TÜRMOB Disiplin Kurulu Kararları Resmi Gazetede yayımlandı

TÜRMOB Disiplin Kurulu kararları Resmi Gazetede yayımlandı

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

12 Eylül 2023 Tarihli ve 32307 Sayılı Resmî Gazete

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 17*******88 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Abdulhalük ATİK’e Birlik Disiplin Kurulu’nun
02.02.2023 gün ve 2023/K-9692/219 sayılı, 24.02.2023 gün, 2023/K-9741/268 sayılı, 24.02.2023
gün, 2023/K-9742/269 sayılı, 24.02.2023 gün, 2023/K-9744/271 sayılı ve 24.02.2023 gün,
2023/K-9746/273 sayılı kararları ile 5 ayrı “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiştir. Cezaların
uygulanmasına 26.05.2023 tarihinde başlanmıştır.

2- Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 56*******66 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sezgin ÖZTÜRK’e Birlik Disiplin Kurulu’nun
29.06.2022 gün, 2022/K-9314/1062 ve 29.06.2022 gün, 2023/K-9315/1063 sayılı kararları ile 2
ayrı “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezaların
uygulanmasına 22.07.2023 tarihinde başlanmış olup, 23.07.2024 tarihinde son bulacaktır.

3- Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 21*******38 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mahmut DUZCAN’a Birlik Disiplin Kurulu’nun
22.08.2022 gün, 2022/K-9398/1146 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten
Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına daha önce almış olduğu disiplin cezaları
esas alınarak, 04.11.2023 tarihinde başlanacak olup, 04.05.2024 tarihinde son bulacaktır.

4- Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 27*******12 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ufuk ZENCİRKIRAN’a Birlik Disiplin Kurulu’nun
11.11.2022 gün, 2022/K-9496/23 sayılı kararı ile “10 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten
Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 21.07.2023 tarihinde başlanmış olup,
21.05.2024 tarihinde son bulacaktır.

5- Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 21*******90 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İrfan ÇELİK’e Birlik Disiplin Kurulu’nun 29.06.2022
gün ve 2022/K-9300/1048, 2022/K-9301/1049, 2022/K-9304/1052, 2022/K-9305/1053, 2022/K9306/1054, 2022/K-9309/1057, 2022/K-9311/1059 sayılı kararları ile 3 adet “6 Ay Geçici Olarak
Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası ile 4 adet “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten
Alıkoyma” cezaları verilmiştir. Cezaların uygulanmasına 20.07.2023 tarihinde başlanmış olup,
26.01.2029 tarihinde son bulacaktır.

6- Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 33*******82 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Muhsin ERSUNGUR’a Birlik Disiplin Kurulu’nun
28.07.2022 gün ve 2022/K-9361/1109, 2022/K-9362/1110, 2022/K-9364/1112, 2022/K9366/1114, 2022/K-9367/1115, 2022/K-9368/1116 sayılı kararları ile 1 adet “6 Ay Geçici Olarak
Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası ile 5 adet “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten
Alıkoyma” cezaları verilmiştir. Cezaların uygulanmasına 20.07.2023 tarihinde başlanmış olup,
25.01.2029 tarihinde son bulacaktır.

7- Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 13*******16 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Cengiz ATAK’a Birlik Disiplin Kurulu’nun 29.06.2022
gün, 2022/K-9312/1060, 28.07.2022 gün, 2022/K-9369/1117, 2022/K-9370/1118, 2022/K9371/1119, 2022/K-9372/1120, 2022/K-9373/1121, 2022/K-9374/1122, 2022/K-9375/1123 sayılı
kararları ile 7 adet “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası ile 1 adet “12 Ay
Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezaların uygulanmasına
20.07.2023 tarihinde başlanmış olup, 27.01.2028 tarihinde son bulacaktır.

8- Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 63*******14 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mehmet DOĞAN’a Oda Disiplin Kurulu’nun
15.03.2023 gün, 2023/36-38-09, 19.04.2023 gün, 2023/73-43-01 ve 2023/116-43-02 sayılı
kararları ile 3 ayrı “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde
itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezaların uygulanmasına 11.08.2023
tarihinde başlanmış olup, 13.02.2025 tarihinde son bulacaktır.

9- Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 13*******28 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Erdinç AKGÜL’e Oda Disiplin Kurulu’nun 29.03.2023
gün, 2023/143-40-02, 2023/144-40-03 sayılı kararları ile 2 ayrı “6 Ay Geçici Olarak Mesleki
Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden
kesinleşmiştir. Cezaların uygulanmasına daha önce almış olduğu disiplin cezaları esas alınarak,
16.03.2027 tarihinde başlanacak olup, 17.03.2028 tarihinde son bulacaktır.

10- Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 14*******04 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hakan ARSLAN’a Oda Disiplin Kurulu’nun
14.09.2022 gün, ve 2022/19-13-09, 2022/18-13-08, 2022/166-13-10 sayılı ve 10.05.2023 gün,
2023/47-46-07, 2023/48-46-05, 2023/49-46-06, 2023/89-46-01, 2023/90-46-14, 2023/267-46-03,
2023/268-46-08 sayılı kararları ile 10 ayrı “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma”
cezası, 04.01.2023 gün, 2023/266-28-04 sayılı ve 10.05.2023 gün, 2023/59-46-13, 2023/60-46-
04, 2023/110-46-12, 2023/111-46-11, 2023/117-46-16, 2023/164-46-10, 2023/165-46-15,
2023/203-46-09, 2023/204-46-02 sayılı kararları ile 10 ayrı “Meslekten Çıkarma” cezaları
verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Ayrıca Hakan
ARSLAN’a Birlik Disiplin Kurulu’nun 24.03.2023 gün, 2023/K-9834/361 sayılı kararı ile “3 Yıl
Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezaların uygulanmasına daha
önce almış olduğu disiplin cezaları esas alınarak, 24.05.2027 tarihinde başlanacaktır.

9203/1-1


***

01 Ağustos 2023 Tarihli ve 32266 Sayılı Resmî Gazete

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 31*******58 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Osman YILDIRAN’a Oda Disiplin Kurulu’nun
11.08.2022 gün ve 2022/4030-4220, 2022/4033-4223, 2022/4034-4224 2022/4036-4226,
2022/4038-4228, 2022/4039-4229, 2022/4042-4232, 2022/4044-4234, 2022/4049-4239,
2022/4050-4240, 2022/4056-4246 sayılı kararları ile 11 ayrı “Meslekten Çıkarma” cezası
verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezaların
uygulanmasına 03.2023 tarihinde başlanmıştır.
2- İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi 16*******00 T.C. Kimlik No.lu,
Yeminli Mali Müşavir Hüseyin TÜZ’e Birlik Disiplin Kurulu’nun 29.06.2022 gün ve 2022/K9338/1086 sayılı ve 28.07.2022 gün, 2022/K-9382/1130 sayılı kararları ile “6 Ay Geçici Olarak
Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma”
cezası verilmiştir. Cezaların uygulanmasına daha önce almış olduğu disiplin cezası esas alınarak,
30.08.2028 tarihinde başlanacak olup, 03.03.2030 tarihinde son bulacaktır.
3- İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi 37*******08 T.C. Kimlik No.lu,
Yeminli Mali Müşavir Halil SUNALI’ya Birlik Disiplin Kurulu’nun 29.06.2022 gün, 2022/K9339/1087 ve 29.06.2022 gün, 2022/K-9340/1088 sayılı, 11.11.2022 gün, 2022/K-9518/45,
11.11.2022 gün, 2022/K-9519/46 sayılı kararları ile 4 adet “12 Ay Geçici Olarak Mesleki
Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Ayrıca, Oda Disiplin Kurulu’nun 21.02.2023 gün ve
2023/02 sayılı kararı ile kendisine verilen “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma”
cezasına süresinde itiraz etmediğinden, kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezaların uygulanmasına
daha önce almış olduğu disiplin cezaları esas alınarak, 27.08.2024 tarihinde başlanacak olup,
31.08.2029 tarihinde son bulacaktır.
4- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 59*******06 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mehmet Ali OKTAY’a Oda Disiplin Kurulu’nun 27.02.2020 gün ve
2020/2492-2703 sayılı kararı ile verilen “Meslekten Çıkarma” ve “6 Ay Geçici Olarak Mesleki
Faaliyetten Alıkoyma” cezalarına vaki itirazları Birlik Disiplin Kurulu’nun 24.02.2023 gün ve
2023/K-9731/258 sayılı kararı ile süre yönünden reddedilmiştir. Söz konusu cezaların
uygulanmasına 25.05.2023 tarihinde başlanmıştır.
5- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 38*******26 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sabahattin ÇOKÇALIŞIR’a Oda Disiplin Kurulu’nun
04.08.2022 gün ve 2022/3797-3987, 2022/3921-4111, 2022/3923-4113, 2022/3924-4114,
2022/3934-4124, 2022/3935-4125 sayılı kararları ile 6 ayrı “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş,
süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezaların uygulanmasına 03.2023
tarihinde başlanmıştır.
6- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 14*******86 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Sevil DAMAR’a Oda Disiplin Kurulu’nun 04.08.2022 gün ve
2022/3786-3976, 2022/3837-4027 sayılı kararları ile 2 ayrı “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş,
süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezaların uygulanmasına
23.03.2023 tarihinde başlanmıştır.
7- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 35*******22 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Halim USLU’ya Oda Disiplin Kurulu’nun 04.08.2022 gün ve
2022/3849-4039, 2022/3852-4042, 2022/3853-4043, 2022/3854-4044, 2022/3856-4046,
2022/3857-4047 sayılı kararları ile 6 ayrı “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz
edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezaların uygulanmasına 09.03.2023 tarihinde
başlanmıştır.
8- Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 26*******26 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Osman ATAŞ’a Birlik Disiplin Kurulu’nun 11.11.2022
gün, 2022/K-9494/21 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma”
cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 04.07.2023 tarihinde başlanmış olup, 04.07.2024
tarihinde son bulacaktır.
9- Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 25*******40 T.C. Kimlik No.lu,
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yalçın AKGÜN’e Oda Disiplin Kurulu’nun 01.02.2023 gün ve
2023/K-338/3, 2023/K-338/4, 2023/K-338/5, 2023/K-338/6, 2023/K-338/7 sayılı kararları ile 5 ayrı
“12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen
cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezaların uygulanmasına daha önce almış olduğu disiplin cezaları
esas alınarak, 09.04.2028 tarihinde başlanacak olup, 13.04.2033 tarihinde son bulacaktır.
 7677/1-1


***

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler
Odaları Birliğinden:

04 Haziran 2023 Tarihli ve 32211 Sayılı Resmî Gazete

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1- Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 42*******08 T.C. Kimlik No.lu,
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Diren ARSLAN’a Birlik Disiplin Kurulu’nun 22.02.2022 gün,
2022/K-9110/859 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir.
Cezanın uygulanmasına 12.01.2023 tarihinde başlanmış olup, 12.07.2023 tarihinde son bulacaktır.
2- Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 25*******40 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yalçın AKGÜN’e Oda Disiplin Kurulu’nun 07.12.2022
gün ve 2022/K-336/4, 2022/K-336/5, 2022/K-336/6, 2022/K-336/7, 2022/K-336/8 sayılı kararları ile
5 ayrı “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz
edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezaların uygulanmasına 04.04.2023 tarihinde
başlanmış olup, 08.04.2028 tarihinde son bulacaktır.
3- Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 13*******50 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Musa GÜLER’e Oda Disiplin Kurulu’nun 10.01.2023 gün
ve 2023/003 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş,
süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 18.04.2023
tarihinde başlanmış olup, 18.04.2024 tarihinde son bulacaktır.
4- Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 10*******44 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ali ÖZTÜRK’e Oda Disiplin Kurulu’nun 10.01.2023 gün
ve 2023/002 sayılı kararı ile 2 ayrı “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası
verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına
18.05.2023 tarihinde başlanmış olup, 19.05.2025 tarihinde son bulacaktır.
5- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 31*******58 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Osman YILDIRAN’a Oda Disiplin Kurulu’nun
11.08.2022 gün ve 2022/4029-4219, 2022/4031-4221, 2022/4032-4222, 2022/4035-4225,
2022/4037-4227, 2022/4041-4231, 2022/4045-4235, 2022/4046-4236, 2022/4047-4237, 2022/4048-
4238 sayılı kararları ile 10 ayrı “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen
cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezaların uygulanmasına 03.2023 tarihinde başlanmıştır.
6- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 38*******26 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sabahattin ÇOKÇALIŞIR’a Oda Disiplin Kurulu’nun
04.08.2022 gün ve 2022/3922-4112, 2022/3925-4115, 2022/3926-4116, 2022/3933-423 sayılı
kararları ile 4 ayrı “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar
kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezaların uygulanmasına 03.2023 tarihinde başlanmıştır.
7- Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 31*******68 T.C. Kimlik No.lu,
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Alaettin ŞENGÖNÜL’e Oda Disiplin Kurulu’nun 31.03.2022
gün ve 2022/20 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş,
süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 27.12.2022
tarihinde başlanmış olup, 27.06.2023 tarihinde son bulacaktır.
8- Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 13*******28 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Erdinç AKGÜL’e Oda Disiplin Kurulu’nun 04.01.2023
gün ve 2023/131-28-03, 2023/136-28-02, 2023/137-28-01 sayılı kararları ile 3 ayrı “6 Ay Geçici
Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar
kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezaların uygulanmasına 13.09.2025 tarihinde başlanmış olup,
15.03.2027 tarihinde son bulacaktır.
9- Düzce Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 20*******52 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Celal DİL’e Oda Disiplin Kurulu’nun 02.11.2022 gün ve
2022/1 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş,
süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına daha önce
almış olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezalarının bitiş tarihi esas alınarak,
28.08.2026 tarihinde başlanacak olup, 28.08.2027 tarihinde son bulacaktır.
 5723/1-1