7597 Sayılı Orta Vadeli Program'a İlişkin Karar Resmi Gazetede Yayımlandı

CUMHURBAŞKANI KARARI
06 Eylül 2023 Tarihli ve 32301 Sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer