"Staj - Stajyer Rehberi" başlığına bağlı haberler


MUHASEBE DR - YAZARLARIMIZ

MUHASEBEDR.COM NOT DEFTERİ

Eyüp YÜCELİ İle Muhasebe Dr Gündemde Kalanlar

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Odaları İnternet Siteleri

2024 Yılı İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri

Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarına ilişkin duyuru

Mali Müşavirin Mesleki Unvanını Haksız Kullanımı ve Etik Kurallar

Stajyerlerin SGK bildiriminde en son gelişmeler

47 Sıra No'lu SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 47)

MALİ MÜŞAVİRLİK YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVINA İLİŞKİN DUYURU

Mali Müşavirlik Bürolarında Stajyer Çalıştırmaya Yeni Düzenleme

Önceki Sonraki 1 2 3 4 5