Bina inşaat harcamalarında kdv iadesi

Bina inşaat harcamalarında kdv iadesi

Bina inşaat harcamalarında kdv iadesi

Ülkemizde yapılan yatırımların inşaat işlerinin KDV sinin iadesi konusu yıllardır gündemde idi. Uzun uğraşlardan sonra ve özellikle 2017 yılında ekonominin gelişmesini sağlayabilmek için alınan tedbirler çerçevesinde 2017 yılında yapılan inşaatların yüklenilen Katma Değer vergisinin belli şartlara bağlı olarak iade edileceği kararı alınmıştı. (Ki bu tedbirler, bütün olumsuz şartlara rağmen büyümeye katkı sağlamıştır, mesela 2017 yılı üçüncü döneminde %11,1 büyüme sağlanmış, bu büyüme içinde sanayi büyümesine baktığımızda sanayi büyümesinin %13,7 olduğunu görüyoruz. Kaynak Kapital Dergisi Aralık sayısı Sayfa 46)

Yatırımcının en büyük maliyetlerinden biri olan inşaat maliyetlerinde yüklenilen KDV nin iade edileceği sözü bile yatırımlara ve büyümeye etki etmiştir.

Hazırlanan yeni bir tebliğle inşaat yatırımlarında Katma Değer Vergisi iadesinin 2018 yılında da devam edeceği belli olmuştur. Yani, sanayiciler çekinmeden yatırımlarınıza devam edin, inşaat KDV lerini de iade edeceğiz mesajı verilmiştir.

2017 yılındaki iade esasları aynen 2018 yılı yatırımlarına da tatbik edilecektir. Aşağıda yaptığımız açıklamalardaki süreleri bir yıl sonra olarak düşünerek 2018 yılı KDV iade tatbikatı da aynı şekilde yapılacaktır.Öyle ise 2017 yılında yapılan yatırımların Katma Değer Vergisi iade esaslarını bir daha hatırlayalım.

Kapsam; İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında, yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere

- Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle

a. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde (1/1/2017-30/6/2017) yatırımcıya düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV'nin izleyen bir yıl içinde (1/7/2017-30/6/2018),

b. 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde (1/7/2017-31/12/2017) yatırımcıya düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV'nin izleyen bir yıl içinde (1/1/2018-31/12/2018),

c. 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırımlı teşvik belgesi inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yatırımcıya düzenlenen faturalarda yer alan ve 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV'nin izleyen yıl içinde (1/1/2018-31/12/2018)

talep edilmesi halinde ade edilecektir. .

1. Burada ana şart teşvik belgesinin imalat sanayii konusunda düzenlenmiş ve yatırımın süresi içinde yapılmış olmasıdır.

2. İstisna, münhasıran söz konusu yatırımlar kapsamındaki inşaat taahhüt işi, nakliye, hafriyat ve benzeri inşa işlerine ilişkindir. Yatırımı yapanların söz konusu inşaat işlerinde kullanılan mal ve hizmet alımları da bu kapsamda değerlendirilir.

3. Bu mal ve hizmet alımlarında genel hükümler çerçevesinde KDV uygulanır. Dolayısıyla yatırımı yapana mal teslimi veya hizmet ifası yapanların bu kapsamda KDV istisnası uygulanmayacak, faturalar KDV li olacaktır.

İlgili altı aylık veya yıllık dönemlerde yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV'nin iadesi mümkündür. İadesi talep edilecek KDV tutarının altı aylık veya yıllık dönemlere ilişkin son dönem beyannamesindeki sonraki döneme devreden KDV tutarını aşamayacağı tabiidir.

İstisnanın Beyanı

İade, Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işlerinde

2017 yılının ilk altı aylık döneminde (1/1/2017-30/6/2017) yüklenilen ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV için en erken Temmuz/2017, en geç Mayıs/2018 dönemine ait KDV beyannamesine,

2017 yılının ikinci altı aylık döneminde (1/7/2017-31/12/2017) yüklenilen ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV için en erken Ocak/2018, en geç Kasım/2018 dönemine ait KDV beyannamesine,

- 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım olan yatırımlara ait inşaat işlerinde 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV için en erken Ocak/2018, en geç Kasım/2018 dönemine ait KDV beyannamesine dahil edilerek talep edilebilir.

İadesi talep edilecek tutar, talebin yapılacağı döneme ait KDV beyannamesinin 'İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler' kulakçığının 'Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler' tablosunun 442 kod numaralı 'İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri' satırında beyan edilir.

Yatırımın ilgili mevzuat hükümlerine göre tamamlanamaması halinde, iade edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.

İade

Bu bölümde yer alan işlemlerden kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır:

- Standart iade talep dilekçesi

- İade talep edilen döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

- Yatırım teşvik belgesi ve eki listenin onaylı örneği

İade normal olarak mahsuben iade şeklinde ve herhangi bir rapor veya teminata gerek olmadan yapılır. Ancak nakden iade istenirse 5.000 TL. yı aşan iadeler Vergi inceleme raporu veya YMM. Raporu ile yerine getirilir.

Konuyu bir daha hatırlatarak iadenin bir an önce yapılmasını bekleyen yatırımcılara serinkanlı davranmalarını ve mevzuata uymaları gerektiğini belirtelim.

Cevdet Akçakoca

cevdet@cevdetakcakoca.com

ekohaber.com.tr