Eylül Ayı Muhasebe, Vergi Takvimi

2023 EYLÜL AYI MUHASEBE VERGİ MALİ TAKVİM

Ay/Yıl

İlk TarihSon Tarihazalan sıradaVERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ
01/09/202311/09/202316-31 Ağustos 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/09/202311/09/202316-31 Ağustos 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/202315/09/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/09/202315/09/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/202315/09/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/202315/09/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/09/202315/09/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/09/202315/09/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/202315/09/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/202320/09/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/202320/09/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/202320/09/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/202320/09/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/09/202320/09/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/202320/09/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/09/202325/09/20231-15 Eylül 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
18/09/202326/09/20231-15 Eylül 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/09/202326/09/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/202326/09/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/09/202326/09/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/202328/09/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/202302/10/20237256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 17. Taksit Ödemesi
01/09/202302/10/20237326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 13. Taksit Ödemesi
01/09/202302/10/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/09/202302/10/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/09/202302/10/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/202302/10/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/09/202302/10/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/202302/10/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi
01/09/202302/10/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi
01/09/202302/10/20237440 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 4. Taksit Ödemesi
01/09/202330/11/2023Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ağustos 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/09/202330/11/2023Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ağustos 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi