2024/ 1. Geçici Vergi Beyanname Düzenlemesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

M.YUSUF BAYGIN, MALÎ MÜŞAVİR, MUHASEBEDR.COM EDİTÖRÜ

2024 Yılı Birinci Dönem Geçici Vergi Beyanname Düzenlemesine İlişkin Bilinmesi Gerekenler 

***

-560 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasının (8) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan yetkiye dayanılarak, enflasyon düzeltmesi şartlarının gerçekleştiği 2024 takvim yılının ilk geçici vergi döneminde, kapsam dâhilindeki mükellefler tarafından (213 sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasının (9) uncu bendi kapsamındaki mükellefler hariç) enflasyon düzeltmesi yapılmamasına yönelik düzenleme/açıklama yapılmıştır. Detay için tıklayınız..  

***

-2024/1. Geçici Vergi döneminde uygulanması gereken (Kuyumcular) enflasyon düzeltmesine ilişkin verilere, döviz kurlarına ve detay bilgiler için tıklayınız 

***

-29.03.2024 tarih ve 65 sayılı Kurumlar Vergisi Sirküleri ile; 2024 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 7,55 (yüzde yedi virgül ellibeş) olarak tespit edilmiştir.

***

-2024/1. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE ENFLASYON DÜZELTMESİ (MUHASEBESİ) YAPILMAYACAKTIR. (KUYUMCULAR HARİÇ). (VUK 560 SIRA NOLU GENEL TEBLİĞİ) 

***

-2024 hesap döneminin birinci geçici vergi dönemi gelir/kurumlar beyannameleri ekine bilanço eklenmeyecektir 

***

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, kapsam dahilinde olan mükellefler 2024 yılı birinci geçici vergi döneminin (Ocak-Şubat-Mart) sonu itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapmayacaktır 


MuhasebeDr.com

M.Yusuf BAYGIN

Editör

[email protected]