2023 YILI DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

EYÜP YÜCELİ, MuhasebeDr.com.tr Genel Yayın Yönetmeni


EYÜP YÜCELİ
MuhasebeDr.com
Genel Yayın Yönetmeni 

2023 Yılı yaklaşırken Meslek Mensupları ve vergi mükelleflerinin takip ettiği önemli konuların başında defter tutma ve sınıf değiştirme hadleri gelmektedir.


Bu bağlamda,


2023 yılı için defter tutma ve sınıf değiştirme hadlerini belirleyen  30 Aralık 2022 Tarihli ve 32059 Sayılı 2. Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan  544 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile aşağıdaki şekilde açıklanmıştır

 

1- Yıllık

 

 

-Alış tutarı

:

890.000.- TL

-Satış tutarı

:

1.270.000.- TL

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

:

440.000.- TL.

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış hasılatının toplamı

:

890.000.- TL

 

BUNA GÖRE 2023 YILI ; 


1)- İŞLETME ESASINDAN BİLANÇO ESASINA GEÇİŞ ŞARTLARI:

VUK 177/1. SATIN ALDIKLARI MALLARI OLDUĞU GİBİ VEYA İŞLEDİKTEN SONRA SATANLAR

2022 Yılı Yıllık Alış tutarı: 890.000.-TL (%20) fazlası = 1.068.000.- TL VEYA
2022 Yılı Yıllık Satış tutarı: 1.270.000- TL (%20) fazlası = 1.524.000.- TL nı aşanlar. İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir.

VUK 177/2. BİRİNCİ BENTTE YAZILI OLANLARIN DIŞINDAKİ İŞLERLE UĞRAŞANLAR (HİZMET SATIŞI
YAPANLAR)

2022 Yılı Yıllık gayri safi iş hasılatı: 440.000.- TL (%20) fazlası = 528.000.-TL nı aşanlar. İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir.

VUK 177/3. 1 VE 2 NUMARALI BENTLERDE YAZILI İŞLERİN BİRLİKTE YAPANLAR 

2022 Yılı İş hasılatının 5 katı ile yıllık satışlarının toplamı: 890.000 TL (%20) fazlası = 1.068.000.-TL nı aşanlar. İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir.


Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden %20’yi aşan bir nispette fazla olursa veya Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran %20′ye kadar bir fazlalık gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak I. sınıfa geçerler. (VUK md. 180) 

BİLANÇO ESASINDAN İŞLETME (DEFTER-BEYAN) ESASINA DÖNÜŞ İÇİN;

Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden %20’yi aşan bir nispette düşük olursa veya arka arkaya üç dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran %20′ye kadar bir düşüklük gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak, II. sınıfa geçebilirler. (VUK md. 179) Sağlıcakla kalınız... 

Güncelleme; 31.12.2022 Saat 19.40

KAYNAKLAR;***