Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki Hakkında Önemli Hatırlatmalar

M.Yusuf BAYGIN Mali Müşavir, MuhasebeDr.Com Editörü2023 YILI YEVMİYE DEFTERİ’NİN KAPANIŞ TASDİKİ HAKKINDA ÖNEMLİ HATIRLATMALAR 

Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64 /3. maddesine göre; YEVMİYE DEFTERİ’NİN KAPANIŞ ONAYI (TASDİKİ); İzleyen faaliyet döneminin (hesap döneminin) altıncı ayının sonuna kadar yapılması gerekir.

2023 Yılı Cari dönemine ait Yevmiye Defterinin kapanış onayının son günü, 30 HAZİRAN 2024’tür.

-Deprem Bölgesi İllerinde (Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri) 2023 Yılına Ait Yevmiye Defteri Kapanış Onayı Son Günü: 31.10.2024 Tarihidir

Vergi Usul Kanununun 13 üncü ve 15 inci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep halinin ilan edildiği yerlerde, 2023 defterlerinin kapanış onayları, mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar yapılabilecektir.

-Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep hali 31 Ağustos 2024 Tarihinde sona ermektedir. 

Dolayısıyla son gün 31.10.2024 tarihidir.

-Yevmiye Defteri Tutan;

❖ Anonim Şirketler,
❖ Limited şirketler,
❖ İş Ortaklıkları,
❖ Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler.
❖ Adi komandit şirketler,
❖ Kooperatifler,
❖ Dernek ve Vakıfların İktisadi işletmeleri,
❖ Bilanço esasına göre defter tutan Gelir Vergisi mükellefleri,
❖ Kolektif Şirketler,
❖ Adi ortaklıklar, (Bilanço esasına göre defter tutan)

Yevmiye defterinin kapanış onayını (tasdiki) 30.06.2024 Tarihine kadar yaptırması gerekir.

-TTK Hükümlerine göre yevmiye defterine kapanış onayının (tasdikinin) yapılmaması halinde idari para cezası uygulanır. Kapanış onayı yapılmamış defterler ticari davalarda delil olarak kabul edilmez.

-Yevmiye defterini elektronik ortamda tutan tacirler için notere kapanış onayı yaptırma zorunluluğu bulunmamaktadır.

M.Yusuf BAYGIN
Mali Müşavir, MuhasebeDr.Com Editörü

KAYNAK: MuhasebeDr.com