Mali Müşavirler Enflasyon Düzeltme İşlemi İçin Ne Kadar Ücret Alacak?

EYÜP YÜCELİ MuhasebeDr.com Genel Yayın Yönetmeni


Enflasyon Düzeltmesi; Genel anlamda paranın satın alma gücündeki değişmeler nedeniyle gerçek durumu ifade edemeyen mali tabloların, gerçek durumu ifade eder hale gelmelerini sağlamak üzere düzeltme işlemine tabi tutulması olarak nitelendirilmektedir..

3568 Sayılı Yasa ile yetki almış Meslek mensuplarının enflasyon düzeltme uygulamasının karşılığı olarak alacağı ücrete geçmeden önce Enflasyon muhasebesi/düzeltmesine ilişkin kısa bir hatırlatmada fayda var...

17/12/2003 tarihli ve 5024 sayılı Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile; 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin değiştirilerek yeniden düzenlenmesi ve aynı Kanuna geçici 25 inci maddenin eklenmesiyle enflasyon düzeltmesi müessesesi/uygulaması 30/12/2003 tarihinden itibaren vergi sistemimizdeki yerini almıştır. Enflasyon düzeltmesi ile ilgili olarak 5024 sayılı Kanun ikili bir yaklaşım getirmiştir.

1/1/2004 tarihinden sonra düzenlenecek mali tabloların düzeltilmesine ilişkin süreklilik arz eden ve düzeltme işlemine ilişkin ana esasların belirlendiği hükümlere 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasında; 31/12/2003 tarihli bilançonun düzeltilmesine ilişkin hükümlere ise aynı Kanunun geçici 25 inci maddesinde yer verilmiştir

2023 hesap dönemi ve düzeltme şartlarının gerçekleşmesine/varlığına bağlı olarak (geçici vergi dönemleri dâhil) izleyen hesap dönemlerine ilişkin olarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak mali tabloların ve 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrası ile geçici 33 üncü maddesine göre yapılacak düzeltme işlemlerinin usul ve esasları ise 30 Aralık 2023 Tarih ve  32415 Sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 555 Siro Nolu VUK Genel Tebliği ile belirlenmiştir

Meslek mensupları ilk önce 31/12/2023 Tarihli Bilançolarda 2024 Yılı Nisan Ayı sonun kadar, 2024 Yılında ise Geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltme işlemlerini uygulamaları gerekmektedir.

İşte bu işlemler için işletmelerden alınacak ücretleri de Mali İdare belirlemektedir Konuyu örneklerle açıklayalım;

ÖRNEK 1 : Alım satım işiyle iştigal etmekte olan A limited şirketi ile 2024 Yılı için aylık 5.000 TL (KDV Dahil) SMMM hizmet sözleşmesi vardır. 

Bu işletmenin 31.12.2023 Tarihli Bilançosu için enflasyon düzeltme işlemleri yapılacaktır. 

SMMM'nin Bu cari yıl Enflasyon düzeltmesi işlemi için talep edebileceği ücret;

5000 X 12; 60.000 TL Yüzde 25; 15.000 TL (KDV Dahil) olacaktır.

***

ÖRNEK 2; İki Ocak 2024 Tarihinde Alım satım işiyle iştigal etmek üzere yeni kurulan B limited şirketinin, 2024 Yılı 1. Geçici vergi dönemi için enflasyon düzeltme işlemi uygulanacaktır.

Bu işletme ile 2024 Yılı için 2. Ocak 2024 Tarihli aylık 6.000 TL (KDV Dahil) SMMM hizmet sözleşmesi bulunmaktadır

SMMM'nin 2024 /1. Geçici vergi dönemi Enflasyon düzeltmesi işlemi için talep edebileceği ücret;

6.000 X 3 : 18.000 TL Yüzde 25 : 4.500-TL (KDV Dahil) olacaktır.

***

ÖRNEK 3Alım satım işiyle iştigal etmekte olan C limited şirketi ile 2024 Yılı için aylık 7.000 TL (KDV Dahil) SMMM hizmet sözleşmesi bulunmaktadır. 

Bu işletmenin 31.12.2023 Tarihli Bilançosu ve 2024 Yılı üç geçici vergi dönemi için enflasyon düzeltme işlemleri yapılacaktır. 

SMMM'nin Enflasyon düzeltmesi işlemleri için talep edebileceği ücret;

-31.12.2023 Tarihli Bilanço enflasyon düzeltmesi için bir defaya mahsus; 7000 X 12; 84.000 TL Yüzde 25; 21.000 TL (KDV Dahil) Talep edebilecek olup, 

2024 Yılı Aylık 7000 -TL olan muhasebe ücretine ise yüzde 25 ilave ederek; Aylık 8.750-TL (KDV Dahil) olarak revize edebilecektir

***

Sonuç olarak; Enflasyon düzeltmesi işlemi uygulanan işletmelerle yapılan sözleşmelere yüzde 25 enflasyon düzeltme muhasebe ücreti ilave etmek mümkün olacaktır...

***

NOT: Konuya ilişkin verdiğim örnekler kişisel görüşüm olup, her hangi bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Dileyen değerli Meslek mensupları Mali İdareden veya TÜRMOB'tan resmi görüş talep edebilirler...


***


***

Sağlıcakla kalınız