05.04.2023 gün ve 269 sayılı
kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz
edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 04.11.2023 tarihinde
başlanmış olup, 04.05.2024 tarihinde son bulacaktır.

3-Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 20*******32 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Osman DAĞLI’ya Oda Disiplin Kurulu’nun 08.11.2022
gün, 768 ve 769 sayılı kararı ile iki ayrı “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma”
cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezaların
uygulanmasına 13.09.2023 tarihinde başlanmış olup, 14.09.2025 tarihinde son bulacaktır.

4-Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 19*******52 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Ogün ÜSTÜNKURUCU’ya Oda Disiplin Kurulu’nun 30.05.2023 gün
ve 012 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş,
süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına daha önce
almış olduğu disiplin cezası esas alınarak 30.08.2024 tarihinde başlanacak olup, 30.02.2025
tarihinde son bulacaktır.

5-Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 25*******40 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yalçın AKGÜN’e Oda Disiplin Kurulu’nun 05.04.2023
gün ve 2023/K-341/3 sayılı kararı ile “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz
edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 18.11.2023 tarihinde
başlanmıştır.

6-Kütahya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 14*******76 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mehmet PINAR’a Birlik Disiplin Kurulu’nun
24.02.2023 gün, 2023/K-9751/278 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten
Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 29.11.2023 tarihinde başlanmış olup,
29.11.2024 tarihinde son bulacaktır.

7-Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 54*******64 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Özkan US’a Oda Disiplin Kurulu’nun 05.10.2023 gün
ve 2023/17 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş,
süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 23.11.2023
tarihinde başlanmış olup, 23.05.2024 tarihinde son bulacaktır.

8-Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 20*******28 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Atila BUHUR’a Birlik Disiplin Kurulu’nun 29.11.2022
gün, 2022/K-9546/73, 09.12.2022 gün, 2022/K-9605/132 ve 02.02.2023 gün, 2023/K-9681/208
sayılı kararları ile iki adet “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” ve bir adet “12 Ay
Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezaları verilmiştir. Cezaların uygulanmasına
07.12.2023 tarihinde başlanmış olup, 09.12.2025 tarihinde son bulacaktır.

9-Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 49*******50 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hasan HÜNGÜL’e Birlik Disiplin Kurulu’nun
22.08.2022 gün, 2022/K-9413/1161 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten
Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 28.11.2023 tarihinde başlanmış olup,
28.05.2024 tarihinde son bulacaktır.

10-İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi 37*******08 T.C. Kimlik No.lu,
Yeminli Mali Müşavir Halil SUNALI’ya Birlik Disiplin Kurulu’nun 02.02.2023 gün, 2023/K9722/249 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir.
Cezanın uygulanmasına daha önce almış olduğu disiplin cezaları esas alınarak, 01.09.2029
tarihinde başlanacak olup, 01.09.2030 tarihinde son bulacaktır.

11-Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 53*******34 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ali TUĞCU’ya Oda Disiplin Kurulu’nun 28.12.2022
gün, 2022/45-27-02, 28.12.2022 gün, 2022/46-27-01, 15.03.2023 gün, 2023/135-38-10,
05.04.2023 gün, 2023/43-41-06, 05.04.2023 gün, 2023/91-41-05 sayılı kararları ile 5 ayrı “6 Ay
Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası ve 28.12.2022 gün, 2022/47-27-03,
05.04.2023 gün, 2023/136-41-09, 05.04.2023 gün, 2023/248-41-08 sayılı kararları ile 3 ayrı
“Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden
kesinleşmiştir. Cezaların uygulanmasına 25.09.2023 tarihinde başlanmıştır.

12-Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 31*******68 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Alaettin ŞENGÖNÜL’e Birlik Disiplin Kurulu’nun
24.02.2023 gün, 2023/K-9757/284, 2023/K-9758/285, 2023/K-9759/286 sayılı kararları ile üç
adet “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezaların
uygulanmasına 05.12.2023 tarihinde başlanmış olup, 07.06.2025 tarihinde son bulacaktır.

13-Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 15*******22 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Cansen ERKAN’a Birlik Disiplin Kurulu’nun
29.11.2022 gün, 2022/K-9553/80, 06.01.2023 gün, 2023/K-9658/185 sayılı kararları ile “12 Ay
Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası ve “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten
Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezaların uygulanmasına 13.12.2023 tarihinde başlanmış olup,
14.06.2025 tarihinde son bulacaktır.

14-Hatay Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 51*******18 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İskender İDRİSOĞLU’na Oda Disiplin Kurulu’nun
05.01.2023 gün ve 2023/354 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten
Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın
uygulanmasına 01.12.2023 tarihinde başlanmış olup, 01.12.2024 tarihinde son bulacaktır.

15-Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 13*******28 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Vehbi ERTÜRK’e Birlik Disiplin Kurulu’nun
09.12.2022 gün, 2022/K-9603/130 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten
Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına daha önce almış olduğu disiplin cezaları
esas alınarak, 02.01.2024 tarihinde başlanacak olup, 02.07.2024 tarihinde son bulacaktır.

16-Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 40*******98 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ümit GÜNIŞILDAR’a Birlik Disiplin Kurulu’nun
24.02.2023 gün, 2023/K-9752/279, 2023/K-9753/280, 2023/9754/281 sayılı kararları ile üç adet
“12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına
daha önce almış olduğu disiplin cezaları esas alınarak, 21.08.2024 tarihinde başlanacak olup,
23.08.2027 tarihinde son bulacaktır.
38/1-1