"Staj - Stajyer Rehberi" başlığına bağlı haberler


MUHASEBE DR - YAZARLARIMIZ

Stajyerlerin SGK bildiriminde en son gelişmeler

MUHASEBEDR.COM NOT DEFTERİ

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Odaları İnternet Siteleri

47 Sıra No'lu SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 47)

MALİ MÜŞAVİRLİK YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVINA İLİŞKİN DUYURU

Mali Müşavirlik Bürolarında Stajyer Çalıştırmaya Yeni Düzenleme

12 Mart 2022'de yapılacak olan Staja Giriş Sınavı ertelendi

İşyerinde çırak ve stajyer istihdamının avantajları

Staj ve stajyerlik hakkında her şey

TÜRMOB'tan SMMM Sınavlarına İlişkin Duyuru

Önceki Sonraki 1 2 3 4 5